Object

Title: Zdzieranie i zakładanie masek. Stanisław Dygat i Witold Gombrowicz

Creator:

Bielecki, Marian

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2017)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. K. Berggren, Lepka męskość: poststrukturalizm, fenomenologia i podmiotowość w krytycznych studiach nad męskością. Przeł. W. Śmieja. „Teksty Drugie” 2015, nr 2, s. 353-380. ; 2. M. Bielecki, Historia, dialog, literatura. Interakcyjna teoria procesu historycznoliterackiego. Wrocław 2010. ; 3. M. Bielecki, Literatura i lektura. O metaliterackich i metakrytycznych poglądach Witolda Gombrowicza. Kraków 2004. ; 4. E. Biskup, Sposoby czytania Dygata. „Ruch Literacki” 1983, z. 2, s. 145-158. ; 5. H. Bloom, Lęk przed wpływem. Teoria poezji. Przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster. Kraków 2002. ; 6. H. Bloom, A Map of Misreading. New York 1980. ; 7. P. Bourdieu, Męska dominacja. Przeł. L. Kopciewicz. Warszawa 2004. ; 8. K. Brandys, Miesiące. 1978–1979. Paryż 1981. ; 9. T. Breza, Niespodzianki Stanisława Dygata. „Odrodzenie” 1948, nr 7, s. 5. ; 10. U. Chowaniec, Melancholia. Hasło w: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze. Red. M. Rudaś-Grodzka [i in.]. Warszawa 2014, s. 300-303. ; 11. G. Deleuze, Nietzsche i filozofia. Przekł., posł. B. Banasiak. Warszawa 1993. ; 12. J. Derrida, Ostrogi. Style Nietzschego. Przeł. B. Banasiak. Gdańsk 1997. ; 13. T. Dostojewski, Wspomnienia człowieka z lochu. Przeł. M. Grabowska. W: Opowieści. Warszawa 1929. ; 14. P. Dybel, Melancholia–gra pozorów i masek. Koncepcja melancholii Sigmunda Freuda. W: Urwane ścieżki. Przybyszewski–Freud–Lacan. Kraków 2000, s. 149-173. ; 15. S. Dygat, Disneyland. Wyd. 7. Warszawa 1981. ; 16. S. Dygat, Jezioro Bodeńskie. Wyd. 8. Warszawa 1981. ; 17. S. Dygat, Karnawał. Dworzec w Monachium. Warszawa 1981. ; 18. S. Dygat, Kołonotatnik. Wyd. 2. Warszawa 1984. ; 19. S. Dygat, Na pięć minut przed zaśnięciem. W cieniu Brooklynu. Warszawa 1983. ; 20. S. Dygat, Podróż. Wyd. 10. Warszawa 1981. ; 21. S. Dygat, Pożegnania. Wyd. 9. Warszawa 1981. ; 22. S. Dygat, Utwory rozproszone. T. 1-2. Warszawa 1991. ; 23. S. Dygat, Wiosna i niedźwiedzie. Rozmyślania przy goleniu. Warszawa 1985. ; 24. The Forty-nine Percent Majority: The Male Sex Role. Ed. D. S. David, R. Brannon. Reading, Mass., 1976. ; 25. M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Przekł., posł. T. Komendant. Wyd. 2. Warszawa 1998. ; 26. S. Freud, Żałoba i melancholia. W: Psychologia nieświadomości. Przeł. R. Reszke. Warszawa 2009. ; 27. D. L. Gilmore, Mizoginia, czyli Męska choroba. Przeł. J. Margański. Kraków 2003. ; 28. R. Girard, Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne. Przeł. K. Kot. Warszawa 2001. ; 29. W. Gombrowicz, Ferdydurka. Oprac. W. Bolecki. Kraków 2007. ; 30. W. Gombrowicz, Testament. W: Dziennik 1967–1969. Red. nauk. J. Błoński. Kraków 1992. ; 31. W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk. Red. nauk. J. Błoński. Kraków 1986. ; 32. B. Gutkowska, Powieści Stanisława Dygata. Czas i przestrzeń życia i marzenia. Katowice 1996. ; 33. G. Herling-Grudziński, Proza czasu wojny (1947). W: Wyjścia z milczenia. Szkice. Warszawa 1998, s. 121–127. ; 34. A. Horubała, Sztafeta szyderców, czyli lustrowanie Gombrowicza. W: Marzenie o chuliganie. Warszawa 1999, s. 9-34. ; 35. M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków 2006. ; 36. J. Iwaszkiewicz, Jak oceniam literaturę Dwudziestolecia? [odpowiedź na ankietę] „Twórczość” 1947, nr 4, s. 71-74. ; 37. M. Januszkiewicz, Stanisław Dygat. Poznań 1999. ; 38. M. Januszkiewicz, Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku. O prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury. Poznań 1998. ; 39. J. Jarzębski, Literatura polska pod znakiem Gombrowicza. W zb.: Lektury polonistyczne. Literatura współczesna. T. 1. Red. R. Nycz, J. Jarzębski. Kraków 1997. ; 40. J. Jarzębski, Podglądanie Gombrowicza. Kraków 2001. ; 41. J. Jarzębski, Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej. Kraków 1998. ; 42. J. Jarzębski, A. Zawadzki, Zachwyca nie zachwyca. Rozmowa Andrzeja Zawadzkiego z Jerzym Jarzębskim. W: W. Gombrowicz, Ferdydurke. Kraków 1997, s. 255-279. ; 43. G. Karlsson, Męskość jako projekt: kilka uwag psychoanalitycznych. Przeł. F. Mazurkiewicz. „Teksty Drugie” 2015, nr 2, s. 381-407. ; 44. E. Kosofsky Sedgwick, Between Men. English Literature and Male Homosocial Desire. New York 1985. ; 45. E. Kosofsky Sedgwick, Wilde, Nietzsche i sentymentalne związki z męskim ciałem. Przeł. B. Warkocki. Współpr. P. Czapliński. „Teksty Drugie” 2012, nr 5, s. 86-102. ; 46. J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. Przeł. M. Falski. Kraków 2007. ; 47. J. Margański, Gombrowicz wieczny debiutant. Kraków 2001. ; 48. K. Mojsak, Groteska w polskiej prozie narracyjnej 1945–1968. Warszawa 2014. ; 49. G. L. Mosse, The Image of Man. The Creation of Modern Masculinity. New York 1998. ; 50. F. Nietzsche, Z genealogii moralności. Pismo polemiczne. Przeł. G. Sowiński. Wstęp K. Michalski. Kraków 1997. ; 51. M. Piwińska, Legenda romantyczna i szydercy. Warszawa 1973. ; 52. R. Przybylski, Dostojewski i „przeklęte problemy”. Warszawa 2010. ; 53. R. K. Przybylski, Autor i jego sobowtór. Wrocław 1988. ; 54. J. Siedlecka, Jaśnie Panicz. Warszawa 1997. ; 55. B. Sienkiewicz, Nuda i świadomość w powieści inteligenckiej. W zb.: Nuda w kulturze. Red. P. Czapliński, P. Śliwiński. Poznań 1999. ; 56. A. Sobolewska, Polska proza psychologiczna (1945–1950). Warszawa 1979. ; 57. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków 2011. ; 58. K. Theweleit, Męskie fantazje. Przeł. M. Falkowski, M. Herer. Przekł. przejrzał A. Żychliński. Warszawa 2015. ; 59. J. Tomkowski, Wawel i Vence. Witold Gombrowicz. W zb.: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Red. A. Brodzka. Warszawa 1994, s. 93-102. ; 60. K. Wyka, Rozrachunki inteligenckie. W: Pogranicze powieści. Wyd. 3. Warszawa 1989. ; 61. H. Zaworska, Po upadku mitów inteligenckich. O prozie tzw. obrachunków inteligenckich w latach 1945–1948. W zb.: Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 3: Literatura Polski Ludowej. Red. A. Brodzka, Z. Żabicki. Warszawa 1965, s. 85-105.

Issue:

4

Start page:

15

End page:

39

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64712 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 25, 2018

Number of object content hits:

393

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83771

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information