Object

Title: Trójmiejskie życie kulturalne w stanie wojennym i… „powojennym”

Creator:

Grey, Joanna

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 49 z. 4 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 213-239 ; Summary in English and Polish ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article describes the reality of people of culture in the Tri-City after the imposition of martial law. It presents an analysis of everyday creativities of actors, writers, artists, and photographers, in order to answer the question whether the martial law in Poland influenced in any way the creative freedom of the community. It compares actions undertaken by official institutions with those forms of independent culture that developed under martial law only within the Catholic Church. This is supplemented with a presentation of individual people forced by martial law to enter a new stage of actions.

References:

Boruta T., Pokolenie ’80. Niezależne malarstwo młodych w wystawienniczym ruchu przykościelnym, „Biuletyn IPN” 2011, nr 1–2, s. 29–38.
Fułek W., Stinzing-Wojnarowski S., Kurort w cieniu PRL-u. Sopot 1945–1989, Gdańsk 2007.
Grubka M., Sławek – duszpasterz studentów i artystów, fragmenty niepublikowanej pracy doktorskiej, 2006, w: Niepokora. Artyści i naukowcy o Solidarności 1980–1989, red. S. Figlarowicz i in., Gdańsk 2006, s. 41–44.
Grubka OP M., Działania władz państwowych i kościelnych wobec gdańskiego duszpasterza akademickiego o. Sławomira Słomy OP (1979–1985), w: Komunistyczny aparat represji wobec Polskiej Prowincji Dominikanów, red. M. Miławicki OP, M. Wenklar, Kraków 2015, s. 270–288.
Guzek Ł., Galeria jako zagadnienie artystyczne w sztuce konceptualnej, „Sztuka i Dokumentacja” 2012, nr 6, s. 123–130.
Kozieł A., Za chwilę dalszy ciąg programu… Telewizja Polska czterech dekad 1952–1989, Warszawa 2003.
Ligarski S., Polityka władz komunistycznych wobec twórców kultury w latach 1945–1989, w: Pokolenie ’80. Niezależna twórczość młodych w latach 1980–1989, red. T. Boruta, Kraków 2010, s. 51–73.
Ligarski S., Ruzikowski T., Kultura niezależna, w: Pokolenie ’80. Niezależna twórczość młodych w latach 1980–1989, red. T. Boruta, Kraków 2010, s. 69–77.
Małachowska E., Duszpasterstwa akademickie a kultura niezależna w Kościele w latach osiemdziesiątych, ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska, „Biuletyn IPN” 2011, nr 1–2, s. 57–66.
Pick D., Ponad żelazną kurtyną. Kontakty społeczne między PRL i RFN w okresie detente i stanu wojennego, Warszawa 2016.
Przastek D., Scena bez kłamstw. Teatr w kościele po 13 grudnia 1981 roku, „Biuletyn IPN” 2011, nr 1–2, s. 48–56.
Przastek D., Środowisko teatru w okresie stanu wojennego, Warszawa 2005.
Ruciński A., Działalność Komitetu Kultury Niezależnej w latach 1982–1989, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2013, nr 4, s. 47–54.
Skiba K., Janiszewski J., Konnak P., Artyści, wariaci, anarchiści. Opowieść o gdańskiej alternatywie lat 80-tych, Warszawa 2011.
Skotarczak D., Obraz społeczeństwa PRL w komedii filmowej, Poznań 2004. Zaremba P., Młodopolacy. Historia Ruchu Młodej Polski, Gdańsk 2000.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

49

Issue:

4

Start page:

213

End page:

239

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64750 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2017.4.10

Source:

IH PAN, sygn. A.507/49/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/49/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information