Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Twórczość prozatorska Edwarda Stachury w świetle tradycji literackiej i filozoficznej

Twórca:

Al-Araj, Anna

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2017)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. E. Balcerzan, Magia słowa. W: Oprócz głosu. Szkice krytycznoliterackie. Warszawa 1971, s. 9-19.
2. H. Bergson, O bezpośrednich danych świadomości. Przeł. K. Bobrowska. W: I. Wojnar, Bergson. Warszawa 1985, s. 135-161.
3. J. L. Borges, Alef. Przeł. Z. Chądzyńska, M. Potok-Nycz. Warszawa 2003.
4. J. L. Borges, Antologia osobista. Przeł. E. Stachura, A. Sobol-Jurczykowski, Z. Chądzyńska. Kraków 1974.
5. W. Bolecki, Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu międzywojennym–Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej. Wyd. 2, popr., uzup. Kraków 1996.
6. T. Cieślikowska, W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii. Warszawa–Łódź 1995.
7. J. Derrida, Ta dziwna instytucja zwana literaturą. Rozm. przepr. D. Attridge. Przeł. M. P. Markowski. „Literatura na Świecie” 1998, nr 11/12, s. 176-225.
8. M. Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów. Wybór M. Czerwiński. Przeł. A. Tatarkiewicz. Warszawa 1970.
9. R. W. Emerson, Amerykański uczony. W: Natura.–Amerykański uczony. Przeł. M. Filipczuk. Posł. P. Gutowski. Kraków 2005, s. 49-67.
10. M. Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana. Warszawa 1981.
11. M. Heidegger, Bycie i czas. Przeł., przedm., przypisy B. Baran. Warszawa 1994.
12. M. Heidegger, Cóż po poecie. Przeł. K. Wolicki. W: Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane. Wybór, oprac., wstęp K. Michalski. Warszawa 1977.
13. M. Heidegger, List o humanizmie. Przeł. J. Tischner. W: Znaki drogi. Przeł. S. Blandzi [i in]. Warszawa 1995, s. 129-168.
14. M. Heidegger, O źródle dzieła sztuki. Przeł. L. Falkiewicz. „Sztuka i Filozofia” 1992, nr 5.
15. M. Januszkiewicz, Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku. O prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury. Poznań 1998.
16. S. Kierkegaard, Albo-albo. T. 2. Przeł. K. Toeplitz. Warszawa 1976.
17. P. Michałowski, Źródła i ujścia „poezji czynnej”. „Nowe Książki” 1988, nr 5, s. 54-55.
18. A. Mickiewicz, Zdania i uwagi z dzieł Jakuba Bema, Anioła Ślązaka (Angelus Silesius) i Sę-Martena. W: Dzieła wszystkie. T. 1, cz. 3: Wiersze 1829–1855. Oprac. Cz. Zgorzelski. Wrocław 1981.
19. R. Nycz, Sylwy współczesne. Kraków 1996.
20. T. Nyczek, Życiodajny, śmiercionośny. „Miesięcznik Literacki” 1980, nr 1, s. 59-64.
21. O liryce E. Stachury. „Integracje” 1980, nr 8.
22. J. C. Onetti, Historia kawalera z różą i ciężarnej dziewicy z Liliputu. Przeł. R. Kalicki, E. Stachura. Warszawa 1977.
23. D. Pachocki, Stachura totalny. Lublin 2007.
24. D. Patnikowska, Romantyzm w literaturze polskiej XX wieku. W: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i in]. Wrocław 1992, s. 957-964.
25. E. Pound, ABC czytania. Przeł. K. Biskupski. W zb.: Nowa krytyka. Antologia. Wybór H. Krzeczkowski. Wstęp, oprac. Z. Łapiński. Warszawa 1983, s. 40-89.
26. K. Rutkowski, Projekt Stachury i cień Towiańskiego. „Nowy Wyraz” 1981, nr 1.
27. K. Rutkowski, Przeciw (w) literaturze. Esej o „poezji czynnej” Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury. Bydgoszcz 1987.
28. J. Sadzik, Inne niebo, inna ziemia. W: Cz. Miłosz, Ziemia Ulro. Kraków 1994.
29. J. Z. Słojewski (Hamilton), Święty Franciszek w dżinsach. „Kultura” 1966, nr 32, s. 12.
30. E. Stachura, Cała jaskrawość. Warszawa 1969.
31. E. Stachura, Fabula rasa. (Rzecz o egoizmie). Warszawa 1999.
32. E. Stachura, Poezja i proza. Red. K. Rutkowski. T. 4. Warszawa 1975.
33. E. Stachura, Poezja i proza. T. 5. Warszawa 1982.
34. E. Stachura, Przystępuję do ciebie. Warszawa 1968.
35. E. Stachura, Wszystko jest poezja. Opowieść-rzeka. Warszawa 1975.
36. M. Szybist, Uśmiechnięty Dostojewski. „Życie Literackie” 1970, nr 6, s. 6-7.
37. W. Szyngwelski, Sobowtór w labiryncie. Proza artystyczna Edwarda Stachury. Warszawa 2003.
38. Z. Trziszka, Edwarda Stachury zmagania z samym sobą. (Próba psychografii). „Miesięcznik Literacki” 1983, nr 7, s. 30-38.
39. J. Trznadel, Na marginesie. „Twórczość” 1963, nr 9, s. 64-65.
40. M. Wójcik, Człowiek-nikt. Prozatorska twórczość Edwarda Stachury w kontekście buddyzmu zen. Kielce 1998.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

49

Strona końc.:

59

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64710 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2018-02-25

Liczba wyświetleń treści obiektu:

750

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/83775

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji