Obiekt

Tytuł: Humanistyka: pracownia, centrum czy laboratorium?

Twórca:

Pawlicka, Urszula

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 1 (2017)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. Afeltowicz Ł. Laboratoria w działaniu. Innowacja technologiczna w świetle antropologii nauki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011. ; 2. Afeltowicz Ł. Modele, artefakty, kolektywy. Praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów nad nauką, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012. ; 3. American philosophy of technology: the empirical turn, red. H. Achterhuis, przeł. R.P. Crease, Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis 2001. ; 4. Bal M. Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, przeł. M. Bucholc, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012. ; 5. Bod R. Historia humanistyki. Zapomniane nauki, przeł. R. Pucek, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2013. ; 6. Borgman Ch.L. Scholarship in the digital age. Information, infrastructure, and the internet, The MIT Press, Cambridge-London 2007. ; 7. Braidotti R. The Posthuman, Polity Press, Cambridge 2013. ; 8. Burdick A. (i in.) Digital humanities, The MIT Press, Cambridge-London 2012. ; 9. Burzyńska A. Kulturowy zwrot teorii, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2012. ; 10. Carr N. The crisis in higher education, „MIT Technology Review”, 27.09.2012, https://www.technologyreview.com/s/429376/the-crisis-in-higher-education/. ; 11. Chun W.H.K. Programmed visions: software and memory, The MIT Press, Cambridge-London 2011. ; 12. Collini S. What are universities for?, Penguin, London 2012. ; 13. Conn S. How the crisis of the humanities is like the Greek economy, „The Chronicle of Higher Education”, 15.11.2015, http://chronicle.com/article/How-the-Crisis-of-the/234185. ; 14. Davidson C. Cultural analytics: the next big thing, „hastac”, 30.07.2008, https://www.hastac.org/blogs/cathy-davidson/2008/07/30/cultural-analytics-next-big-thing. ; 15. Dijck J. Van Mediated memories in the digital age, Stanford University Press, Stanford 2007. ; 16. Drucker J. Humanities approaches to graphical display, „Digital Humanities Quarterly” 2011 vol. 5, nr 1, http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/5/1/000091/000091.html. ; 17. Earhart A.E. The digital humanities as a laboratory, w: Between humanities and the digital, red. P. Svensson, D.T. Goldberg, The MIT Press, Cambridge-London 2015. ; 18. Eagleton T. The death of universities, „The Guardian”, 17.12.2010, http://www.theguardian.com/commentisfree/2010/dec/17/death-universities-malaise-tuition-fees. ; 19. Ernst W. Digital memory and the archive, University of Minnesota Press, Minneapolis 2012. ; 20. Frank A., Gleiser M. A crisis at the edge of physics, „The New York Times”, 5.06.2015, http://www.nytimes.com/2015/06/07/opinion/a-crisis-at-the-edge-of-physics.html?ref=opinion. ; 21. Gell A. Art and agency: an anthropological theory, Oxford University Press, Oxford 1998. ; 22. Gottschall J. Literature, science, and a new humanities, Palgrave Macmillan, New York 2008. ; 23. Grusin The dark side of digital humanities: dispatches from two recent mla conventions, „differences” 2014 vol. 25, nr. 1.23. Grusin The dark side of digital humanities: dispatches from two recent mla conventions, „differences” 2014 vol. 25, nr. 1. ; 24. Hansen M.B.N. New philosophy for new media, The MIT Press, Cambridge-London 2004. ; 25. Hayles N.K. How we think: digital media and contemporary technogenesis, University of Chicago Press, Chicago 2012. ; 26. Hiatt G. We need humanities labs, „Inside Higher Ed”, 26.10.2005, https://www.insidehighered.com/views/2005/10/26/we-need-humanities-labs. ; 27. Ihde D. Technics and praxis, Reidel Publishers, Dordrecht 1979. ; 28. Ihde D. Postphenomenology and technoscience. The Peking University lectures, SUNY Press, Albany 2009. ; 29. Kaplan D.M. How to read technology critically, w: New waves in philosophy of technology, red. J.K. Berg Olsen, E. Selinger, S. Riis, Palgrave Macmillan, New York 2009. ; 30. Kirschenbaum M.G. Mechanism. New media and the forensic imagination, The MIT Press, Cambridge-London 2008. ; 31. Klein J.T. Humanities, culture, and interdisciplinarity. The changing American academy, State University of New York Press, Albany 2005. ; 32. Klein J.T. Interdisciplining digital humanities. Boundary work in an emerging field, University of Michigan Press, Ann Arbor 2015, e-book. ; 33. Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej, http://kkhp.pl/. ; 34. Koniec uniwersytetu?, „Bliza” 2015 nr 1(22). ; 35. Kryzys uniwersytetu, „Czas Kultury” 2015 nr 3. ; 36. Latour B. Science in action. How to follow scientists and engineers through society, Harvard University Press, Cambridge 1987. ; 37. Latour B., Woolgar S. Laboratory life. The construction of scientific facts, Princeton University Press, Princeton 1979. ; 38. Latour B. Dajcie mi laboratorium a poruszę świat, przeł. K. Abriszewski, Ł. Afeltowicz, „Teksty Drugie” 2009 nr 1/2. ; 39. Latour B. Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. A. Derra, K. Abriszewski, Universitas, Kraków 2010. ; 40. Latour B. Nigdy nie byliśmy nowocześni, przeł. M. Gdula, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011. ; 41. Liu A. The laws of cool: knowledge work and the culture of information, University of Chicago Press, Chicago 2004. ; 42. Liu A. Where is cultural criticism in the digital humanities?, w: Debates in the digital humanities, red. M.K. Gold, University of Minnesota Press, Minneapolis 2012, http://dhdebates.gc.cuny.edu/debates/text/20. ; 43. Manovich L. The science of culture? Social computing, digital humanities, and cultural analytics, 2015, http://manovich.net/index.php/projects/cultural-analytics-social-computing. ; 44. Materiality, red. D. Miller, Duke University Press, Durham-London 2005. ; 45. Media archaeology. Approaches, applications, and implications, red. E. Huhtamo, J. Parikka, University of California Press, Berkeley-Los Angeles 2011. ; 46. Medialab. Instrukcja obsługi, red. M. Filiciak, A. Tarkowski, A. Jałosińska, Fundacja Ortus, Chrzelice 2011. ; 47. Mayer-Schönberger V. Delete: the virtue of forgetting in the digital age, Princeton University Press, Princeton 2011. ; 48. Marino M.C. Critical code studies, „Electronic Book Review”, 4.12.2006, ; 49. http://www.electronicbookreview.com/thread/electropoetics/codology. ; 50. Montfort N. Programming for fun, together, w: Remediating the social, red. S. Biggs, ELMCIP, University of Bergen, Bergen 2012. ; 51. Moretti F. Graphs, maps, trees: abstract models for a literary history, Verso, London-New York 2007. ; 52. Moretti F. Distant reading, Verso, London 2013. ; 53. Nawrocka E. „Bunt nie ustaje, bunt się udorzecznia”, „Bliza” 2015 nr 1(22). ; 54. New waves in philosophy of technology, red. J.K. Berg Olsen, E. Selinger, S. Riis, Palgrave Macmillan, New York 2009. ; 55. Nie pozwólmy utopić uniwersytetu. Rozmowę z prof. Przemysławem Czaplińskim przeprowadziła Natalia Mazur, 2015, http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,18008969,Czaplinski__Nie_pozwolmy_utopic_uniwersytetu.html. ; 56. Nussbaum M.C. Not for profit: why democracy needs the humanities, Princeton University Press, Princeton 2012. ; 57. Pawlicka U. To nie jest muzeum, to jest laboratorium, „Czas Kultury” 2015 nr 2. ; 58. Parikka J. What is media archaeology?, Polity Press, Cambridge 2012. ; 59. Paterson M. The senses of touch: haptics, affects and technologies, Bloomsbury Academic, London 2007. ; 60. Pickering A. The mangle of practice: time, agency, and science, The University of Chicago Press, Chicago-London 1995. ; 61. Raley R. Digital humanities for the next five minutes, „differences” 2014 vol. 25, nr 1. ; 62. Rumsey A.S. When we are no more: how digital memory is shaping our future, Bloomsbury Press, London 2016. ; 63. Representation in scientific practice. Revisited, red. C. Coopmans, J. Vertesi, M. Lynch, S. Woolgar, The MIT Press, Cambridge-London 2014. ; 64. Rewers E. Praktyka jako badanie: nowe metodologie w humanistyce, w: Teoria – literatura – życie. Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej, red. A. Legeżyńska, R. Nycz, IBL PAN, Warszawa 2012. ; 65. Kulturowe studia miejskie. Wprowadzenie, red. E. Rewers, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014. ; 66. Rewers E. Kulturowe studia miejskie. Projekt badań transdyscyplinarnych, „Kultura Współczesna” 2014 nr 4. ; 67. Stratilatis C. University rankings and the scientification of social sciences and humanities, „Ethics in Science and Environmental Politics” 2014 nr 13. Doi: 10.3354/esep00144. ; 68. Teoria – literatura – życie. Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej, red. A. Legeżyńska, R. Nycz, IBL PAN, Warszawa 2012. ; 69. Theory’s empire. An anthology of dissent, red. D. Patai, W.H. Corral, Columbia University Press, New York 2005. ; 70. The humanities and public life, red. P. Brooks, H. Jewett, Fordham University Press, New York 2014. ; 71. The practice turn in contemporary theory, red. T.R. Schatzki, K. Knorr Cetina, E. von Savigny, Routledge, London-New York 2001. ; 72. Verbeek P.P. What things do: philosophical reflections on technology, agency, and design, przeł. R.P. Crease, Pennsylvania State University Press, University Park 2005. ; 73. Waters L. Zmierzch wiedzy. Przemiany uniwersytetu a rynek publikacji naukowych, przeł. T. Bilczewski, Wydawnictwo Homini, Kraków 2009. ; 74. White R. A few good reasons to drop out of art school, „The New Yorker”, 22.05.2015, http://www.newyorker.com/news/news-desk/a-few-good-reasons-to-drop-out-of-art-school. ; 75. Young J.R. MIT Dean takes leave to start new university without lectures or classrooms, „The Chronicle of Higher Education”, 1.02.2016, http://chronicle.com/article/MIT-Dean-Takes-Leave-to-Start/235121. ; 76. Zielinski S. Archeologia mediów, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

314

Strona końc.:

333

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64794 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2017.1.26

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2018-02-28

Liczba wyświetleń treści obiektu:

480

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/84076

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji