Obiekt

Tytuł: Towarzystwo Miłośników Historii Reformacji Polskiej im. Jana Łaskiego w Wilnie (1916-1939) - geneza, struktura prawna i działalność

Twórca:

Dąbrowski, Przemysław

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 61 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 271-281 ; 24 cm. ; Streszczenie w jęz. angielskim

Abstrakt:

Towarzystwo Miłośników Historii Reformacji Polskiej im. Jana Łaskiego w Wilnie, powołane w 1916 r., odegrało ważną rolę w propagowaniu dziejów reformacji na ziemiach polskich. Zawdzięczało to intensywnej działalności jego członków, organizujących liczne spotkania i wykłady. Oprócz tego Towarzystwo wydawało książki na temat Kościoła ewangelicko-reformowanego oraz wpływu, jaki reformacja wywarła na rodzącą się kulturę i język. O rosnącym prestiżu Towarzystwa może świadczyć fakt, że pod koniec działalności podwoiło liczbę członków w porównaniu z 1918 r.

Bibliografia:

E. Alabrudzińska, Kościoły ewangelickie na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej, Toruń 1999 ; E. Alabrudzińska, Protestantyzm w Polsce w latach 1918–1939, Toruń 2009 ; Album zabytków ewangelickich w Wilnie, Wilno 1929 ; W. Gizbert Studnicki, Rys historyczny Archiwum i Biblioteki Synodu Ewangelicko-Reformowanego w Wilnie, Wilno 1929 ; J. Kłaczkow, Vilnius Evangelics in the 20th Century, w: Baltijos regiono istorija ir kultura. Lietuva ir Lenkija. Socialinė istorija, kultūrologija, „Acta Historica Universitatis Klaipedensis”, 4, 2007 ; M. Kosman, Badania nad reformacją w Wielkim Księstwie Litewskim, OiRwP, 16, 1971 ; M. Kosman, Litewska jednota ewangelicko-reformowana od połowy XVII w. do 1939 r., Opole 1986 ; H. Merczyng, Wilno ewangelickie, Wilno 1925 ; W. Urban, Towarzystwo Badań Dziejów Reformacji w Polsce, w: Słownik polskich towarzystw naukowych, t. 2, cz. 1: Towarzystwa naukowe i upowszechniające naukę działające w przeszłości na ziemiach polskich, red. B. Sordylowa, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990 ; Zarys historyczny wileńskiego kościoła ewangelicko-reformowanego i jego biblioteki (z dodatkiem), oprac. W. Gizbert Studnicki, Wilno 1932

Czasopismo/Seria/cykl:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom:

61

Strona pocz.:

271

Strona końc.:

281

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64857 ; 0029-8514 ; 10.12775/OiRwP.2017.10

Źródło:

IH PAN, sygn. A.512/61 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/61 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji