Obiekt

Tytuł: Czy każdy katolik to Polak? – kresowe, narodowo-religijne dylematy rosyjskiej biurokracji w dokumencie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 1910 roku

Twórca:

Jurkowski, Roman Stanisław (1956- )

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł - inny cytowalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 52 z. 2 (2017), Materiały

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Czasop. kontynuuje numerację wydaw. pt.: Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Streszcz. ang., ros. ; s. 223-239 ; Zawiera : Aneks źródłowy, s. 227-237

Abstrakt:

Przedstawiony tekst źródłowy jest dokumentem pokazującym bezradność carskiej biurokracji wobec skomplikowanych stosunków narodowościowo-wyznaniowych występujących w zachodnich guberniach Rosji, dawniej stanowiących ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dążąc do tego, aby po powstaniu styczniowym skutecznie ograniczyć polskich ziemian w zakresie praw do władania majątkami ziemskimi, władze rosyjskie zmuszone były najpierw określić, kogo uznawały za „osobę polskiego pochodzenia” i jakie cechy wyróżniały takie osoby spośród innych właścicieli ziemskich. Referat zatytułowany: „Kogo należy uważać za «osobę polskiego pochodzenia»”, przygotowany w 1910 r. przez naczelnika VII oddziału Departamentu Spraw Ogólnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jest świadectwem, że przez ponad pół wieku od upadku powstania władzom rosyjskim nie udało się precyzyjnie określić przedmiotu swoich działań represyjnych.

Bibliografia:

Bazylow L., Ostatnie lata Rosji carskiej. Rządy Stołypina, Warszawa 1972.
Wieczorkiewicz P., Stołypin, Polacy i ziemstwa zachodnie, w: Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. Studia ofiarowane Profesorowi Ludwikowi Bazylowowi w siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin, Warszawa 1985, s. 125–153.
Базина Н.Г., Возникновение национально-политической части Департамента общих дел Министерства внутренних дел, „Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена” (2006), вып. № 22, т. 4, s. 17–23.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

52

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

223

Strona końc.:

239

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64765 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2017.2.08

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/52/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/52/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; rus

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji