Obiekt

Tytuł: Trójmiejskie życie kulturalne w stanie wojennym i… „powojennym”

Twórca:

Grey, Joanna

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 49 z. 4 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 213-239 ; Streszcz. ang. i pol. ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Artykuł obrazuje realia funkcjonowania ludzi kultury w Trójmieście po wprowadzeniu stanu wojennego. Zanalizowano codzienność twórczą aktorów, pisarzy, plastyków, fotografików, by móc odpowiedzieć na pytanie, czy stan wojenny wpływał na swobodę twórczą środowiska. Zestawiono działania oficjalnych instytucji ze zrodzonymi po ogłoszeniu stanu wojennego formami kultury niezależnej, która swobodnie działała dopiero w Kościele katolickim. Całość uzupełniono prezentacją konkretnych postaw ludzi, dla których stan wojenny wymusił nowy etap działania.

Bibliografia:

Boruta T., Pokolenie ’80. Niezależne malarstwo młodych w wystawienniczym ruchu przykościelnym, „Biuletyn IPN” 2011, nr 1–2, s. 29–38.
Fułek W., Stinzing-Wojnarowski S., Kurort w cieniu PRL-u. Sopot 1945–1989, Gdańsk 2007.
Grubka M., Sławek – duszpasterz studentów i artystów, fragmenty niepublikowanej pracy doktorskiej, 2006, w: Niepokora. Artyści i naukowcy o Solidarności 1980–1989, red. S. Figlarowicz i in., Gdańsk 2006, s. 41–44.
Grubka OP M., Działania władz państwowych i kościelnych wobec gdańskiego duszpasterza akademickiego o. Sławomira Słomy OP (1979–1985), w: Komunistyczny aparat represji wobec Polskiej Prowincji Dominikanów, red. M. Miławicki OP, M. Wenklar, Kraków 2015, s. 270–288.
Guzek Ł., Galeria jako zagadnienie artystyczne w sztuce konceptualnej, „Sztuka i Dokumentacja” 2012, nr 6, s. 123–130.
Kozieł A., Za chwilę dalszy ciąg programu… Telewizja Polska czterech dekad 1952–1989, Warszawa 2003.
Ligarski S., Polityka władz komunistycznych wobec twórców kultury w latach 1945–1989, w: Pokolenie ’80. Niezależna twórczość młodych w latach 1980–1989, red. T. Boruta, Kraków 2010, s. 51–73.
Ligarski S., Ruzikowski T., Kultura niezależna, w: Pokolenie ’80. Niezależna twórczość młodych w latach 1980–1989, red. T. Boruta, Kraków 2010, s. 69–77.
Małachowska E., Duszpasterstwa akademickie a kultura niezależna w Kościele w latach osiemdziesiątych, ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska, „Biuletyn IPN” 2011, nr 1–2, s. 57–66.
Pick D., Ponad żelazną kurtyną. Kontakty społeczne między PRL i RFN w okresie detente i stanu wojennego, Warszawa 2016.
Przastek D., Scena bez kłamstw. Teatr w kościele po 13 grudnia 1981 roku, „Biuletyn IPN” 2011, nr 1–2, s. 48–56.
Przastek D., Środowisko teatru w okresie stanu wojennego, Warszawa 2005.
Ruciński A., Działalność Komitetu Kultury Niezależnej w latach 1982–1989, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2013, nr 4, s. 47–54.
Skiba K., Janiszewski J., Konnak P., Artyści, wariaci, anarchiści. Opowieść o gdańskiej alternatywie lat 80-tych, Warszawa 2011.
Skotarczak D., Obraz społeczeństwa PRL w komedii filmowej, Poznań 2004. Zaremba P., Młodopolacy. Historia Ruchu Młodej Polski, Gdańsk 2000.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

49

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

213

Strona końc.:

239

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64750 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2017.4.10

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/49/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/49/4 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji