Obiekt

Tytuł: Nielegalna emigracja Żydów z Polski 1944–1947 – kontekst międzynarodowy

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 50 z. 1 (2018)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 95-121 : tab. ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Abstrakt:

Artykuł dotyczy nielegalnej emigracji Żydów z Polski w latach 1944–1947 w szerokim kontekście międzynarodowym. Nielegalna emigracja Żydów zyskała po wojnie zorganizowany charakter (Bricha) i objęła swym zasięgiem praktycznie całą Europę. Akcja została wymierzona w Wielką Brytanię, która od 1920 r. sprawowała mandat nad Palestyną i prowadziła politykę ścisłego ograniczania żydowskiego osadnictwa w tym regionie. Bliski Wschód stał się głównym kierunkiem wyjazdów. Ocenia się, że do końca 1947 r. Europę Środkowo-Wschodnią opuściło ok. 250 tys. Żydów, w tym 140 tys. z Polski.

Bibliografia:

Aleksiun N., Dokąd dalej? Ruch syjonistyczny w Polsce (1944–1950), Warszawa 2002. ; Aleksiun N., Legalna emigracja Żydów z Polski w latach 1944–1950, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 1996, z. 251. ; Aleksiun-Mądrzak N., Nielegalna emigracja Żydów z Polski w latach 1945–1947, cz. 1, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1995/1996, nr 2, s. 71–90; cz. 2, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1996, nr 3, s. 32–56. ; Bauer Y., Flight and Rescue: Brichach. The organized escape of Jewish survivors of Eastern Europe 1944–1948, New York 1970. ; Berendt G., Emigracja ludności żydowskiej z Polski w latach 1945–1967, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 2006, t. VII, s. 25–60. ; Československo a Izrael 1945–1956. Dokumenty, red. M. Bulinova, Praha 1993. ; Cukierman „Antek” I., Nadmiar pamięci. (Siedem owych lat). Wspomnienia 1939–1946, tłum. Z. Perelmuter, Warszawa 2000. ; Dekel E., B’riha. Flight to the Homeland, New York 1973. ; Grabski A., Centralny Komitet Żydów w Polsce (1944–1950). Historia polityczna, Warszawa 2015. ; Grajek S., Po wojnie i co dalej. Żydzi w Polsce w latach 1945–1949, Warszawa 2003. ; Ivanković M., Jevreji u Jugoslaviji (1944–1952). Kraj ili novi početak, Beograd 2009. ; Kugler P., Československo a poválečna židovská emigracje z Polska, „Almanach Historyczny” 2011, t. XIII. ; Lewinsky T., Żydowscy uchodźcy i przesiedleńcy z Polski w okupowanych Niemczech, w: Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, red. F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2012, s. 95–122. ; Mankowitz Z.W., Life between Memory and Hope. The Survivors of the Holocaust in Occupied Germany, Cambridge 2002. ; Naor M., Haapala. Clandestine Immigration 1931–1948, Tel Aviv 1987. ; Orlicki J., Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918–1949, Warszawa 1983. ; Patek A., Żydzi w drodze do Palestyny 1934–1944. Szkice z dziejów aliji-bet, nielegalnej imigracji żydowskiej, Kraków 2009. ; Pisarski M., Emigracja Żydów z Polski w latach 1945–1951, w: Studia z dziejów i kultury Żydów w Polsce po 1945 roku, red. J. Tomaszewski, Warszawa 1997, s. 13–82. ; Porat D., The Fall of a Sparrow. The Life and Times of Abba Kovner, Stanford 2010. ; Ro’i Y., Soviet Decision Making in Practise: The USSR and Israel 1947–1954, New Jersey 1980. ; Rolinek S., Jüdische Lebenswelten 1945–1955: Flüchtlinge in der amerikanischen Zone Österreichs, Innsbruck 2007. ; Rudawski M., Mój obcy kraj?, Warszawa 1996. ; Schiff M., President Truman and the Jewish DPs 1945–1946: The Untold Story, „American Jewish History” 2015, vol. XCIX, no. 4. ; Segev T., Siódmy milion. Izrael – piętno Zagłady, tłum. B. Gadomska, Warszawa 2012. ; Semczyszyn M., Icchak Cukierman, Aba Kowner i Elizer Lidowski – organizatorzy powojennej emigracji żydowskiej do Palestyny, „Polish Biographical Studies” 2014, no. 2, s. 93–112. ; Semczyszyn M., Polski szlak Brichy. Nielegalna emigracja Żydów z Polski w latach 1944–1947, w: Między ideologią a socjotechniką. Kwestia mniejszości narodowych w działalności władz komunistycznych – doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie, red. M. Semczyszyn, J. Syrnyk, Warszawa–Szczecin–Wrocław 2014, s. 255–276. ; Słuckij I., Hagana – jewrejskaja bojewaja organizacja w Erec-Israel, t. II, Jerusalim 1979. ; Sommer Schneider A., Sze’erit hapleta. Ocaleni z Zagłady. Działalność American Jewish Joint Distribution Committee w Polsce w latach 1945–1989, Kraków 2014. ; Stankowski A., Emigracja Żydów z Pomorza Zachodniego w latach 1945–1960, w: Studia z dziejów i kultury Żydów w Polsce po 1945 roku, red. J. Tomaszewski, Warszawa 1997, s. 83–142. ; Stankowski A., Nowe spojrzenie na statystyki dotyczące emigracji Żydów z Polski po 1944 roku, w: G. Berendt, A. Grabski, A. Stankowski, Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 roku, Warszawa 2000, s. 103–151. ; Stankowski A., Poland and Israel: Bilateral Relations 1947–1953 (based on the Archives of the Polish Ministry of Foreign Affairs), „Jews in Eastern Europe” 1998, no. 3 (37), s. 5–8. ; Stefaniak M., Nielegalna emigracja Żydów z Pomorza Zachodniego w latach 1945–1948, w: Żydzi i ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX–XX w., red. M. Jaroszewicz, W. Stępiński, Warszawa 2007, s. 365–375. ; Szaynok B., Nielegalna emigracja Żydów z Polski 1945–1947, „Przegląd Polonijny” 1995, z. 2, s. 31–46. ; Szaynok B., Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944–1968, Warszawa 2007. ; The Jews in the Soviet Satellites, New York 1971. ; Veni Hadari Z., Second Exodus. The Full Story of Jewish Illegal Immigration to Palestine 1945–1948, London 1991. ; Wasserstein B., Britain and the Jews of Europe 1939–1945, London 1999. ; Wasserstein B., Vanishing Diaspora. The Jews in Europe since 1945, Cambridge 1996. ; Żbikowski A., Morderstwa popełniane na Żydach w pierwszych latach po wojnie, w: Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, red. F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2012, s. 71–94.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

50

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

95

Strona końc.:

121

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:65799 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2018.1.05

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/50/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/50/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji