Object

Title: Opowiadanie zwizualizować pismem. O pracy Oskara Kolberga nad tekstami ludowymi

Creator:

Kotlarska, Izabela

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2018)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. E. Antyborzec, Monografie regionalne Oskara Kolberga. Założenia i realizacja. Poznań 2015.
2. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia. Warszawa 2009.
3. M. Dłuska, Prozodia języka polskiego. Kraków 1947.
4. G. Godlewski, Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne. Wyd. 2, popr. Warszawa 2008.
5. K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Warszawa 1975.
6. M. Gruchmanowa, Oskar Kolberg jako gwaroznawca. „Polska Akademia Umiejętności w Służbie Nauki” 1998, nr 1.
7. O. Kolberg, Krakowskie. Reedycja fotooffsetowa. Wrocław–Poznań 1962. Cz. 4, s. XII –XIII . Dzieła wszystkie. T. 8. Pierwodruk: Kraków 1875.
8. O. Kolberg, Kujawy. Reedycja fotooffsetowa. Kraków 1962. Cz. 1, s. 107. Dzieła wszystkie. T. 3. Pierwodruk: Warszawa 1867.
9. O. Kolberg, Pieśni ludu polskiego. Suplement do tomu 1. Zebrała, oprac. A. Skrukwa. Oprac. muzykologiczne M. Prochaska. Poznań 2003, s. 4. Dzieła wszystkie. T. 70.
10. O. Kolberg, Sanockie–Krośnieńskie. Red. A. Skrukwa. Cz. 3. Oprac. T . Skulina. Wrocław–Poznań 1973, s. 162. Dzieła wszystkie. T. 51.
11. O. Kolberg, Studia, rozprawy i artykuły. Oprac., red. E. Miller, A. Skrukwa. Wstęp J. Burszta, M. Gruchmanowa, A. Posern-Zieliński. Wrocław–Poznań 1971. Dzieła wszystkie. T. 63. Pierwodruk: „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” t. 1 (1877).
12. I. Kopernicki, Przedmowa. W: O. Kolberg, Chełmskie. Wyd. ... T. 2. Kraków 1891.
13. J. Kostecki, M. Rowicka, Granice wolności słowa w zaborze rosyjskim w latach 1865–1904. Wykaz publikacji polskojęzycznych zakwestionowanych oraz dopuszczonych do obiegu przez carską cenzurę zagraniczną. T. 1–3. Warszawa 2006.
14. I. Kotlarska, Próba odtworzenia cech oralności w drukowanych przez Kolberga tekstach bajkowych. W zb.: „Ja daję właśnie materiał…” O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin. Red. E. Antyborzec. Poznań 2015.
15. V. Krawczyk-Wasilewska, Indywidualny narrator ludowy. Polskie badania na tle międzynarodowym. „Literatura Ludowa” 1980, nr 4/6, s. 33.
16. S. Kvale, Prowadzenie wywiadów. Przeł. A. Dziuban. Warszawa 2010.
17. A. Mencwel, Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia. Warszawa 2006.
18. E. Miller, Bajka ludowa w zbiorach Kolberga. „Lud” t. 57 (1973).
19. E. Millerowa, A. Skrukwa, Oskar Kolberg (1814–1890). W zb.: Dzieje folklorystyki polskiej. T. 2: 1864–1918. Warszawa 1982.
20. E. Nowicka, Czytać i słyszeć. (O tekście autografu „Księdza Marka” Juliusza Słowackiego). W zb.: Juliusz Słowacki – poeta europejski. Red. M. Cieśla-Korytowska, W. Szturc, A. Ziołowicz. Kraków 2000.
21. S. Obirek, Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga. Warszawa 2010.
22. D. R. Olson, Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania. Warszawa 2010.
23. W. J. Ong, Orality – Literacy Studies and the Unity of the Human Race. W: A Festschrift for Walter Ong. Ed. J. M. Foley. „Oral Tradition” 1987, nr 1.
24. Opisy niektórych okolic Polski. W: Dzieła Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. Red. N. Żmichowska. T. 5. Warszawa 1876.
25. D. Pawlak, „Kujawy” Oskara Kolberga. W: O. Kolberg, Kujawy. Suplement do tomów 3–4. Zebrały, oprac. D. Pawlak, A. Skrukwa. Cz. 2. Poznań 2014, s. I X. Dzieła wszystkie. T. 72/II .
26. E. Polański, Reformy ortografii polskiej – wczoraj, dziś, jutro. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” t. 60 (2004).
27. M. Prejs, Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej. Warszawa 2009.
28. D. Sperber, On Anthropological Knowledge. Cambridge 1985.
29. R. Sulima, Folklorystyka jako antropologia słowa mówionego. „Literatura Ludowa” 2005, nr 4/5, s. 86.
30. A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm. Warszawa 1997.
31. R. Wojciechowski, Warszawskie. W zb.: Dzieje folklorystyki polskiej. Red. H. Kapełuś, J. Krzyżanowski. T. 1: 1800–1863 – epoka przedkolbergowska. Wrocław 1970.
32. Wykaz podróży Oskara Kolberga. W: Korespondencja Oskara Kolberga. Zebrał, oprac. M. Turczynowiczowa. Oprac. komentarzy, red. tomu A. Skrukwa, E. Krzyżaniak-Millerowa. Cz. 3: 1883–1890. Warszawa 1969, s. 705. Dzieła wszystkie. T. 66.

Issue:

1

Start page:

185

End page:

198

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66460 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2018.1.10

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Jan 30, 2019

In our library since:

Oct 12, 2018

Number of object content hits:

86

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/84435

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information