Object

Title: Ujęcie i rzut. O „Fortepianie Szopena” Cypriana Norwida

Creator:

Matywiecki, Piotr

Date issued/created:

2018

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2018)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. W. Benjamin, Twórca jako wytwórca. Wybór H. Orłowski. Wstęp J. Kmita. Przeł. H. Orłowski, J. Sikorski. Poznań 1975.
2. J. B. Cobb, jr., Słownik pojęć Whiteheada. Glosariusz i słownik polsko-angielski do książki „Process and Reality”. Przeł. Ł. Lamża. Kraków 2016.
3. D. Collecott Surman, W stronę kryształu. Nauka i sztuka w poetyce Williamsa. Przeł. A. Warso. „Literatura na Świecie” 2009, nr 1/2, s. 110.
4. M. Dąbrowska, Dzienniki powojenne. T. 1: 1945–1949. Wyd. 2. Warszawa 1997, zapis z 9 VI 1949, s. 440.
5. T. S. Eliot, Little Gidding. Przeł. M. Sprusiński. „Twórczość” 1978, nr 1, s. 10.
6. H. Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku. Przeł. E. Feliksiak. Warszawa 1978.
7. A. Gide, Dziennik. Wybór, przekł., objaśn. J. Guze. Warszawa 1992.
8. F. Ch. Hebbel, Dzienniki. Wybór, przekł. K. Irzykowski. Warszawa 1958.
9. F. Kafka, Dzienniki (1910–1923). Przeł. J. Werter. Kraków 1961.
10. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wyd. 17, rozszerz. Warszawa 1989.
11. P. Lagerkvist, W sercu genesis. Wybór, przekł., posł. J. B. Roszkowski. Warszawa 1992.
12. E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl. Przeł. M. Kowalska. Przedm. T. Gadacz. Kraków 2008.
13. E. Lévinas, Trudna wolność. Eseje o judaizmie. Przeł. A. Kuryś, przy współpr. J. Migasińskiego. Wstęp M. Jędraszewski. Posł. M. Czajkowski. Gdynia 1991.
14. O. Mandelsztam, Słowo i kultura. Szkice literackie. Przekł., koment. R. Przybylski. Warszawa 1972.
15. P. Matywiecki, Przeszłość i przyszłość (fraszka). W zb.: Norwidowskie fraszki (?). Red. J. Leociak. Warszawa 1996, s. 98–103.
16. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji. Przeł. M. Kowalska, J. Migasiński. Posł. J. Migasiński. Warszawa 2001.
17. J. Mukařovský, O języku poetyckim. W zb.: Praska szkoła strukturalna w latach 1926–1948. Wybór materiałów. Red. M. R. Mayenowa. Przekł., koment. W. Górny. Warszawa 1966, s. 194–195.
18. S. Napierski, Próby. Warszawa 1937.
19. C. Norwid, Dzieła zebrane. T. 2: Wiersze. Dodatek krytyczny. Oprac. J. W. Gomulicki. Warszawa 1966.
20. C. Norwid, list do J. Fontany, z 26 III 1866. W: Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki. T. 9. Warszawa 1971, s. 208.
21. C. Norwid, Vade-mecum. Oprac. J. Fert. BN I 271. Wrocław 1990, s. 177–184.
22. A. Okopień-Sławińska, Apostrofa. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3, poszerz. i popr. Wrocław 1998, s. 40.
23. J. Pilinszky, Dziennik liryka. Przeł. E. M. Grzegorczyk. „Literatura na Świecie” 1989, nr 1, s. 106-125.
24. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 5, na nowo oprac. i popr. Poznań 2000.
25. J.- P. Sartre, Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich. Wybór A. Tatarkiewicz. Przeł. J. Lalewicz. Wstęp T. M. Jaroszewski. Warszawa 1968.
26. J. Sławiński, Gest semantyczny. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3, poszerz. i popr. Wrocław 1998.
27. U. Warakomska, Chopin jako pedagog, rozdz. Metody nauczania i uwagi wykonawcze. Na stronie: awans.net/strony/muzyka/warakomska/chopin/index.html (dostęp: 10 VI 2017).

Issue:

1

Start page:

49

End page:

80

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66453 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2018.1.3

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Closed

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Oct 12, 2018

Number of object content hits:

580

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/84428

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information