Object structure
Title:

Antoni Lange – poeta metafizyczny XIX stulecia. Barokowe konteksty "Rozmyślań"

Subtitle:

Napis Seria XXI (2015)

Creator:

Żbikowska, Hanna

Publisher:

Wydawnictwo IBL

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Antoni Lange ; the Baroque ; conceptismo ; metaphysical poetry ; modernist poetry

References:

1. Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia, wyb., tłum., wstęp i oprac. S. Barańczak, Kraków 2009;
2. Błoński J., Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków 2001;
3. Borowy W., Antoni Lange jako poeta, w: idem, Studia i szkice literackie, t. 1, wybór i oprac. Z. Stefanowska i A. Paluchowski, Warszawa 1983;
4. Eliot T.S., Poeci metafizyczni, w: idem, Szkice literackie, red., wybór, przedmowa i przypisy W. Chwalewik, tłum. H. Pręczkowska, M. Żurowski, W. Chwalewik, Warszawa 1963;
5. Falkowski S., Poezja trwogi i nadziei. Mikołaj Sęp Szarzyński, w: idem, P. Stępień, Ciężkie norwidy, czyli subiektywny przewodnik po literaturze polskiej, Warszawa 2009;
6. Księga sonetów poetów polskich, wyb. A. Lange, Warszawa 1898;
7. Lange A., Rozmyślania i inne wiersze, wyb. i wstępem opatrzył J. Poradecki, Warszawa 1979;
8. Lubaszewska A., „Życie – śmierci doskonałość…” Młodopolska antropologia śmierci i literacki świat wartości, Kraków 1995;
9. Morsztyn J.A., 275 wierszy, wyb. i oprac. L. Kukulski, Warszawa 1977;
10. Mrowcewicz K., Trivium poetów polskich epoki baroku: klasycyzm – manieryzm – barok, Warszawa 2005;
11. Otwinowska B., Koncept, w: Słownik literatury staropolskiej. (Średniowiecze – Renesans – Barok), red. T. Michałowska, przy udziale B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław 1990;
12. Samsel K., Czym jest metafizyczne? O współczesnej poezji metafizycznej jako systemie i przekładzie, „Tekstualia” 2011, nr 2;
13. Sheppard R., Problematyka modernizmu europejskiego, tłum. P. Wawrzyszko, w: Odkrywanie modernizmu.
14. Przekłady i komentarze, red. R. Nycz, Kraków 1998;
15. Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław – Warszawa – Kraków 2007 (hasło: Zagadka, w oprac. M. Głowińskiego);
16. Sokołowska J., Dwie nieskończoności, w: eadem, Dwie nieskończoności. Szkice o literaturze barokowej Europy, Warszawa 1978;
17. Tuczyński J., Schopenhauer a Młoda Polska, Gdańsk 1969;
18. Wilkoń A., Dzieje języka artystycznego w Polsce. Język i style literatury barokowej, Kraków 2002;
19. Wojciechowski P., Logos, byt, harmonia. Antoniego Langego czytanie kultury, Lublin 2010;
20. „Wysoki umysł w dolnych rzeczach zawikłany”. Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, wstęp i oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 2010.

Relation:

Napis

Volume:

21

Start page:

319

End page:

337

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: