Obiekt

Tytuł: Zanieczyszczenie wód i powietrza w Polsce w latach 1945–1970 jako problem władzy i społeczeństwa

Twórca:

Jarosz, Dariusz (1959– ) ORCID

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 15 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 37-78 ; tab. ; Streszcz. w jęz. angielskim ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Artykuł zawiera próbę odpowiedzi na pytanie, jak problem zanieczyszczenia wód i powietrza w Polsce był traktowany przez władze Polski i społeczeństwo w latach 1945–1956. Przedmiotem analizy są: dyskurs na ten temat, ustawodawstwo o ochronie środowiska naturalnego oraz jego praktyczne funkcjonowanie, tworzenie i rozwój struktur organizacyjnych, które zajmowały się kontrolą stanu zanieczyszczeń powietrza i wód, początki świadomości ekologicznej społeczeństwa polskiego.

Bibliografia:

Atlas zanieczyszczenia rzek w Polsce 1967, Warszawa 1971
Atlas zanieczyszczenia rzek w Polsce 1970, Warszawa 1972
Atlas zanieczyszczenia rzek w Polsce 1971, Warszawa 1972
Bełzowa A., Na Śląsku drzewa umierają stojąc, „Tygodnik Kulturalny” 1969, nr 26
Bontemps S., W sprawie zanieczyszczeń wód, „Gospodarka Rybna” 1955, nr 2
Brysz J., Smog nad Łodzią, „Odgłosy” 1965, nr 22
Brysz J., Ziemia łódzka fetorem płynąca, „Odgłosy” 1963, nr 8
Brzeziński W., Ochrona prawna biologicznego środowiska człowieka, Warszawa 1971
Burger T., Konflikt i współdziałanie. Świadomość ekologiczna i postawy społeczeństwa, w: Świadomość ekologiczna i społeczne ruchy „zielonych” w Polsce, red. W. Mirowski przy współpracy P. Glińskiego, Warszawa 1999
Burger T., Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego, Warszawa 2005
Cabejszek I., Koziorowski B., Malanowski Z., Stanisławska J., Charakterystyka higieniczno-sanitarna rzeki Wisły na odcinku Góra Kalwaria – Warszawa, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” 1956, nr 5
Chrzanowski F., Zanieczyszczenie wód śródlądowych województwa gdańskiego, „Gospodarka Rybna” 1956, nr 7
Delorme A., Antyekologiczna spuścizna totalitaryzmu. Polityka – gospodarka – środowisko naturalne, Kraków 1995
Dudziński W., Czyste powietrze, „Życie Gospodarcze” 1961, nr 18 Eysymontt W., Woda i prawo, „Tygodnik Demokratyczny” 1970, nr 23
Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939–1989, Warszawa 2003
Hennelowa J., Czysta woda, czyste powietrze, „Tygodnik Powszechny” 1970, nr 40
Hicks B., Environmental Politics in Poland. A Social Movement Between Regime and Opposition, New York 1996
Jaruzelski J., Otrute rzeki, „Życie Warszawy” 1958, nr 52
Jaroszyński A., Ochrona prawna zasobów naturalnych w PRL, Warszawa 1972.
Joszt, A. Ochrona rzek, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” 1952, nr 1
Krysiński J., Węzłowe problemy ochrony czystości wód (organizacyjne, techniczno-ekonomiczne i prawne), „Gospodarka Wodna” 1961, nr 10
Leńkowa A., Aktualny stan zagrożenia środowiska w Polsce, w: Prawo a ochrona środowiska, red. L. Łustacz, Wrocław–Warszawa 1975
Manteuffel R., Trucie rzek i ekonomia, „Życie Warszawy” 1968, nr 13
Mroziński W., Niedzielowa E., Sobota A., Badanie prób wody Odry w 1948 r., „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” 1949, nr 11
Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem (przepisy i objaśnienia). Według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 1968, red. W. Tarasiewicz, Warszawa 1968
Ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem. Raport końcowy, t. 1, Wrocław 1971
Orzeszko E., System prawny ochrony środowiska w Polsce, w: System ochrony środowiska w Polsce, red. A. Klich, Wrocław 1978
Podwysocki T., Brońmy czystej wody, „Przegląd Techniczny” 1968, nr 35
Pyłka-Gutowska E., Ekologia z ochroną środowiska. Przewodnik, Warszawa 1996
Dobrzyński R., Nie zabijaj Wisły, „Morze” 1959, nr 12
Rocznik Statystyczny GUS 1971, Warszawa 1971
Rudziński B., Zagadnienie dobrej wody, jako warunek dobrego zdrowia, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” 1946, nr 1
Semczuk P., Błotna fala, w: idem, Zatajone katastrofy PRL, Warszawa 2011
Stan zanieczyszczenia rzek w Polsce. Opracowanie syntetyczne, red. K. Matul et.al., Warszawa 1965
Surowiec S., Uwagi do ustawy o ochronie wód przed zanieczyszczeniem, „Gospodarka Wodna” 1961, nr 10
Szenkowa I., Cena zdrowia, „Służba Zdrowia” 1959, nr 9
Keller T., Problem złej wody, „Tygodnik Demokratyczny” 1955, nr 49 Kijonka T., Wody bez życia, „Poglądy” 1965, nr 16
Tabencki J., Miliony ton, „Przegląd Techniczny” 1967, nr 26
Trendota J, W sprawie właściwych metod ochrony wód przed zanieczyszczeniem ściekami, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” 1956, nr 4
Trziszka Z., Ciemne niebo, „Tygodnik Kulturalny” 1970, nr 1
Umiński T., Ekologia. Środowisko. Przyroda. Podręcznik dla szkół średnich, Warszawa 1996
Wiąckowski S., Ekologia ogólna, Bydgoszcz–Kielce 2008
Zawieruszanka A., Wodę wyżej!, „Prawo i Życie” 1967, nr 18
Ziętek J., Zieleń i woda dla mieszkańców śląskich miast, „Trybuna Ludu” 1954, nr 219

Czasopismo/Seria/cykl:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Tom:

15

Strona pocz.:

37

Strona końc.:

78

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64916 ; 2450-8357 ; 10.12775/Polska.2017.03

Źródło:

IH PAN, sygn. B.155/15 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/15 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji