Object structure
Title:

Od Drugiej Rzeczypospolitej do Polski Ludowej : ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce w latach 1944–1950

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 15 (2017)

Creator:

Grata, Paweł

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

p. 5-23 ; Summary in English. ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

health care ; Poland - social policy - 1945- ; public health service ; central planning ; nationalization

Abstract:

First years after the Second World War were very difficult for the health care in Poland. The end of German occupation brought a wide range of challenges. They resulted from war damage, a significant loss of medical staff and a large scale of health risks. One of important goals of the health policy was to create the public health service available to all citizens. Initially, the restoration of the health care system was based on the model created in the interwar period. With time, along with political changes taking place in Poland, the transformation of the system began to adapt it to the centrally planned economy. The main part of this process ended in 1950. The new system was compatible with the Soviet model and was based on central and directive management which included all elements of the so-called “social health service”. The private medical practice was pushed to the margin and insurance health service was taken over by the state. The system built after the war, however, was still not widespread. Most of the rural population, which represented nearly half of the country`s population, were deprived of equal access to health care.

References:

Dziesięciolecie medycyny w Polsce Ludowej 1944–1954, Warszawa 1956 Gosiewski R., W sprawie ośrodków zdrowia, „Zdrowie Publiczne” 1948, nr 1–2
Grata P., Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania – instytucje – działania, Rzeszów 2013
Grata P., Social privileges in the Second Polish Republic, „Studia Historiae Oeconomicae” 33, 2015
Grynberg Z., Jednolita służba zdrowia. Referat wygłoszony na Zjeździe Naczelników Wojewódzkich Wydziałów Zdrowia w dn. 8 i 9 VII 1945, „Dziennik Zdrowia” 1945, nr 2
Jastrzębowski Z., Spory o model lecznictwa. Opieka zdrowotna w koncepcjach polskiej polityki społecznej w XIX i XX wieku (do 1948 roku), Łódź 1994
Jednolite płace w służbie zdrowia, „W Służbie Zdrowia” 1947, nr 12
Kacprzak M., Zdrowie narodu jest warte ofiar, „W Służbie Zdrowia” 1946, nr 6
Kronika izb lekarskich w Polsce w latach 1945–2005, oprac. i komentarz Z. Wiśniewski, Warszawa 2005
Kosiński S., Społeczno-kulturowe i strukturalne przemiany warunków zdrowotnych polskiej wsi (1864–1980), Lublin 1983
Lebioda J., Rola i zadania lekarza w Polsce Odrodzonej, „W Służbie Zdrowia” 1948, nr 1–2
Majorowska W., Powołanie do życia Zakładu Lecznictwa Pracowniczego, „Praca i Opieka Społeczna” 1950, nr 3
Minister zdrowia o ubezpieczalniach społecznych, „Przegląd Lekarski” 1945, nr 5
Mittelstaedt M., Jednolite płace w służbie zdrowia, „Zdrowie Publiczne” 1948, nr 1–2
Morzycki J., Czy grozi nam wybuch epidemii?, „Rada Narodowa” 1945, nr 10
Nasierowski T., Samorząd lekarski w Polsce, t. 1, Warszawa 1989
Ogólnopolski Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia, Warszawa 1–2 grudnia 1946 r., „W Służbie Zdrowia” 1947, nr 3
Organizacja ochrony zdrowia, red. J. Indulski, Warszawa 1984
Pierwsze posiedzenie Państwowej Rady Zdrowia, „Dziennik Zdrowia” 1945, nr 5–6
Ryder K., Projekt organizacji powszechnej służby zdrowia, „W Służbie Zdrowia” 1947, nr 9
Sawicki F., Uwagi o obecnej sytuacji w Służbie Zdrowia, „Zdrowie Publiczne” 1948, nr 7–8
Służba zdrowia w Polsce, „Dziennik Zdrowia” 1945, nr 5–6
Stępniewski J., Państwowa Rada Zdrowia, „W Służbie Zdrowia” 1946, nr 1
Stypułkowski S., Wiejskie ośrodki zdrowia, „W Służbie Zdrowia” 1946, nr 6
Szarejko P., Aktualne zagadnienia szpitalnictwa polskiego, Warszawa 1948
Szarejko P., Utworzenie jednolitego związku służby zdrowia jest palącym zagadnieniem dnia, „Dziennik Zdrowia” 1945, nr 8
Szpak E., „Chory człowiek jest wtedy jak coś go boli”. Społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej po 1945 r., Warszawa 2016
Sztachelski J., Plan Sześcioletni w Służbie Zdrowia, „Zdrowie Publiczne” 1950, nr 9–12
Sztachelski J., Zagadnienie gospodarki planowej w Służbie Zdrowia, „Zdrowie Publiczne” 1948, nr 5–6
Wilczyński H., O zasadach planowania w zakresie Służby Zdrowia, „Zdrowie Publiczne” 1950, nr 5–6
Zagadnienie ujednolicenia służby zdrowia na tle zjednoczenia partii robotniczych, „W Służbie Zdrowia” 1948, nr 12

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

15

Start page:

5

End page:

23

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

2450-8357 ; 10.12775/Polska.2017.01

Source:

IH PAN, sygn. B.155/15 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/15 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: