Object structure

Title:

Systems of literary communication in great Émigré literatures

Subtitle:

Vol. 2 (2016) - Special Issue - English Edition

Creator:

Dybciak, Krzysztof

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

21 cm ; Eng. text

Subject and Keywords:

literary communication ; emigratory literature

References:

1. E. Czaplejewicz, “Poetyka literatury emigracyjnej,” [“Poetics of Literature in Exile”] Poezja 4-5 (1987): 170. ; 2. K. Dybciak, “Czym jest i jaką ma wartość literatura emigracyjna?,” [“What is the Nature and Value of Literature in Exile”] Kultura Niezależna 11-12 (1985). Reprinted in Panorama literatury na obczyźnie. Zarys popularny, [“Landscape of Literature in Exile. A Popular Outline”] (Kraków: Oficyna Literacka, 1990). ; 3. C. Guillén, “On the Literature of Exile and Counter-Exile,” Books Abroad 50 (2) (1976). ; 4. J. A. Ihnatowicz, “Z listów do przyjaciela (O młodym pokoleniu i jego odrębności od starszych,” [“From Letters to a Friend: On the Young Generation and its Distinctness from the Older Ones”] Merkuriusz Polski 2 (1995). ; 5. J. Jarzębski, “Pisarze, dzielcie się!,”[“Writers, share!”] Tygodnik Powszechny 14 (1991). ; 6. W. Kasack, “Emigracja,” Enciklopiediczeskij słowar russkoj litieratury s 1917 goda, (London: 1988), 878-882. ; 7. J. Sławiński, “Odbiór i odbiorca w procesie historycznoliterackim,” Próby teoretycznoliterackie (Warszawa: Wydawnictwo PEN, 1992). ; 8. W. Wyskiel, “Wprowadzenie do tematu: literatura i emigracja,” in Pisarz na obczyźnie, ed. T. Bujnicki and W. Wyskiel (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985).

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

105

End page:

116

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2016.en.2.8

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by: