Object

Title: Towarzystwo Miłośników Historii Reformacji Polskiej im. Jana Łaskiego w Wilnie (1916-1939) - geneza, struktura prawna i działalność

Creator:

Dąbrowski, Przemysław

Date issued/created:

2017

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 61 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 271-281 ; 24 cm. ; Summary in English

Abstract:

The Jan Laski Society of Lovers of the History of Polish Reformation in Vilnius, established in 1916, played a significant role in the propagation of history of the Reformation in the Polish lands. This was achieved thanks to an intensive activity of its members, including numerous meetings and lectures. In addition, the Society published books on the Evangelical-Reformed Church and the impact of the Reformation on the emerging culture and language. The growing prestige of the Society can be testified by the fact that at the end of its existence it almost doubled its membership in comparison to 1918.

References:

E. Alabrudzińska, Kościoły ewangelickie na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej, Toruń 1999
E. Alabrudzińska, Protestantyzm w Polsce w latach 1918–1939, Toruń 2009
Album zabytków ewangelickich w Wilnie, Wilno 1929
W. Gizbert Studnicki, Rys historyczny Archiwum i Biblioteki Synodu Ewangelicko-Reformowanego w Wilnie, Wilno 1929
J. Kłaczkow, Vilnius Evangelics in the 20th Century, w: Baltijos regiono istorija ir kultura. Lietuva ir Lenkija. Socialinė istorija, kultūrologija, „Acta Historica Universitatis Klaipedensis”, 4, 2007
M. Kosman, Badania nad reformacją w Wielkim Księstwie Litewskim, OiRwP, 16, 1971
M. Kosman, Litewska jednota ewangelicko-reformowana od połowy XVII w. do 1939 r., Opole 1986
H. Merczyng, Wilno ewangelickie, Wilno 1925
W. Urban, Towarzystwo Badań Dziejów Reformacji w Polsce, w: Słownik polskich towarzystw naukowych, t. 2, cz. 1: Towarzystwa naukowe i upowszechniające naukę działające w przeszłości na ziemiach polskich, red. B. Sordylowa, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990
Zarys historyczny wileńskiego kościoła ewangelicko-reformowanego i jego biblioteki (z dodatkiem), oprac. W. Gizbert Studnicki, Wilno 1932

Relation:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Volume:

61

Start page:

271

End page:

281

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64857 ; 0029-8514 ; 10.12775/OiRwP.2017.10

Source:

IH PAN, sygn. A.512/61 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/61 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information