Obiekt

Tytuł: Klimat Zagłady (w perspektywie powieści Pawła Huellego, Tadeusza Konwickiego, Andrzeja Kuśniewicza i Piotra Szewca)

Twórca:

Tomczok, Marta

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 2 (2017)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Błoński J. Biedni Polacy patrzą na getto, Tygodnik Powszechny” 1987, nr 2.
2. Chakrabarty D. Klimat historii. Cztery tezy, przeł. M. Szcześniak, „Teksty Drugie” 2014, nr 5.
3. Coussens C. “Secrets of the Earth”: Geology and Memory in Anne Michaels’s Fugitive Pieces, w: Annals of the University of Craiova, Series: Philology, English, year XI, No.2, 2010, s. 73-88.
4. Cuber M. Metonimie Zagłady. O polskiej prozie lat 1987-2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
5. Czapliński P. Prześladowcy, pomocnicy, świadkowie. Zagłada i polska literatura późnej nowoczesności, w: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania, red. P. Czapliński, E. Domańska, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2009.
6. Czapliński P. Zagłada – niedokończona narracja polskiej nowoczesności, w: Ślady obecności, red. S. Buryła, A. Molisak, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2010.
7. Domańska E. Humanistyka ekologiczna, „Teksty Drugie”2013, nr 1-2.
8. Forecki P. Od „Shoah” do „Strachu”. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.
9. Giddens A. Klimatyczna katastrofa, przeł. M. Głowacka-Grajper, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
10. Grudzka A. Co nam zostało po Czarnobylu, http://www.nto.pl/magazyn/reportaz/art/4166081,co-nam-zostalo-po-czarnobylu,id,t.html [dostęp: 10 VII 2016 r.].
11. Gumbrecht H. U. Po roku 1945. Latencja jako źródło współczesności, przeł. A. Paszkowska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
12. Hewitt K. Regions of Risk. A geographical introduction to disaster, Longman, Essex 1997.
13. Huelle P. Weiser Dawidek, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000.
14. Jarzębski J. Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.
15. Klejnowski K., W. Rogula-Kozłowska, B. Błaszczak, L. Ośródka, E. Krajny Problemy zanieczyszczeń powietrza, w: Zmiany klimatu a monitoring i prognozowanie stanu środowiska atmosferycznego, red. M. Ziemiański, L. Ośródka, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012.
16. Konwicki T. Bohiń, Czytelnik, Warszawa 1988.
17. Krupa B. Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987-2003), Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2013.
18. Kuśniewicz A. Puzzle pamięci. Z Andrzejem Kuśniewiczem rozmawia Grażyna Szcześniak, Wydawnictwo EUREKA, Kraków 1992.
19. Kuśniewicz A. Nawrócenie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997.
20. Lorenc H. Struktura maksymalnych prędkości wiatru w Polsce, w: Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, red. H. Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012.
21. Leggewe C., H. Welzer Koniec świata, jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
22. Limanówka D., D. Biernacik, B. Czernecki, R. Farat, J. Filipiak, T. Kasprowicz, R. Pyrc, G. Urban, R. Wójcik Zmiany i zmienność klimatu od połowy XX wieku, w: Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym. Spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowej, red. J. Wibig, E. Jakusik, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012.
23. Łabędzki L., J. Leśny Skutki susz w rolnictwie - obecne i przewidywane w związku z globalnymi zmianami klimatycznymi, "Wiadomości melioracyjne i łąkarskie" 2008, nr 1.
24. Mach A. Świadkowie świadectw. Postpamięć Zagłady w polskiej literaturze najnowszej, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa-Toruń 2016.
25. Małczyński J. Polityka natury w Auschwitz-Birkenau, „Teksty Drugie” 2014, nr 5.
26. Morawiec A. Literatura w lagrze. Lager w literaturze. Fakt – temat – metafora, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009.
27. Parenti Ch. Tropic of Chaos. Climate Change and the New Geography of Violence, Nation Books, New York 2012; C. P. Kelley, S. Mohtadi, R. Seager, Y. Kushnir Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought, http://www.pnas.org/content/112/11/3241.full [dostęp: 26 III 2017 r.].
28. Pearce F. The Last Generation, Eden, London 2007.
29. Runia E. Obecność, przeł. E. Wilczyńska, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, red. E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.
30. Rutkowski K. Tadeusz Konwicki: szósta pieczęć, „Kultura Paryska”, 1988, nr 7-9.
31. Sicher E. The Holocaust Novel, Routledge, New York and London 2005.
32. Schütz A. Terezjasz, czyli nasza wiedza na temat przyszłych zdarzeń, w: O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, przeł. B. Jabłońska, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2008.
33. Steinlauf M. Pamięć nieprzyswojona: polska pamięć zagłady, przeł. A. Tomaszewska, Cyklady, Warszawa 2001.
34. Szewc P. Zagłada, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.
35. Tomczok P. Naturalna historia katastrof. O naturze w prozie W. G. Sebalda, „ArtPapier”2009, nr 3 (123), http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=76&artykul=1788 [dostęp: 8 VII 2016 r.].
36. Ubertowska A. Natura u kresu (ekocyd), „Teksty Drugie” 2013, nr 1-2.
37. Ubertowska A. „Kamienie niepokoją się i staja się agresywne”. Holokaust w świetle ekokrytyki, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, 2015, nr 25 (45).
38. Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym. Spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowej, red. J. Wibig, E. Jakusik, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012.
39. Welzer H. Wojna klimatyczna. Za co będziemy zabijać w XXI wieku, przeł. M. Sutkowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.
40. Quenette F. Between Earth Science and Language/Writing Imagery: How to Render the Workings of Memory in Anne Michaels’ Fugitive Pieces, w:http://www.oalib.com/paper/2936515#.V4e0OfmLRhE [dostęp: 14 VII 2016 r.].

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

147

Strona końc.:

165

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64824 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2017.2.8

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2018-03-01

Liczba wyświetleń treści obiektu:

213

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/84094

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji