Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Postawy i reakcje polskiego społeczeństwa wobec zanieczyszczenia środowiska naturalnego w kraju (1971–1989)

Twórca:

Dulewicz, Jarosław

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 15 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s.79-96 ; Streszcz. w jęz. angielskim ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

W artykule na wybranych przykładach przedstawiono postawy polskiego społeczeństwa względem degradacji ekosystemu w dwóch ostatnich dekadach PRL. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w., w sytuacji wyraźnie zarysowującego się kryzysu ekologicznego, wśród polskiego społeczeństwa zaczęły ujawniać się postawy i działania zmierzające do zahamowania tego negatywnego procesu. Inicjatywy podejmowane na rzecz ochrony środowiska naturalnego były m.in. konsekwencją kształtowania świadomości ekologicznej Polaków.

Bibliografia:

Burger T., Konflikty i współdziałanie. Świadomość ekologiczna i postawy społeczeństwa, w: Świadomość ekologiczna i społeczne ruchy „Zielonych” w Polsce, red. W. Mirowski, Warszawa 1999, s. 37
Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Warszawa 1998
Marody M., Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy. Analiza metodologiczna zasad doboru wskaźników w badaniach nad postawami, Warszawa 1976
Nowak S., Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, w: Teorie postaw, red. idem, Warszawa 1973
Nycz-Wróbel J., Świadomość ekologiczna społeczeństwa i wynikające z niej zagrożenia środowiska naturalnego (na przykładzie opinii mieszkańców województwa podkarpackiego), „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne” 2012, z. 19, nr 3
Papuziński A., Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki, „Problemy Ekorozwoju” 2006, nr 1
Poskrobko B., Jak postrzegamy ochronę środowiska, „Aura” 1987, nr 8 i 10
Wódz J., Wódz K., Świadomość ekologiczna, w: Zarządzanie środowiskiem, cz. 1, red. Z. Nowak, Gliwice 2001
Zarządzanie środowiskiem, red. B. Poskrobko, Warszawa 2007, s. 61

Czasopismo/Seria/cykl:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Tom:

15

Strona pocz.:

79

Strona końc.:

96

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64917 ; 2450-8357 ; 10.12775/Polska.2017.04

Źródło:

IH PAN, sygn. B.155/15 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/15 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji