Object

Title: Nietzsche Brzozowskiego. Rekonesans

Creator:

Klaman-Derejczyk, Justyna

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. S. Balbus, Między stylami. Kraków 1996.
2. A. Bielik-Robson, Duch powierzchni. Rewizja romantyzmu i filozofii. Kraków 2000.
3. S. Brzozowski, Kultura i życie. Zagadnienia twórczości i sztuki. W walce o światopogląd. Wstęp A. Walicki. Warszawa 1973. Dzieła. Red. M. Sroka.
4. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Oprac. T. Podoska [i in.]. T. 2. Kraków 2001. Dzieła. Red. M. Sroka.
5. S. Brzozowski, Listy. Oprac., przedm. M. Sroka. T. 1. Kraków 1970, s. 106.
6. S. Brzozowski, Wczesne prace krytyczne. Wstęp A. Mencwel. Warszawa 1988. Dzieła. Red. M. Sroka.
7. P. de Man, Retoryka perswazji (Nietzsche). W: Alegorie czytania. Język figuralny u Rousseau, Nietzschego, Rilkego i Prousta. Tłum. A. Przybysławski. Kraków 2004.
8. M. P. Markowski, Nietzsche na nowe tysiąclecie. W 100. rocznicę śmierci filozofa. „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 35, s. 7.
9. I. Matuszewski, Słowacki i nowa sztuka (modernizm). Twórczość Słowackiego w świetle poglądów estetyki nowoczesnej. Studium krytyczno-porównawcze. Oprac. i wstęp S. Sandler. Warszawa 1966.
10. K. Michalski, Heidegger ifilozofia współczesna. Wyd. 2. Warszawa 1998.
11. A. Miś, Sofistyka Nietzschego. „Res Publica Nowa” 1994, nr 11, s. 13.
12. F. Nietzsche, Ludzkie, arcyludzkie. Przeł. K. Drzewiecki. Oprac. R. Mitoraj. Posł. P. Pieniążek. Kraków 2003.
13. F. Nietzsche, Przedstawienie retoryki starożytnej. Przeł. B. Baran. W zb.: Nietzsche. 1900-2000. Red. A. Przybysławski. Kraków 1997, s. 15-43.
14. F. Nietzsche, Wędrowiec ijego cień. Przeł. K. Drzewiecki . Oprac. R. Mitoraj . Kraków 2003.
15. F. Nietzsche, Wiedza radosna. (La gaya scienza). Przeł. L. Staff . Posł. K. Matuszewski. Kraków 2003 .
16. F. Nietzsche, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości. Przeł. S. Frycz, K. Drzewiecki . Posł. B. Banasiak. Kraków 2003.
17. R. Nycz, Homo irrequietus. Nietzscheanizm w twórczości Wacława Berenta. W: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 2002, s. 259-307.
18. P. Pieniążek, Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie. Warszawa 2004.
19. P. Pieniążek, Subwersywne poplecznictwo: Foucault aNietzsche. W zb.: Nietzsche 1900-2000. Red. A. Przybysławski. Kraków 1997, s. 199-230.
20. K. Pomian, Wartości i siła: dwuznaczności Brzozowskiego. W zb.: Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego. Red. A. Walicki , R. Zimand. Kraków 1974, s. 43-98.
21. R. Rorty, Pragmatyzm i filozofia post-nietzscheańska. Przeł. M. P. Markowski . W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybór, oprac., przedm. R. Nycz. Kraków 1997, s. 119-127.
22. J.-P. Sartre, Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich. Wybór A. Tatarkiewicz. Przeł. J. Lalewicz. Wstęp T. M. Jaroszewski. Warszawa 1968.
23. H. Vaihinger, Filozofia Nietzschego. Z wyd. 2 oryg. przeł. K. Twardowski. Lwów 1904.
24. A. Walicki, Brzozowski i rosyjscy „neomarksiści”. W zb.: Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego. Red. A. Walicki , R. Zimand. Kraków 1974, s. 195-219.
25. C. Wodziński, Heidegger i problem zła. Warszawa 1994.
26. K. Wyka, Stanisława Brzozowskiego dyskusja o Fryderyku Nietzschem. W zb.: Prace historyczno-literackie. Księga zbiorowa ku czci Ignacego Chrzanowskiego. Kraków 1936.
27. A. Zawadzki, Dokument pisany kluczem. Kilka uwag o nowoczesnej koncepcji podmiotu i jej kontekstach filozoficznych na przykładzie poglądów Stanisława Brzozowskiego. „Teksty Drugie” 2002, nr 4, s. 63-80.
28. A. Zawadzki, Nowoczesna estetyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XX wieku. Kraków 2001.

Issue:

1

Start page:

49

End page:

69

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:112927 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Feb 11, 2020

In our library since:

Feb 11, 2020

Number of object content hits:

1

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/84725

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information