Object

Title: Rozważania o kontrrewolucji : czeski obóz katolicki i jego sojusznicy w walce z radykałami husyckimi

Creator:

Bylina, Stanisław (1936-2017)

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 124 nr 3 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

s. 439-466 ; 24 cm ; Summary in English

Abstract:

The article presents the military and political actions of the Catholic camp in Bohemia undertaken in the 1420s and 1430s against radical Hussite factions and their armed forces.

References:

Bartoš František Michálek, Husitská revoluce, t. 1: Doba Žižková 1415–1426, t. 2: Vlada bratrstev a její pád 1426–1427, Academia, Praha 1965, 1966.
Bylina Stanisław, Rewolucja husycka, t. 1: Przedświt i pierwsze lata, t. 2: Czas chwały i czas zmierzchu, t. 3: Kontrrewolucja i opór pokonanych, IH PAN, Neriton, Warszawa 2011, 2015, 2016.
Bystrický Václav, Západní Čechy v husitských válkách, Veduta, České Budějovice 2013.
Čornej Petr, Tajemství českých kronik. Cesty k kořenům husitské tradice, Praha–Vyšehrad 1987.
Čornej Petr, Lipanská křižovatka. Přičiny, průběh a historický význam jedné bitvy, Panorama, Praha 1992.
Čornej Petr, Velké dějiny zemí Koruny české, t. 5: 1402–1437, wyd. 2, Paseka, Praha–Litomyšl 2010.
Hejnic Josef, Polívka Miloslav, Plzeň v husitské revoluci, Ústav československých a světových dějin ČSAV, Praha 1987.
Husitské století, red. Pavlina Cermanová, Robert Novotný, Pavel Soukup, Lidové noviny, Praha 2014.
Kadlec Jaroslav, Přehled církevních dějin českých, t. 1, Praha 1977.
Kaminsky Howard, A History of the Hussite Revolution, Berkeley, Los Angeles 1967.
Kavka František, Poslední Lucemburk na českém trůně, Mladá fronta, Praha 1998.
Kejř Jíři, Mistři pražské univerzity a kněží táborští, Univerzita Karlova, Praha 1981.
Kubíková Anna, Oldřich II. z Rožmberka, Veduta, České Budějovice 2004.
Kubů František, Cheb v době husitské, w: Soudce smluvený v Chebu, Panorama, Cheb [1984].
Macek Josef, Tábor v husitském revolučním hnutí, t. 1–2, Nakladatelství Československé Akademie Věd, Praha 1955.
Rožmberkové. Rod českych velmožů a jeho cesta dějinami, red. Jaroslav Pánek, NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích, České Budějovice 2011.
Šimůnek Robert, Správní systém šlechtického dominia v pozdně středověkých Čechách. Rožmberská doména 1418–1472, Historický ústav AV ČR, Praha 2005.
Šmahel František, Husitská revoluce, t. 1: Doba vymknutá z kloubů, t. 2: Kořeny české reformace, t. 3: Kronika valečných let, t. 4: Epilog bouřlivého věku, Historický ústav AV ČR, Praha 1993.
Šmahel František, Dějiny Tábora, t. 1, cz. 1–2, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice 1989, 1990.
Válka Josef, Zikmund a husité. Jak zakončit (husitskou) revoluci, „Časopis Matice moravské” 128, 2009, s. 3–32.
Válka Josef, Husitská revoluce a první pokusy o restauraci, „Časopis Matice moravské” 130, 2011, s. 3–27.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

124

Issue:

3

Start page:

439

End page:

466

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64867 ; 0023-5903 ; 10.12775/KH.2017.124.3.02

Source:

IH PAN, sygn. A.52/124/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/124/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information