RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Po śladach konduktu. O Młodej Polsce za pośrednictwem motywów funeralnych

Creator:

Pochłódka, Anna

Date issued/created:

2007

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Adam Mickiewicz w poezji polskiej i obcej. 1818-1855-1955. (Antologia). Oprac. J. Starnawski. Wrocław 1961.
2. Ph. Ariés, Człowiek iśmierć. Przeł. E. Bąkowska. Warszawa 1989.
3. W. Bełza, Katechizm polskiego dziecka. Lwów 1912.
4. W. Berent, Próchno. Oprac. J. Paszek. Wrocław 1998. BN I 234.
5. W. Berent, Żywe kamienie. Warszawa 1958.
6. J. Białostocki , Motywy śmierci jako formy symboliczne w sztuce XVII i XIX wieku. W: Symbole i obrazy wświecie sztuki. T. 1. Warszawa 1982.
7. W. Bolecki, Od potworów do znaków pustych. Z dziejów groteski: Młoda Polska i Dwudziestolecie międzywojenne. W: Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej X X wieku. Warszawa 1998.
8. J. Buszko, Uroczystości kazimierzowskie na Wawelu wroku 1869. Kraków 1970.
9. R. Caillois, Człowiek i sacrum. Przeł. A. Tatarkiewicz, E. Burska. Warszawa 1995.
10. J. A. Chrościcki, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej. Warszawa 1974.
11. S. Cichowicz, Śmierć: gwałt na idei lub reakcja życia. Wstęp. W zb.: Antropologia śmierci. Myśl francuska. Wybór, przekład S. Cichowicz , J. M. Godzimirski. Warszawa 1993.
12. K. E. Duda, Nowa perspektywa badawcza rapsodów Stanisława Wyspiańskiego. Przykład jednej z analiz. W zb.: Stanisław Wyspiański. Studium artysty. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, 7-9 czerwca 1995. Red. E. Miodońska-Brookes. Kraków 1996, 139-149.
13. M. Głowiński, Maska Dionizosa. W zb.: Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1977.
14. M. Głowiński, Wstęp. W: W. Berent, Ozimina. Oprac. M. Głowiński . Kraków 1974. BN I 213.
15. M. Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana. Kraków 1998.
16. S. M. Halloran, Język i absurd. Przeł. G. Cendrowska. W zb.: Groteska. Red. M. Głowiński. Gdańsk 2003, s. 87-101.
17. C. C. L. Hirschfeld, Theorie der Gardenkunst. T. 1-3. Leipzig 1779-1785.
18. H. Honour, Neoklasycyzm. Przeł. W. Juszczak. Warszawa 1972.
19. K. Irzykowski, Ocalanie "istoty rzeczy" (Roman Jaworski: "Historie maniaków"). W: Czyn i słowo oraz Fryderyk Hebel jako poeta konieczności. - Lemiesz i szpada przed sądem publicznym (w sprawie Stanisława Brzozowskiego). - Prolegomena do charakterologii. Wstęp A. Lam. Oprac. Z. Górzyna . Kraków 1980.
20. K. Irzykowski, Pogrzeb. W: Nowele. Oprac. J. Grodzicka . Kraków 1979.
21. R. Jaworski, Medi. W: Historie maniaków. Kraków 1978.
22. L. B. Jennings, Termin "groteska". Przeł. M. B. Fedewicz. W zb.: Groteska. Red. M. Głowiński. Gdańsk 2003, s. 31-71.
23. J. Kasprowicz, Pisma zebrane. Wydanie krytyczne. T. 4: Utwory literackie. Cz. 4. Red. J. J. Szczepański, R. Loth. Oprac. R. Loth. Kraków 1984.
24. A. Lange, Wiersze wybrane. Wybór, oprac. P. Bukowiec. Kraków 2003.
25. B. Leśmian, Poezje wybrane. Oprac. J. Trznadel. Wrocław 1983. BN I 217.
26. A. Lubaszewska, „Życie - śmierci doskonałość". Młodopolska antropologia śmierci i literacki świat wartości. Kraków 1995.
27. A. Łempicka, Wstęp. W: Wyspiański, Wyzwolenie. Oprac. A. Łempicka. Wrocław 1970. BN I 200.
28. H. Markiewicz, Parodia ainne gatunki literackie (problemy terminologiczne). W: Nowe przekroje i zbliżenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. Warszawa 1974.
29. T. Miciński, Resurrecturi. W: Poezje. Oprac. J. Prokop. Kraków 1980, s. 235.
30. E. Miodońska-Brookes, Wawel - „Akropolis". Studium o dramacie Stanisława Wyspiańskiego. Kraków 1980.
31. C. K. Norwid, Pisma wierszem i prozą. Wybór, wstęp J. W. Gomulicki. Warszawa 1970.
32. A. Nowakowski, Apoteoza sztuczności. W zb.: Stulecie Młodej Polski. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1995.
33. A. Nowakowski, Arnold Böcklin. Chwała i zapomnienie. Kraków 1994.
34. J. Nowakowski, Persefona i Charon. (Z młodopolskich dziejów motywów mitycznych). W zb.: Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1977.
35. R. Nycz, Gest śmiechu. Z przemian świadomości literackiej z początku wieku XX (do pierwszej wojny światowej). W: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 2002.
36. R. Nycz, Parodia ipastisz. Z dziejów pojęć artystycznych w świadomości literackiej XX wieku. W: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Kraków 2000.
37. J. Onimus, Groteskowość a doświadczenie świadomości. Przeł. K. Falicka. W zb.: Groteska. Red. M. Głowiński. Gdańsk 2003, s. 73-85.
38. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Teoria i praktyka. Kraków 1975.
39. Poezja Młodej Polski. Wybór, wstęp, noty bibliograficzne M. Jastrun. Objaśnienia J. Kamionkowa. Wrocław 1967. BN I 125.
40. M. Popiel, Historia i metafora o „Żywych kamieniach" Wacława Berenta. Wrocław 1989.
41. M. Popiel , Wstęp. W: Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej. Kraków 1999.
42. S. Rosiek, Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety. Gdańsk 1997.
43. A. Ryszkiewicz, Alegorie i satyry na kilka momentów z historii Polski przełomu XVIII iXIX wieku. W zb.: Ikonografia romantyczna. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów 26-28 czerwca 1975 r. Red. M. Poprzęcka. Warszawa 1977, s. 227-249.
44. L. Staff, Wiersze zebrane. T. 1: Sny o potędze. Dzień duszy. Ptakom niebieskim. Oprac. L. Michalska. Warszawa 1955.
45. M. Stala, Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele. Kraków 1994.
46. A. Strug, Zakopanoptikon, czyli Kronika 49 dni deszczowych w Zakopanem. Oprac., przedmowa, nota wydawcy, przypisy R. Hennel. Kraków 1989.
47. L. Szczepański, Groby królewskie. W: Poezje wybrane. Oprac. A. Nowakowski. Kraków 1993, s. 130.
48. K. Tetmajer, Poezje. Warszawa 1980.
49. L.-V. Thomas, Trup. Od biologii do antropologii. Przeł. K. Kocj an. Łódź 1991.
50. J. Wałek, Stanisława Wyspiańskiego instynkt śmierci. W zb.: Stanisław Wyspiański. Studium artysty. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, 7-9 czerwca 1995. Red. E. Miodońska-Brookes. Kraków 1996, s. 41-49.
51. E. Wasilewski, Requiem. W: Wybórpoezji. Oprac. M. Janion. Kraków 1955.
52. R. Wittkower , Eagle and Serpent. A Study in the Migration o f Symbols. „Journal of the Warburg Institute” t. 2 (1939), s. 293.52. R. Wittkower , Eagle and Serpent. A Study in the Migration o f Symbols. „Journal of the Warburg Institute” t. 2 (1939), s. 293.
53. S. Wyspiański, Kazimierz Wielki. W: Dzieła zebrane. T. 11: Rapsody. - Hymny. - Wiersze. Oprac. L. Płoszewski. Kraków 1961.
54. S. Wyspiański, list do K. Stryjewskiego, z 27 VII 1890. W: L. Płoszewski, Wyspiański o utworach Mickiewicza. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 1968, s. 86-87.
55. S. Wyspiański, Noc listopadowa. Przewodnik po Nocy Listopadowej i oprac. A. Łempicka. Kraków 1984.
56. S. Wyspiański, Protesilas i Laodamia. W: Dzieła. T. 2: Tragedie: Meleager. - Protesilas i Laodamia. - Klątwa. - Sędziowie. Oprac. A. Chmiel , T. Sinko. Warszawa 1924.
57. S. Wyspiański, Wyzwolenie. Oprac. A. Łempicka . Wrocław 1970. BN I 200.
58. S. Żeromski, Dzienniki. (Wybór). Oprac. J. Kądziela . Wrocław 1980. BN I 283.
59. S. Żeromski, Dzienniki. T. 4. Oprac. J. Kądziela . Warszawa 1965.

Issue:

1

Start page:

93

End page:

123

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:112929 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 11, 2020

Number of object content downloads / hits:

239

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/84727

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information