Obiekt

Tytuł: "Przyroda nam pomagała". Lasy, drzewa i historie środowiskowe Holokaustu

Twórca:

Cole, Tim

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 2 (2017)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Altman A., On the fields of loneliness, Yad Vashem and the Holocaust Survivors’ Memoirs Project, New York 2006.
2. Ayalon A., Perry Ch., Arean P. A., Horowitz M. J., Making sense of the past. perspectives on resilience among Holocaust survivors, „Journal of Loss and Trauma” 2007, nr 12, s. 285-286.
kliknij tutaj, żeby przejść
3. Blaichman A., Wolę zginąć walcząc, przeł. K. Janicki, Wydawnictwo Replika, Zakrzewo 2010.
4. Boldo Bielski A. [wywiad] (11 lipca 1994), taśma 1 i 2, USHMM, OHA, RG-50.030*0025.
5. Boldo Bielski S., taśma 1, USHMM, OHA, RG-50.030*0025.
6. Broide A., Men of the forest (wydane nakładem autora, bez daty).
7. Broit A., Afterword, w: L. Reizer, In the struggle: Memoirs from Grodno and the forests, Yad Vashem and the Holocaust Survivors’ Memoirs Project, New York 2009.
8. Browning Ch. R., Zwykli ludzie: 101. Policyjny Batalion Rezerwy i „ostateczne rozwiązanie” w Polsce, przeł. P. Budkiewicz, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000.
9. Charlesworth A., Addis M. Memorialization and the ecological landscapes of Holocaust sites: the cases of Plaszow and Auschwitz-Birkenau, „Landscape Research” 2002, nr 27, s. 229-251.
kliknij tutaj, żeby przejść
10. Charlesworth A., The topography of genocide, w: The Historiography of the Holocaust, red. D. Stone, Palgrave Macmillan, Houndmills 2004.
kliknij tutaj, żeby przejść
11. Chiang A., Imprisoned nature: toward an environmental history of the world war ii Japanese American incarceration, „Environmental History” 2010, nr 15, s. 236-267.
kliknij tutaj, żeby przejść
12. Clarke A., M. Doel, F. McDonough, Holocaust topologies: singularity, politics, space, „Political Geography” 1996, nr 15, s. 475-489.
kliknij tutaj, żeby przejść
13. Coates A., Cole T., Dudley M., Pearson Ch., Defending nation, defending nature. militarized landscapes and military environmentalism in Britain, France and the United States, „Environmental History” 2011, nr 16, s. 456-491.
kliknij tutaj, żeby przejść
14. Cole A., Holocaust City. The Making of a Jewish Ghetto, Routledge, New York 2003.
15. Cronon A., A place for stories: nature, history and narrative, „Journal of American History” 1992, nr 87, s. 1347-1376.
kliknij tutaj, żeby przejść
16. Eisen A. [wywiad] (18 sierpnia 1994), taśmy 1 i 2, USHMM, OHA, RG-50.030*0260.
17. Geographies of the Holocaust, red. A. Kelly Knowles, T. Cole, A. Giordano, Indiana University Press, Bloomington 2014.
18. Gerhardt Ch., Border ecology: the slave narrative of Henry Bibb. Nature and the frontier myth, w: Restoring the connection to the natural world: Essays on the African American environmental imagination, red. S. Mayer, Lit Verlag, Münster 2003.
19. Giaccaria A., Minca C., Topographies/Topologies of the camp: Auschwitz as a spatial threshold „Political Geography” 2011, nr 30, s. 3-12.
kliknij tutaj, żeby przejść
20. Gigliotti S., Cattle car complexes: A correspondence with historical captivity and post-Holocaust witnesses, „Holocaust and Genocide Studies” 2006, nr 20, s. 256-277.
kliknij tutaj, żeby przejść
21. Gigliotti S., The train journey. Transit, captivity and witnessing in the Holocaust, Bergahn Books, London 2009).
kliknij tutaj, żeby przejść
22. Glass A., Jewish resistance during the Holocaust: moral uses of violence and will, University of Maryland Press, College Park 2004.
kliknij tutaj, żeby przejść
23. Goldhagen A., Gorliwi kaci Hitlera. Zwyczajni Niemcy i Holocaust, przeł. W. Horabik, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
24. Greenspan A., On listening to Holocaust survivors. Recounting and life history, Praeger, Westport 1998.
25. Greif A., M. Olderman, Angels in the forest, iUniverse, New York 2006.
26. Gruber S. [wywiad] (21 maja 1991), taśma 2, USHMM, OHA, RG-50.030*0087.
27. Harmatz A. [wywiad] (11 maja 1998), taśma 2, IWM, OHA, 18221.
28. Harrison A., Forests: the shadow of civilization, University of Chicago Press, Chicago 1992.
kliknij tutaj, żeby przejść
29. Hayman A., Trees: woodlands and western civilization, Hambledon, London 2003.
30. Heidocovsky Zissman S. [wywiad] (25 maja 1995), taśmy 2 i 3, USHMM, OHA, RG-50.030*0332.
31. Hilberg A., Pamięć i polityka. Droga historyka Zagłady, przeł. J. Giebułtowski, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2012.
32. Hilberg R., Sprawcy, ofiary, świadkowie. Zagłada Żydów 1933-1945, przeł. J. Giebułtowski, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2007.
33. Hilberg R., Zagłada Żydów Europejskich, t.1, przeł. J. Giebułtowski, Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, Warszawa 2014.
34. Holocaust in the Ukraine (The library of Holocaust testimonies), red. Boris Zabarko, Vallentine Mitchell, London 2005.
35. How green were the nazis? Nature, environment and nation in the Third Reich, red. F. J. Brüggemeier, M. Cioc, T. Zeller, Ohio University Press, Athens 2005.
36. Katz A., Na ścieżkach nadziei, przeł. J. Biełas, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2003.
37. Kramen Dimitro A., [wywiad] (18 lipca 1996), taśma 4, USHMM, OHA, RG-50.030*0372.
38. Lafferty A., Chaim Melcer’s voice from the forest: remembering the Holocaust, rozprawa doktorska, Drew University 2008.
39. Lecker A., I Remember. Odyssey of a Jewish Teenager in Eastern Europe 1939–1946, niepublikowane i niedatowane wspomnienia, USHMM, RG-02.175.
40. Levin D., [wywiad] (10 listopada 1998), taśmy 3 i 4, USHMM, OHA, RG-50.030*0298.
41. Menyuk S. [wywiad](25 października 1990), taśma 2, USHMM, OHA, RG-50.030*0159;
42. Mermall A. [bez tytułu], nieopublikowane i niedatowne wspomnienia i dziennik, USHMM, RG-02.008*01.
43. Minkoff R., Earl Greif, [w:] 2008 California Holocaust Memorial Book, http:asmdc.org/members/a42/attachments/HolocaustMemorialBook.pdf.
44. Moore A., Survivors. Jewish self help and rescue in nazi-occupied Western Europe, Oxford University Press, Oxford 2010.
45. Moore A., Victims and survivors. The nazi persecution of the Jews in the Netherlands 1940-1945, Arnold, London 1997.
46. Mutterperl Goldfarb R.[wywiad] (16 września 1991) taśma 1, USHMM, OHA, RG-50.030*0082.
47. Natural enemy, natural ally: toward an environmental history of warfare, red. E. P. Russell, R. P. Tucker, Oregon State University Press, Corvallis 2004.
48. Paper S., Voices from the forest, s. 114-115,120, 128;
49. Paper S., Voices from the forest. The true story of Abram and Julia Bobrow, 1st Books Library, New York 2003.
50. Paulsson A. S. Evading the Holocaust: the unexplored continent of Holocaust historiography, w: Remembering for the future. The Holocaust in an age of genocide, t. 1, red. J. K. Roth, E. Maxwell, Palgrave, Houdmills 2001.
51. Paulsson G. S., Utajone miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy (1940-1945), przeł. E. Olender-Dmowska, Znak, Kraków 2007.
52. Pearson Ch., Mobilizing nature: the environmental history of war and militarization in modern France, Manchester University Press, Manchester 2012.
53. Pearson Ch., The age of wood. Fuel and fighting in french forests 1940–1944, „Environmental History” 2006, nr 11, s. 775-803 .
kliknij tutaj, żeby przejść
54. Perl J., [wywiad] (15 stycznia 1998), taśma 4, IWM, OHA, 17883.
55. Pohl D., The murder of Ukraine’s Jews under german military administration and in the Reich Commissariat Ukraine, w: The Shoah in Ukraine. History, testimony, memorialization, red. R. Brandon, W. Lower, Indiana University Press, Bloomington 2008.
56. Reizer A., Forests and Bushes, „Grodner Opklangen” 1958.
57. Rosen D., The forest, my friend, Bergen Belsen Memorial Press, New York 1971, s. 25.
58. Russell A.P., War and nature: fighting humans and insects with chemicals from world war 1 to Silent Spring, Cambridge University Press, New York 2001.
59. Schiff Ch. P., [pierwszoosobowy wywiad] (19 maja 2009), USHMM, http://www.ushmm.org/museum/publicprograms/programs/firstperson/.
60. Schiff Ch. P., [pierwszoosobowy wywiad] (31 marca, 2005), USHMM, http://www.ushmm.org/museum/publicprograms/programs/firstperson/.
61. Schiff Ch. P., [wywiad] (23 marca 1993), taśmy 2, 3 i 4 USHMM, OHA, RG-50.030*0203.
62. Schulz Baum Z. [wywiad] (6 lipca 1994), taśma 2, USHMM, OHA, RG-50.030*0018.
63. Shainwald Orbuch S., F. Rosenbaum Here, here are no Sarahs, RDR Books, Muskegon 2009.
64. Snyder T., Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, przeł. B. Pietrzyk, Świat Książki, Warszawa 2011.
65. Stroud E., Does nature always matter? Following dirt through history, „History and Theory” 2004, nr 42, s. 75–81.
66. Survivor presentation by Charlene Schiff to Hess Seminar, USHMM (5 stycznia 2012).
67. Tec A., Defiance, Oxford University Press, New York 1993.
68. Tec A., Resilience and courage. Women, men and the Holocaust, Yale University PressNew Haven 2003.
69. The Auschwitz album: the story of a transport, red. I. Gutman, B. Gutterman, Yad Vashem, Jerusalem 2002.
70. Tory A., Surviving the Holocaust. The Kovno ghetto diary, Pimlico, London 1991
71. Weiner Weber S., Life and death in the forest: landscape agency, rozprawa doktorska, Florida International University 2007.
72. Weiner Weber S., The forest as a liminal space: a transformation of cultures and norms during the Holocaust, „Holocaust Studies” 2008, nr 14, s. 35-60.
73. Young A. E., Towards a Received History of the Holocaust, „History and Theory”1997, nr 36, s. 21-43.
kliknij tutaj, żeby przejść

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

203

Strona końc.:

226

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64836 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2017.2.13

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2018-03-01

Liczba wyświetleń treści obiektu:

829

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/84099

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji