Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Miasto w świątecznej szacie – kształtowanie estetyki przestrzeni miejskiej w okresie świąt Bożego Narodzenia

Twórca:

Błahut, Grzegorz

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

A city in the festal robe – creating the aesthetics of urban space during Christmas holidays ; Journal of Urban Ethnology 15 (2017)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

il., 24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Artykuł jest próbą określenia miejsca i roli estetyki w etnologii miasta oraz opisania estetyki przestrzeni miejskiej w okresie świąt Bożego Narodzenia. Miasto jest traktowane tu jako przestrzeń przyjazna i bliska. Poprzez analogię miasta jako domu autor rozpatruje znaczenie i funkcje tej estetyki, ze szczególnym uwzględnieniem roli jaką odgrywa w niej światło oraz świąteczne dekoracje. Uwzględniając uwarunkowania kulturowe ocen estetycznych można stwierdzić, że jest to estetyka emocji. Przedstawione w artykule refleksjesą wynikiem obserwacji i porównania głównie dwóch miast: Bielska-Białej w województwie śląskim oraz Wejherowa w województwie pomorskim. Porównanie to pozwala wykazać, że w estetyce przestrzeni tych miast obecne są również znaki i symbole kulturowej tożsamości

Bibliografia:

Czerwińska K. 2010, „Ładne to miasto jest!” Prolegomena do badań nad estetyką miasta, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” tom 10/2010, s. 363–373
Gołaszewska M. 2001, Estetyka Współczesności. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Gołaszewska M. 1970, Świadomość piękna. Problematyka genezy, funkcji, struktury i wartości w estetyce. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
Hajdamowicz R. 2007, Iluminacja jako narzędzie estetyzacji miasta [w] Krajewski M. red.Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery, Wydawnictwo Naukowe UAM,Poznań, s. 291–297
Jałowiecki B., Szczepański M. S. 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej,Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
Popielska-Grzybowska J., Harper Jo B. 2015 Językowo-kulturowy obraz DOMU (HOME) wewspółczesnym angielskim brytyjskim [w] Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów,t.1: Dom, red. J. Bartmiński, J. Bielińska-Gardziel, B. Żywicka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 343–372
Rewers E. 2005, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Ewa Rewers, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków
Sekuła E. A., Ślęzak-Tazbir W. 2008, Nocna zmiana. Miejska semioza po zmroku [w] Jałowiecki B., Łukowski W. red. Szata informacyjna miasta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 48–67
Wallis A. 1971, Socjologia i kształtowanie przestrzeni. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
Kachel J. 2016, Święta na Starówce, „Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej” 23.12.2016NR26/350, s. 14–15
Kucybała K. 2016, Choinki, aniołki, dzwoneczki, gwiazdki, „Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej” 23.12.2016 NR26/350, r. s. 16
Znamy zwycięzcę ogólnopolskiego Plebiscytu Miast „Świeć się z Energą”, http://energa-oswietlenie.pl/aktualnosci-2/znamy-zwyciezce-ogolnopolskiego-plebiscytu-miast-swiec-sie-z-energa/, 20.01. 2017

Czasopismo/Seria/cykl:

Journal of Urban Ethnology

Tom:

15

Strona pocz.:

21

Strona końc.:

30

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64934 ; 1429-0618

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 714 ; IAiE PAN, sygn. P 1505 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji