Object

Title: Program czy improwizacja? Idee polityki zagranicznej państwa sowieckiego

Creator:

Kornat, Marek (1971– ) ORCID

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 49 z. 4 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 97-112 ; Summary in English and Polish ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The author presents a new analysis of the programme of Soviet foreign policy, assuming a critical stance towards the supporters of the thesis that the Bolsheviks did not work out a long-term concept of foreign policy for their state. It was a long-term strategy of using diplomatic means and force alternatively, together with taking advantage of contradictions within the capitalist system.

References:

Andreus B., Polska a „kapitalistyczna interwencja” w stosunku do ZSRR 1918–1920, Rzym 1945.
Batowski H., Między dwiema wojnami 1919–1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków 1988.
Conquest R., Stalin, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 1996.
Debo R., Revolution and Survival. The Foreign Policy of Soviet Russia 1917–1918, Liverpool 1979.
Duraczyński E., Polska w polityce Moskwy latem 1939, w: 17 września 1939. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Historyków, Kraków 25–26 października 1993, red. H. Batowski, Kraków 1994, s. 33–52.
Fiddick T.C., Russia’s Retreat from Poland, 1920. From Permanent Revolution to Peaceful Coexistence, London 1990.
Gaddis J.L., Teraz już wiemy… Nowa historia zimnej wojny, tłum. M. Antosiewicz, Warszawa 1997.
Grzybowski K., Lenin a problem demokracji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1960, nr 7, s. 49–58.
Jacobson J., When the Soviet Union Entered World Politics, London 1994.
Korbel J., Poland between East and West. Soviet and German Diplomacy toward Poland 1919–1933, Princeton 1963.
Kornat M., Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002.
Malia M., Wiecznie powracająca Polska, „Zeszyty Historyczne” 1984, z. 70.
Narinskij M.N., ZSRR a problemy granic i stref wpływów w Europie 1939–1947, w: II wojna światowa i jej następstwa, red. A. Czubiński, Poznań 1996.
Nowak A., Stosunki polsko-rosyjskie i polsko-sowieckie (1919–1921) a ład wersalski, w: Od Wersalu do Poczdamu. Sytuacja międzynarodowa Europy Środkowo-Wschodniej 1918–1945, red. A. Koryn, Warszawa 1996.
Raack R.C., Polska i Europa w planach Stalina, tłum. P. Kościński, Warszawa 1997.
Sorel A., L’Europe et la Révolution française, t. IV: Les limites naturelles, Paris 1892.
Sukiennicki W., East Central Europe during World War I. From Foreign Domination to National Independence, ed. M. Siekierski, Boulder (Col.) 1984.
Sukiennicki W., Pacyfistyczna akcja Sowietów w świetle doktryny komunistycznej. Wykład wygłoszony dn. 13 grudnia 1951 r., [wykład w Instytucie Wschodnim „Reduta”], z. 16, Londyn 1951.
Taylor A.J.P., The Origins of the Second World War, Oxford 1961.
Topitsch E., Wojna Stalina. Długofalowa strategia radziecka wobec Zachodu jako racjonalna polityka siły, tłum. D. Aleksandrowicz, Wrocław 1996.
Tucker R.C., The Emergence of Stalin’s Foreign Policy, „Slavic Review” 1977, vol. XXXVI, no. 4.
Ulam A.B., Expansion and Coexistence. The History of Soviet Foreign Policy, 1917–1973, New York–Washington 1968.
Uldricks T.J., Diplomacy and Ideology. The Origins of Soviet Foreign Relations 1917–1930, London 1979.
Wandycz P., Polska w polityce międzynarodowej, w: idem, Z dziejów dyplomacji, Londyn 1988, s. 7–21.
Wandycz P.S., Soviet-Polish Relations 1917–1921, Harvard 1969.
Weinberg G.L., Świat pod bronią. Historia powszechna II wojny światowej, t. I: 1939–1941, Kraków 2001.
Wheeler-Bennett J., Brest-Litovsk. The Forgotten Peace. March 1918, London 1938. Wołkogonow D., Stalin, tłum. M. Antosiewicz, t. II, Warszawa 1998.
Wyrwa T., Wywiad i polityka w stosunkach polsko-francuskich przed 1939 rokiem, „Zeszyty Historyczne” 1984, z. 67.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

49

Issue:

4

Start page:

97

End page:

112

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64745 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2017.4.05

Source:

IH PAN, sygn. A.507/49/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/49/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information