Obiekt

Tytuł: Offensive pour la Pologne? Wojskowe aspekty polityki mocarstw zachodnich wobec Polski a konferencja w Abbeville (wiosna–lato 1939 roku)

Twórca:

Mazur, Wojciech (1963- )

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 124 nr 4 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 699-731 ; Streszczenie w jęz. angielskim i polskim

Abstrakt:

Spośród wydarzeń istotnych dla rozwoju sytuacji politycznej i wojennej strategii pierwszych tygodni II wojny światowej niewiele równać się może z pierwszym posiedzeniem alianckiej Najwyższej Rady Wojennej, które odbyło się 12 września 1939 r. we francuskim Abbeville. Owo spotkanie, często przywoływane w literaturze, nieczęsto stawało się dotychczas przedmiotem pogłębionej naukowej refleksji.

Bibliografia:

Alexander Martin S., The Republic in Danger. General Maurice Gamelin and the politics of French defence. 1933–1940, Cambridge University Press, Cambridge–New York 1992. ; Bédarida François, La stratégie secrète de la drôle de guerre. Le Conseil suprême interallié: septembre 1939 – avril 1940, Presses de la Foundation nationale des sciences politiques & Editions du CNRS, Paris 1979. ; Bethell Nicolas, Zwycięska wojna Hitlera. Wrzesień 1939, tłum. Jan Zygmunt Bielski, PAX, Warszawa 1997. ; Bułhak Henryk, Polska–Francja, z dziejów sojuszu 1922–1939, cz. 1: 1922–1932, Wydawnictwo Fundacji „Historia pro Futuro”, Warszawa 1993. ; Cadogan Alexander, The Diaries of Sir Alexander Cadogan O.M., 1939–1946, red. David Dilks, G.P. Putnam’s Sons, New York 1972. ; Ciałowicz Jan, Polsko-francuski sojusz wojskowy 1921–1939, PWN, Warszawa 1970. Davion Isabelle, Mon voisin, cet ennemi. La politique de sécurité française face aux relations polono-tchécoslovaques entre 1919 et 1939, Peter Lang, Bruxelles 2009. ; Dessberg Frédéric, Le triangle impossible. Les rélations franco-soviétiques et le facteur polonais dans les questions de sécurité en Europe (1924–1935), Peter Lang, Bruxelles 2009. ; Dockrill Michael L., The Foreign Office and France during the Phoney War, September 1939 – May 1940, w: Diplomacy and World Power. Studies in British Foreign Policy, 1890–1951, red. Michael L. Dockrill, Brian J.C. McKercher, Cambridge University Press, Cambridge–New York 2002. ; Documents Diplomatiques Français 1932–1939, 2e serie (1936–1939), t. 16 (1er Mai – 24 Juin 1939), Imprimerie Nationale, Paris 1983; t. 18 (13–25 août 1939), Imprimerie Nationale, Paris 1985. ; Documents Diplomatiques Français 1939 (3 septembre – 21 décembre 1939), Peter Lang, Bruxelles 2002. ; Gamelin Maurice, Sérvir, t. 3: La Guerre (Septembre 1939 – 19 Mai 1940), Libraire Plon, Paris 1947. ; Gmurczyk-Wrońska Małgorzata, Polska – niepotrzebny aliant Francji? (Francja wobec Polski w latach 1938–1944), Neriton, Warszawa 2003. ; Imlay Talbot C., Facing the Second World War. Strategy, Politics, and Economics in Britain and France 1938–1940, Oxford University Press, Oxford–New York 2003. ; Ironside Edmund, The Ironside Diaries, 1937–1940, red. Roderick Macleod, Denis Kelly, Constable and Company Ltd, London 1963. ; Jurga Tadeusz, 1939. Obrona Polski i Europy, Bellona, Warszawa 2014. ; Kornat Marek, Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka, Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2012. ; Le Goyet Pierre, France – Pologne 1919–1939. De l’amitié romantique à la méfiance réciproque, Éditions France-Empire, Paris 1991. ; Le Goyet Pierre, Le mystère Gamelin, Presses de la Cité, Paris 1975. ; Łukasiewicz Juliusz, Dyplomata w Paryżu, 1936–1939. Wspomnienia i dokumenty Juliusza Łukasiewicza Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej, red. Wacław Jędrzejewicz, Henryk Bułhak, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1989. ; Mazur Wojciech, II Rzeczpospolita w planach koalicyjnych działań lotniczych przeciw Niemcom (1921–1939), „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2016, 2–3, s. 201–220. ; Mazur Wojciech, Lot ku burzy. Polska w przygotowaniach mocarstw Zachodu do wojny powietrznej, marzec–sierpień 1939 roku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017. ; Mazur Wojciech, Pod wiatr. Francja i lotnictwo wojskowe II Rzeczypospolitej (1921–1938), Księgarnia Akademicka, Kraków 2015. ; Mazur Wojciech, „Zdrajcy z Londynu”. Armia brytyjska a koncepcje wojskowej pomocy dla Polski we wrześniu 1939 roku, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2012, 2, s. 43–74. ; McDonough Frank, Poland in the Political and Military Strategy of British Policy, March – September 1939, w: Kampania polska 1939 r. Polityka – społeczeństwo – kultura, red. Marek P. Deszczyński, Tymoteusz Pawłowski, t. 1: Strategia, Neriton, Warszawa 2013, s. 155–168. ; Moczulski Leszek, Wojna polska, Bellona, Warszawa 2009. ; Mühlstein Anatol, Dziennik, wrzesień 1939 – listopad 1940, red. Jan E. Zamojski, tłum. Dorota Zamojska, PWN, Warszawa 1999. ; Panecki Tadeusz, Francja wobec Polski we wrześniu 1939 r. – prawdy i mity, w: Si vis pacem, para bellum: bezpieczeństwo i polityka Polski. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Tadeuszowi Dubickiemu, red. Robert Majzner, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa–Włocławek 2013 (Zeszyty Historyczne – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, z. 12), s. 721–729. ; Philpott William J., The Benefit of Experience? The Supreme War Council and the Higher Management of Coalition War, 1939–40, w: Martin S. Alexander, William J. Philpott, Anglo-French Defence Relations between the Wars, Palgrave Macmilllan, Houndmills, Basignstoke–New York 2002, s. 209–226. ; Polska w polityce międzynarodowej (1939–1945). Zbiór dokumentów, t. 1: 1939, oprac. Włodzimierz Tadeusz Kowalski, PIW, Warszawa 1989. ; Prazmowska Anita, Britain, Poland and the Eastern Front, 1939, Cambridge University Press, Cambridge–New York 2004. ; Przyczynki i materiały do historii kampanii wrześniowej 1939 roku. Protokóły polsko-francuskich rozmów sztabowych odbytych w Paryżu, w maju 1939, „Bellona” (Londyn) 1958, 2, s. 165–179. ; Sainte-Suzanne de Raymond, Une politique étrangère. Le Quai d’Orsay et Saint-John Perse à l’épreuve d’un régard. Journal. Novembre 1938 – juin 1940, ed. Henriette, Philippe Levillain, Éditions Viviane Hamy, Paris 2000. ; Slessor John, The Central Blue. Recollections and Reflections, Sassell and Company Limited, London 1956. ; Smart Nick, British strategy and politics during the Phony War. Before the balloon went up, Praeger Publishers, Westport–London 2003. ; Stachiewicz Wacław, Wierności dochować żołnierskiej. Przygotowania wojenne w Polsce 1935–1939 oraz kampania 1939 w relacjach i rozważaniach szefa Sztabu Głównego i szefa Sztabu Naczelnego Wodza, RYTM, Warszawa 1998. ; Woźny Aleksander, Sprawa dotrzymania francuskiego zobowiązania sojuszniczego a sowiecka dyrektywa z 14 września 1939 r. o wkroczeniu do Polski (aspekt wywiadowczy), w: Wrzesień 1939. Wojna na dwa fronty, red. Janusz Gmitruk, Wojciech Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2010. Zgórniak Marian, Europa w przededniu wojny. Sytuacja militarna w latach 1938–1939, Księgarnia Akademicka, Kraków 1993.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

124

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

699

Strona końc.:

731

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:65085 ; 0023-5903 ; 10.12775/KH.2017.124.4.03

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/124/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/124/4 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji