Object structure
Title:

Kłopoty z Deotymą

Subtitle:

Napis Seria XXI (2015)

Creator:

Bąbel, Agnieszka

Publisher:

Wydawnictwo IBL

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Deotyma (Jadwiga Łuszczewska) ; literary salon ; improvisation ; criticism ; cultural phenomenon

References:

1. [Białobłocki B.], Życie fikcyjne i obrzędowe. (Przyczynek do studium nad Deotymą i kierunkiem naszej literatury), cz. I-IV, „Przegląd Tygodniowy” nr 16-19, 1883;
2. Biernacki A., hasło: Łuszczewska Jadwiga, w: Polski słownik biograficzny, t. XVIII, Wrocław 1973;
3. Deotyma ( Jadwiga Łuszczewska), Pamiętnik 1834-1897, wstępem i przypisami opatrzył J. W. Gomulicki, Warszawa 1968;
4. Deotyma, Panienka z okienka, Gdańsk 2007;
5. Deotyma, Klementyna Hoffmanowa wobec nowych pokoleń, „Kronika Rodzinna. Pismo dwutygodniowe poświecone literaturze, sprawom społecznym i domowym”, 1881, t. 9, seria 4, nr 2;
6. Faleński F., Wspomnienia z mojego życia, wyd. i oprac. J. Rudnicka, w: Miscellanea z pogranicza XIX i XX wieku, Wrocław 1964 („Archiwum Literackie VIII”);
7. Gomulicki J.W., O salonie literackim dwóch pań Łuszczewskich [wstęp], w: Deotyma ( Jadwiga Łuszczewska), Pamiętnik 1834-1897, wstępem i przypisami opatrzył J. W. Gomulicki, Warszawa 1968;
8. Jankowski Cz., Z czeczotkowej szkatułki. Odgłosy ginącego świata, Wilno 1926;
9. Kopeć J., „Czwartek” u Deotymy, w: eadem, Dziecko dawnej Warszawy, Warszawa 1958;
10. Kraushar A., Deotyma. Tragedia pozgonna żywota i twórczości poetki, w: idem, Polki twórcze czasów nowszych, Warszawa 1929;
11. Krzywicki L., hasło: Białobłocki Bronisław, w: Polski słownik biograficzny, t. II, Kraków 1936;
12. Krzywobłocka B., Wieszczka Deotyma, w: eadem, Delfina i inne, Warszawa 1970;
13. Krzyżanowski J., Dobre chęci Deotymy, w: idem, W kręgu wielkich realistów, Kraków 1962;
14. Oppman A., Czwartki u Deotymy, w: Deotyma ( Jadwiga Łuszczewska), Pamiętnik 1834-1897, wstępem i przypisami opatrzył J. W. Gomulicki, Warszawa 1968;
15. Rokoszny J., Wspomnienia o Deotymie, Radom 1934;
16. Tokarzówna K., Odwiedziny „wieszczki”, w: Literackie przystanki nad Wartą, red. Z. Szweykowski, Poznań 1962;
17. Tyrowicz M., hasło: Faleński Felicjan, w: Polski słownik biograficzny, t. 6, Kraków 1946;
18. Weintraub W., hasło: Improwizacja, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991;
19. Wilkońska P., Wieczory poniedziałkowe u pani Niny Łuszczewskiej, w: eadem, Moje wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie, oprac. Z. Lewinówna, red. J.W. Gomulicki, Warszawa 1959;
20. Woszczak I., Deotyma ( Jadwiga Łuszczewska) w witrynie artystycznej ewaluacji pierwszego okresu twórczości (1851-1863): prasa, wspomnienia, korespondencja, „Prace Polonistyczne”, seria 69, 2014;
21. Woszczak I., Sekrety i porywy późnej twórczości, czyli o przyjaźni, wzajemnej fascynacji i rozczarowaniach łączących Franciszka Wężyka, Kajetana Koźmiana i Antoniego Edwarda Odyńca z Deotymą, „Prace Polonistyczne”, seria 67, 2012;
22. Zakrzewski B., „Istotnie, Bóg dał Polsce genialna poetkę”. Rzecz o mickiewiczowskim falsyfikacie, w: idem, „Spowiednicy” Mickiewicza i Fredry, Wrocław 1994.

Relation:

Napis

Volume:

21

Start page:

94

End page:

119

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: