Obiekt

Tytuł: Żandarm w służbie Selbstschutzu : Otto Oberländer i zbrodnia niemiecka w Sadkach koło Nakła nad Notecią w 1939 r.

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 50 z. 1 (2018)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 69-94 ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Abstrakt:

W 1939 r. do okupowanej Polski wysłano ok. 750 niemieckich żandarmów. Część z nich wzięła udział w eksterminacji polskiej ludności cywilnej. Jednym z nich był Otto Oberländer, żandarm z Sadek, który przyczynił się do śmierci 86 Polaków. Do tej pory w historiografii dotyczącej niemieckiego aparatu represji brakuje opisu ich działalności w okupowanej Polsce.

Bibliografia:

Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, tłum. D. Grynberg, M. Szawiel, Warszawa 2008. ; Beyond Totalitarianism. Stalinism and Nazism compared, ed. M. Geyer, Sh. Fitzpatrick, Cambridge 2009. ; Böhler J., Mallmann K.M., Matthäus J., Einsatzgruppen w Polsce, tłum. E. Ziegler-Brodnicka, Warszawa 2009. ; Böhler J., Najazd 1939. Niemcy przeciw Polsce, tłum. D. Salamon, Kraków 2011. ; Böhler J., Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce. Wrzesień 1939. Wojna totalna, tłum. P. Pieńkowska-Wiederkehr, Kraków 2009. ; Bojarska B., Eksterminacja inteligencji polskiej na Pomorzu Gdańskim, wrzesień–grudzień 1939, Poznań 1972. ; Borejsza J.W., Śmieszne sto milionów Słowian. Wokół światopoglądu Adolfa Hitlera, Gdańsk 2016. ; Ceran T.S., Im Namen des Führers… Selbstschutz Westpreussen i zbrodnia w Łopatkach w 1939 roku, Bydgoszcz–Gdańsk 2014. ; Daszkiewicz K., Niemieckie ludobójstwo na narodzie polskim (1939–1945), cz. 2: Aneks, Toruń 2009. ; Dzieje Wyrzyska, red. S. Sierpowski, Poznań 1999. ; Jansen Ch., Weckbecker A., Der „Volksdeutsche Selbstschutz” in Polen 1939/40, München 1992. ; Jastrzębski W., Sziling J., Okupacja hitlerowska na Pomorzu Gdańskim w latach 1939–1945, Gdańsk 1979. ; Jastrzębski W., Terror i zbrodnia. Eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej w rejencji bydgoskiej w latach 1939–1945, Warszawa 1974. ; Jastrzębski W., Zbrodnie Selbstschutzu na ludności polskiej i żydowskiej powiatu wyrzyskiego popełnione jesienią 1939 roku, „Rocznik Nadnotecki” 1973, nr 5, s. 73–89. ; Kamosiński S., Sadki. Dzieje i współczesność, Bydgoszcz 2009. ; Lasik A., Selbstschutz na Pomorzu Gdańskim i w Wielkopolsce w latach 1939–1940. Przyczynek do badań nad początkami okupacji niemieckiej Polski w okresie II wojny światowej, „Studia z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego” (Bydgoszcz–Wierzbinek) 2011, t. I, s. 101–121. ; Nijakowski L.M., Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej, Warszawa 2013. ; Polska i jej sąsiedzi w czasach najnowszych. Studia i materiały ofiarowane profesorowi Karolowi Grünbergowi w 70-lecie urodzin, [red. M. Wojciechowski], Toruń 1995. ; Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lat wojny 1939–1945, Warszawa 1988. ; Rasmus H., Pommerellen Westpreussen 1919–1939, München 1989. ; Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwa bydgoskie, Warszawa 1981. ; Rosiński R., Proza i poezja Michała Mędlewskiego, „Pobocza. Historia literatury krajeńskiej” 2002, nr 1, http://kwartalnik-pobocza.pl/pob08/histlit.html (dostęp: 30 I 2017). ; Steyer D., Eksterminacja ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1939–1945, Gdynia 1976. ; Wardzyńska M., Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce. Intelligenzaktion, Warszawa 2009. ; Zapomniani kaci Hitlera. Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939–1940. Wybrane zagadnienia, red. I. Mazanowska, T.S. Ceran, Bydgoszcz–Gdańsk 2016.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

50

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

69

Strona końc.:

94

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:65798 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2018.1.04

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/50/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/50/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji