Object structure
Title:

Zafarbowane słówka krasomędrków. Mikołaj Rej o sztuce barwienia słów

Subtitle:

Napis Seria XXI (2015)

Creator:

Ryczek, Wojciech ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

rhetoric ; figurativity ; rhetorical devices ; Mikołaj Rej

References:

1. Abramowska J., Alegoria i alegoreza w dawnej kulturze literackiej, w: Problemy odbioru i odbiorcy, red. T. Bujnicki, J. Sławiński, Wrocław 1977;
2. Arbusow L., Colores Rhetorici: Eine Auswahl rhetorischer Figuren und Gemeinplätze als Hilfsmittel für Übungen an mittelalterlichen Texten, Göttingen 1963;
3. Arystoteles, Retoryka, w: Trzy stylistyki greckie, tłum. i oprac. W. Madyda, (BN II 75), Wrocław 1953;
4. Św. Augustyn, De doctrina christiana. O nauce chrześcijańskiej, tłum., wstępem i komentarzami opatrzył J. Sulowski, Warszawa 1989;
5. Chrzanowski I., „Zwierciadło” Reja przed sądem potomności, w: idem, O literaturze polskiej, Warszawa 1971;
6. Cyceron M. T., O mówcy, tłum., wstępem i komentarzami opatrzył B. Awianowicz, Kęty 2010;
7. Dziechcińska H., Szlachcic idealny w „Żywocie człowieka poczciwego”, czyli narracja perswazyjna, „Pamiętnik Literacki” LX (1969), z. 4;
8. Elementorum rhetorices libri duo. Recens recogniti ab autore Philippo Melanchthone, Witebergae: excudebat Iohannes Crato, 1559;
9. Górski J., De generibus dicendi (O rodzajach wymowy), tłum. R. Sawa, red. nauk. A. Axer, Warszawa 2010;
10. Green L.D., Grammatica movet: Renaissance Grammar Books and elocutio, w: Rhetorica movet. Studies in Historical and Modern Rhetoric in Honour of Heinrich F. Plett, ed. P.L. Oesterreich, T.O. Sloane, Leiden 1999;
11. Hicks A., Martianus Capella and The Liberal Arts, w: The Oxford Handbook of Medieval Latin Litterature, ed. R. Hexter, D. Townsend, Oxford 2012;
12. Homer, Odyseja, tłum. i oprac. J. Parandowski, Warszawa 1965;
13. Hozjusz S., Księgi o Jasnym a Szczyrym Słowie Bożym, oprac. M. Korolko, Kraków 1999;
14. Kochan A., „Źwierciadło” Mikołaja Reja. Studium o utworze, Wrocław 2003;
15. Linde J.C., Die ‘Rhetorici colores’ des Magisters Onulf von Speyer, „Mittellateinishes Jahrbuch” 40 (2005);
16. Maciuszko J.T., Mikołaj Rej. Zapomniany teolog ewangelicki z XVI w., Warszawa 2002;
17. Murphy J.J., Rhetoric in the Middle Ages: A History of Rhetorical Theory from St. Augustine to the Renaissance, Berkeley-Los Angeles-London 1974;
18. Prejs M., Mikołaj Rej – dialog i poznanie, w: idem, Staropolskie kręgi inspiracji. Studia o literaturze, Warszawa 2004;
19. Rej M., Apocalypsis, red. W. Kriegseisen, oprac. M.M. Kacprzak, S. Kawczyński, J.T. Maciuszko, I. Winiarska, Warszawa 2005;
20. Rej M., Żywot człowieka poczciwego, oprac. J. Krzyżanowski, (BN I 152), Wrocław 2003, t. I;
21. Sokołowski S., Partitiones ecclesiasticae (Podziały wymowy kościelnej), Kraków 1589;
22. Stępień P., Śmiech w czasach ostatecznych. Tematyka religijna w „Figlikach” Mikołaja Reja, Warszawa 2013;
23. Ryczek W., Politropia: retoryka Odyseusza, „Teksty Drugie” 5 (2015);
24. Ryczek W., Rhetorica christiana. Teoria wymowy kościelnej Stanisława Sokołowskiego, Kraków 2011;
25. The Institutio oratoria of Quintilian, transl. H.E. Butler, t. 3, Harvard 1959;
26. Weintraub W., Paradoksy „poćciwości” Reja, w: idem, Od Reja do Boya, Warszawa 1977;
27. Zabłocki S., Spory o retorykę w XVI w. a twórczość Mikołaja Reja, w: „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 131, Prace Literackie XI-XII, Wrocław 1970;
28. Ziemińska R., Historia sceptycyzmu. W poszukiwaniu spójności, Warszawa-Toruń 2013.

Relation:

Napis

Volume:

21

Start page:

13

End page:

32

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: