Obiekt

Tytuł: Polska z bliska i z oddali : przypadek Daniela Beauvois w świetle jego wspomnień

Twórca:

Kuk, Leszek (1951– )

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 124 nr 4 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 805-820 ; Streszczenie w jęz. angielskim i polskim

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Daniel Beauvois (ur. 1938), wybitny francuski badacz dziejów Polski oraz krajów Europy Wschodniej, związany jest z Polską i jej nauką historyczną od końca lat sześćdziesiątych. W centrum jego badań znajdują się byłe obszary wschodnie dawnego przedrozbiorowego państwa polsko-litewskiego, szczególnie ich południowa ukraińska część. Badania te doprowadziły Beauvois do wniosków i przemyśleń znacznie się różniących od tych dominujących w polskiej historiografii oraz do dekonstrukcji tradycyjnego obrazu obecności polskiej na tym obszarze, co wywołało liczne opory po stronie polskiej. Wydana w Polsce w roku 2015 po francusku autobiografia Beauvois ułatwia zrozumienie ewolucji jego poglądów oraz relacji z polskim środowiskiem historycznym.

Bibliografia:

Beauvois Daniel, Histoire de la Pologne, Hatier, Paris 1995.
Beauvois Daniel, Mes pierres de lune. Essai d’autobiographie professionnelle, „Organon” 2014, 46 (Special), s. 11–147.
Beauvois Daniel, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914, UMCS, Lublin 2011.
Grala Hieronim, Kolonializm alla polacca, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2017, nr 4, s. 93–117.
Grala Hieronim, Rzeczpospolita szlachecka – twór kolonialny?, w: Perspektywy postkolonializmu w Polsce. Polska w perspektywie postkolonialnej, [red.] Jan Kieniewicz, „Debaty Artes Liberales” 10, 2016, s. 275–299.
Kieniewicz Stefan, Daniel Beauvois o kresach południowych (w związku z pracą D. Beauvois, Le noble, le serf et le revisor. La noblesse polonaise entre le tsarisme et les masses ukrainiennes (1831–1863), Paris-Montreux 1985, s. 365), PH 77, 1986, 4, s. 767–775.
Kuk Leszek, Francja i polskie powstania narodowe w XIX wieku, w: Wbrew królewskim aliansom. Rosja, Europa i polska walka o niepodległość w XIX wieku, [red.] Łukasz Adamski, Sławomir Dębski, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa 2016, s. 109–137.
Perspektywy postkolonializmu w Polsce. Polska w perspektywie postkolonialnej, [red.] Jan Kieniewicz, „Debaty Artes Liberales” 10, 2016.
Pieniądz Aneta, Historycy a teoria postkolonialna – między niewiedzą, odrzuceniem i krytyką, w: Perspektywy postkolonializmu w Polsce. Polska w perspektywie postkolonialnej, [red.] Jan Kieniewicz, „Debaty Artes Liberales” 10, 2016, s. 105–117.
Po co nam Francja?, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2017, 2 (69), s. 33–60.
Sowa Jan, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Universitas, Kraków 2011.
Sowa Jan, Inna Rzeczpospolita jest możliwa! Widma przeszłości, wizje przyszłości, W.A.B., Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2015.
Szeptycki Andrzej, Strategiczne partnerstwo Polski i Francji w okresie prezydentury Nicolasa Sarkozy’ego, w: Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, red. Marcin Florian Gawrycki i in., Scholar, Warszawa 2016, s. 462–475.
Wokół kolonializmu, „Debaty IBI AL” 1, 2008.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

124

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

805

Strona końc.:

820

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:65090 ; 0023-5903 ; 10.12775/KH.2017.124.4.08

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/124/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/124/4 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Zakres:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji