Object structure
Title:

Choroby i ich leczenie w stalinowskich więzieniach i obozach w Polsce w latach 1944–1956

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 15 (2017)

Creator:

Wolsza, Tadeusz (1956– ) ORCID

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

p. 149-170 ; Summary in English. ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

prisons - Poland - 1945-1970 ; concentration camps - Poland - 1945-1970 ; prisoners - medical care ; prisoners - diseases ; crisoners - health and hygiene

Abstract:

In post-war Stalinist prisons and labour camps in Poland (to 1956) several diseases and ailments were treated with the help of the so-called folk or traditional medicine. Inmates, with all means at their disposal, tried to treat themselves as efficiently as possible, for example curing scabies with their own urine, a toothache and scurvy with garlic, or hyperacidity with chalk and lime scratched off walls. They could also soothe the itching in infestation with lice and ailments in furunculosis. But they could do nothing in the case of epidemic of typhus, tuberculosis, and venereal diseases. Only in 1945 ca. five thousand inmates went down with typhus. In the labour camp of Świętochłowice– Zgodna at least 1855 inmates died of diseases. Surgeons, feldshers, and other medical personnel were helpless in the face of diseases and epidemics in prisons and camps. Medical treatment, when it was possible, was hampered by dirt, insects, chronic shortages of food and medicines. This was further enhanced by a small number of hospital beds, but first of all by insufficient number of medical staff. Only a handful of surgeons decided to treat inmates.

References:

Białek S., Carcer inferior. Zakłady karne Strzelec Opolskich w systemie represji stalinowskich (1945–1954), Wrocław 2016
„Bo mnie tylko wolność interesuje…”. Wywiad-rzeka z Marianem Gołębiewskim (Nowy Jork, listopad 1988 – czerwiec 1989), wywiad przeprowadził D. Balcerzyk, wstęp i oprac. J. Dudek, Lublin 2011
Cichoracki P., Droga ku anatemie. Wacław Kostek-Biernacki (1884–1957), Warszawa 2009
Dominiczak H., Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990. Rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW, Warszawa 1997
Gałęzowski M., „Wzór piłsudczyka”. Wacław Lipiński 1896–1949. Żołnierz, historyk, działacz społeczny, Warszawa 2002
Hirsch H., Zemsta ofiar. Niemcy w obozach w Polsce 1944–1950, Warszawa 1999
Hytrek-Hryciuk J., „Rosjanie nadchodzą!”. Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948, Wrocław 2010
„Masz rywalkę Polskę”. Korespondencja więzienna Władysława Gałki (1949–1956), red. M. Kamykowska, J. Żaryn, L. Rysak, Warszawa 2012
Janowski W., Stan więziennictwa i warunków odbywania kary w początkach 1956 r., w świetle sprawozdania komisji rządowej, „Teki Archiwalne” 3, 1998
Klukowski Z., Zamojszczyzna, t. 2: 1944–1959, Warszawa 2007
Kowalski W., Adam Dedio (1918–1947). Dobry syn, Gdańsk 2017
Nowak E., Cień Łambinowic. Próba rekonstrukcji dziejów obozu pracy w Łambinowicach 1945–1946, Opole 1991
Nowak E., Rozrachunki z przeszłością. Śledztwa i procesy oraz inne następstwa funkcjonowania powojennych obozów na Górnym Śląsku, Opole 2012
Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956, t. 2, red. R. Terlecki, Jaworzno 2007
Obóz pracy w Świętochłowicach w 1945 roku. Dokumenty, zeznania, relacje, listy, wybór, wstęp i oprac. A. Dziurok, Warszawa 2002
Pietrzyk M., Więzienie w Inowrocławiu w latach 1945–1956, Bydgoszcz–Gdańsk 2014
Polska pod reżimem komunistycznym. Sprawozdanie z sytuacji w kraju (1944–1949), wstęp i oprac. nauk. J. Mysiakowska-Muszyńska, W. Muszyński, Warszawa 2015
Sławińska A., Więźniarki polityczne z Bojanowa. Łagier dla dziewcząt w latach 1952–1956, Bojanowo–Sochaczew–Warszawa 2017
Sprawozdanie lekarsko-sanitarne z obozów dla Niemców w województwie pomorskim, oprac. P. Madajczyk, „Zapiski Historyczne” 1999, nr 3–4
Suchorowska D., Wielka edukacja. Wspomnienia więźniów politycznych PRL (1945–1956), Warszawa 1990
Szwagrzyk K., Więzienia i obozy na Dolnym Śląsku (1945–1956). Przewodnik, Wrocław 2013
Wilk A., Funkcjonowanie Centralnego Obozu Pracy w Krzesimowie w latach 1944–1945, „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2014, nr 1 (12)
Wolsza T., Obozy i inne miejsca odosobnienia w systemie więziennictwa polskiego w latach 1944–1958, w: Represje sowieckie wobec narodów Europy 1944–1956, red. D. Rogut, A. Adamczyk, Zelów 2005
Wolsza T., Więzienia stalinowskie w Polsce. System, codzienność, represje, Warszawa 2013
Wyrwich M., Łagier Jaworzno. Z dziejów czerwonego terroru, Warszawa 1995
Wyrwich M., Obozy pogardy. Komunistyczne obozy represji w Polsce 1944–1956, Warszawa 2015
W złowieszczych murach Wronek i Rawicza lat 1945–1956. Wspomnienia więźniów politycznych, red. W. Jóźwiak, W. de Mezer, Poznań 1995
Zwolski M., Więzienie w Białymstoku w latach 1944–1956, Białystok 2011

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

15

Start page:

149

End page:

170

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

2450-8357 ; 10.12775/Polska.2017.08

Source:

IH PAN, sygn. B.155/15 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/15 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: