Obiekt

Tytuł: Opowiadanie zwizualizować pismem. O pracy Oskara Kolberga nad tekstami ludowymi

Twórca:

Kotlarska, Izabela

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2018)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang.

Bibliografia:

1. E. Antyborzec, Monografie regionalne Oskara Kolberga. Założenia i realizacja. Poznań 2015.
2. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia. Warszawa 2009.
3. M. Dłuska, Prozodia języka polskiego. Kraków 1947.
4. G. Godlewski, Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne. Wyd. 2, popr. Warszawa 2008.
5. K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Warszawa 1975.
6. M. Gruchmanowa, Oskar Kolberg jako gwaroznawca. „Polska Akademia Umiejętności w Służbie Nauki” 1998, nr 1.
7. O. Kolberg, Krakowskie. Reedycja fotooffsetowa. Wrocław–Poznań 1962. Cz. 4, s. XII –XIII . Dzieła wszystkie. T. 8. Pierwodruk: Kraków 1875.
8. O. Kolberg, Kujawy. Reedycja fotooffsetowa. Kraków 1962. Cz. 1, s. 107. Dzieła wszystkie. T. 3. Pierwodruk: Warszawa 1867.
9. O. Kolberg, Pieśni ludu polskiego. Suplement do tomu 1. Zebrała, oprac. A. Skrukwa. Oprac. muzykologiczne M. Prochaska. Poznań 2003, s. 4. Dzieła wszystkie. T. 70.
10. O. Kolberg, Sanockie–Krośnieńskie. Red. A. Skrukwa. Cz. 3. Oprac. T . Skulina. Wrocław–Poznań 1973, s. 162. Dzieła wszystkie. T. 51.
11. O. Kolberg, Studia, rozprawy i artykuły. Oprac., red. E. Miller, A. Skrukwa. Wstęp J. Burszta, M. Gruchmanowa, A. Posern-Zieliński. Wrocław–Poznań 1971. Dzieła wszystkie. T. 63. Pierwodruk: „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” t. 1 (1877).
12. I. Kopernicki, Przedmowa. W: O. Kolberg, Chełmskie. Wyd. ... T. 2. Kraków 1891.
13. J. Kostecki, M. Rowicka, Granice wolności słowa w zaborze rosyjskim w latach 1865–1904. Wykaz publikacji polskojęzycznych zakwestionowanych oraz dopuszczonych do obiegu przez carską cenzurę zagraniczną. T. 1–3. Warszawa 2006.
14. I. Kotlarska, Próba odtworzenia cech oralności w drukowanych przez Kolberga tekstach bajkowych. W zb.: „Ja daję właśnie materiał…” O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin. Red. E. Antyborzec. Poznań 2015.
15. V. Krawczyk-Wasilewska, Indywidualny narrator ludowy. Polskie badania na tle międzynarodowym. „Literatura Ludowa” 1980, nr 4/6, s. 33.
16. S. Kvale, Prowadzenie wywiadów. Przeł. A. Dziuban. Warszawa 2010.
17. A. Mencwel, Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia. Warszawa 2006.
18. E. Miller, Bajka ludowa w zbiorach Kolberga. „Lud” t. 57 (1973).
19. E. Millerowa, A. Skrukwa, Oskar Kolberg (1814–1890). W zb.: Dzieje folklorystyki polskiej. T. 2: 1864–1918. Warszawa 1982.
20. E. Nowicka, Czytać i słyszeć. (O tekście autografu „Księdza Marka” Juliusza Słowackiego). W zb.: Juliusz Słowacki – poeta europejski. Red. M. Cieśla-Korytowska, W. Szturc, A. Ziołowicz. Kraków 2000.
21. S. Obirek, Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga. Warszawa 2010.
22. D. R. Olson, Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania. Warszawa 2010.
23. W. J. Ong, Orality – Literacy Studies and the Unity of the Human Race. W: A Festschrift for Walter Ong. Ed. J. M. Foley. „Oral Tradition” 1987, nr 1.
24. Opisy niektórych okolic Polski. W: Dzieła Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. Red. N. Żmichowska. T. 5. Warszawa 1876.
25. D. Pawlak, „Kujawy” Oskara Kolberga. W: O. Kolberg, Kujawy. Suplement do tomów 3–4. Zebrały, oprac. D. Pawlak, A. Skrukwa. Cz. 2. Poznań 2014, s. I X. Dzieła wszystkie. T. 72/II .
26. E. Polański, Reformy ortografii polskiej – wczoraj, dziś, jutro. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” t. 60 (2004).
27. M. Prejs, Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej. Warszawa 2009.
28. D. Sperber, On Anthropological Knowledge. Cambridge 1985.
29. R. Sulima, Folklorystyka jako antropologia słowa mówionego. „Literatura Ludowa” 2005, nr 4/5, s. 86.
30. A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm. Warszawa 1997.
31. R. Wojciechowski, Warszawskie. W zb.: Dzieje folklorystyki polskiej. Red. H. Kapełuś, J. Krzyżanowski. T. 1: 1800–1863 – epoka przedkolbergowska. Wrocław 1970.
32. Wykaz podróży Oskara Kolberga. W: Korespondencja Oskara Kolberga. Zebrał, oprac. M. Turczynowiczowa. Oprac. komentarzy, red. tomu A. Skrukwa, E. Krzyżaniak-Millerowa. Cz. 3: 1883–1890. Warszawa 1969, s. 705. Dzieła wszystkie. T. 66.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

185

Strona końc.:

198

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:66460 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2018.1.10

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-01-30

Data dodania obiektu:

2018-10-12

Liczba wyświetleń treści obiektu:

89

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/84435

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji