Obiekt

Tytuł: Działalność antyalkoholowa Józefa Romana Rybickiego – szkic do biografii

Twórca:

Jackowska, Anna Maria

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 15 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 171-187 ; Streszcz. w jęz. angielskim ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Abstrakt:

Józef Roman Rybicki zapisał się w historii przede wszystkim jako wybitny działacz niepodległościowy i ważny opozycjonista, mniej jest znany ze swojej aktywnej działalności antyalkoholowej. Zaangażował się w nią najpełniej od 1955 r. Działał najpierw w Komisji Społeczno-Lekarskiej na terenie Pruszkowa, później został członkiem Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego. W tej organizacji przewodniczył m.in. Komisji Wydawniczo-Propagandowej ZG SKP, która prężnie działała pod jego kierownictwem. Sam również publikował teksty antyalkoholowe. W 1972 r. wszedł zarówno w skład Komisji Episkopatu do spraw Trzeźwości, jak i Zespołu Ekspertów Stałej Komisji przy Radzie Ministrów do Walki z Alkoholizmem.

Bibliografia:

Friszke A., Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności, Kraków 2011 ; Friszke A., Opozycja polityczna w PRL, Londyn 1994 ; Kosiński K., Historia pijaństwa w czasach PRL. Polityka – obyczaje – szara strefa – patologie, Warszawa 2008 ; Kunert A.K., Józef Roman Rybicki, w: Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939–1944, t. 3, Warszawa 1991, s. 151–156 ; Kunert A.K., Nauczyciel i żołnierz. Józef Rybicki (1901–1986), „Więź” 1986, nr 11–12 (337–338), s. 155–161 ; Kunert A.K., Oskarżony Kazimierz Moczarski, Warszawa 2006 ; Kunert A.K., Rybicki Józef Roman, PSB, t. 33, z. 2, Wrocław 1991, s. 308–311 ; Kurtyka J., Na szlaku AK („NIE”, DSZ, WiN), w: Z dziejów agonii i podboju. Prace zebrane z zakresu najnowszej historii Polski, Kraków 2011, s. 53–86 (pierwodruk: „Zeszyty Historyczne” 1991, z. 94, s. 13–47) ; Kurtyka J., Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, w: Z dziejów agonii i podboju. Prace zebrane z zakresu najnowszej historii Polski, Kraków 2011, s. 129–138 (pierwodruk: Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, oprac. K. Krajewski, J. Kurtyka, T. Łabuszewski, P. Niwiński, J. Pawłowicz, G. Wąsowski, J. Węgierski, L. Żebrowski, red. A. Borowski, Warszawa 2002, s. 95–206) ; Łeszczyński G., Okręg warszawski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 1945–1947, „Biuletyn Informacyjny”, Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, marzec 2017, nr 3 (323), s. 30–36 ; Machcewicz A., Kazimierz Moczarski. Biografia, Kraków 2009 ; Pawlina S., Życie w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, Gdańsk 2016 ; Rybicki Józef Roman, w: Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w dokumentach, t. 6, cz. 3: Noty biograficzne ważniejszych postaci wymienionych w tomach I–VI, oprac. A. Zagórski, Wrocław 2000, s. 598–601 ; Salmonowicz S., Ludwik Muzyczka. Polityk i żołnierz. Przyczynek do dziejów Armii Krajowej, Warszawa 1992 ; Szarota T., Józef Rybicki – jeden z Niepokornych, w: Karuzela na Placu Krasińskich. Studia i szkice z lat wojny i okupacji, Warszawa 2007, s. 48–51 (pierwodruk: Wspomnienie o Józefie Rybickim (1901–1986), „Tygodnik Powszechny” 2 III 2003, nr 9) ; Śliwowska W., Pan Puchatek. Rzecz o Wacławie Józefie Zawadzkim, Warszawa 2006 ; Wiśniewski W., Rzymianin z AK. Rzecz o dr Józefie Rybickim ps. „Andrzej”, „Maciej”, Warszawa 2001

Czasopismo/Seria/cykl:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Tom:

15

Strona pocz.:

171

Strona końc.:

187

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64922 ; 2450-8357 ; 10.12775/Polska.2017.09

Źródło:

IH PAN, sygn. B.155/15 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/15 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji