RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Józef Bachórz, Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie. (Gdańsk 2003)

Creator:

Bagłajewski, Arkadiusz ORCID

Date issued/created:

2007

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. J. Bachórz, Grupy literackie w Królestwie Polskim w okresie międzypowstaniowym. W zb.: Literatura krajowa w okresie romantyzmu. 1831-1863. T. 2. Red. M. Janion, M. Demałowicz, M. Maciejewski. Kraków 1988. „Obraz Literatury Polskiej”. Seria III.
2. J. Bachórz, Józef Ignacy Kraszewski. W zb.: Literatura krajowa w okresie romantyzmu. 1831-1863, t. 3. Red. M. Janion, M. Maciejewski, M. Gumkowski. Warszawa 1992, s. 439-520.
3. J. Bachórz, Romantyzm a romanse. Studia i szkice o prozie polskiej w pierwszej połowie XIX wieku. Gdańsk 2005.
4. J. Bachórz, „Złączyć się z burzą... ” Tuzin studiów i szkiców o romantycznych wyobrażeniach morza i egzotyki. Gdańsk 2005.
5. A. Bagłajewski, Śmierć Ojczyzny w poezji polskiej końca XVIII i początku XIX wieku. "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”. Sectio FF, t. 7 (1989), s. 117-135.
6. B. Dopart, Nasz literacki wiek XIX i „izmy”. W zb.: Na początku wieku. Rozważania o tradycji. Red. Z. Trojanowiczowa, K. Trybuś. Poznań 2002, s. 147-170.
7. J. Fiećko, Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu. Poznań 2005.
8. E. T. Hall, Ukryty wymiar. Przei. T. Hołówka. Wstęp A. Wallis. Warszawa 1976.
9. E. Kiślak, Car-Trup i Król-Duch. Rosja w twórczości Słowackiego. Warszawa 1991.
10. Mickiewicz. W 190-lecie urodzin. Red. H. Krukowska. Białystok 1995.
11. A. Nawarecki, M. Bieńczyk, D. Siwicka, Tajemnice zwierząt. Tryptyk. W zb.: Tajemnice Mickiewicza. Red. M. Zielińska. Warszawa 1998, s. 179-215.
12. E. Orzeszkowa, Nad Niemnem. T. 1-3. Oprac. J. Вachórz. Wrocław 1996. BN I 292.
13. W. Owczarski, Mickiewiczowskie figury wyobraźni. Gdańsk 2002.
14. S. Pigoń, „Pan Tadeusz". Wzrost, wielkość i sława. Warszawa 1934.
15. М. Piwińska, Nauka budownicza w „Panu Tadeuszu". W: Wolny myśliwy. Osiem prób czytania Mickiewicza. Gdańsk 2003.
16. B. Prus, Kroniki. Wybór. Oprac. J. Вachórz. Wrocław 1994. BN I 285.
17. B. Prus: Lalka. T. 1-2. Oprac. J. Bachórz. Wrocław 1991. BN I 262.
18. Z. Przychodniak, Walka o rząd dusz. O strategii i stylu artykułów politycznych w „Pielgrzymie Polskim”. W zb.: Księga mickiewiczowska. Patronowi Uczelni w dwusetną rocznicę urodzin. 1798-1998. Red. Z. Trojanowiczowa, Z. Przychodniak. Poznań 1998, s. 135-161.
19. Z. Przychodniak, Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji. Poznań 2001.
20. D. Seweryn, O wyobraźni lirycznej Adama Mickiewicza. Warszawa 1996.
21. D. Siwicka, Fredro na Polach Elizejskich. W zb.: Romantyzm - Janion - Fantazmaty. Prace ofiarowane Profesor Marii Janion na jej siedemdziesięciolecie. Red. D. Siwicka, M. Bieńczyk. Warszawa 1996, s. 137-150.
22. D. Siwicka, Śmiech jowialny. W zb.: Trzynaście arcydzieł romantycznych. Red. E. Kiślak, M. Gumkowski. Warszawa 1996, s. 169-176.
23. Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991.
24. Z. Szweykowski, „Pan Tadeusz" - poemat humorystyczny. Poznań 1949.
25. A. Walicki, Problematyka filozoficzna w Mickiewiczowskich prelekcjach paryskich. W: Mesjanizm Adama Mickiewicza w perspektywie porównawczej. Warszawa 2006.
26. K. Wyka, „Pan Tadeusz". T. 1: Studia o poemacie. T. 2: Studia o tekście. Warszawa 1963.
27. Zapomniane wielkości romantyzmu. Pokłosie sesji. Red. Z. Trojanowiczowa, Z. Przychodniak. Poznań 1995.
28. L. Zwierzyński, Wyobraźnia akwatyczna Mickiewicza. Katowice 1998.

Issue:

1

Start page:

163

End page:

174

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:112932 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 30, 2021

In our library since:

Feb 11, 2020

Number of object content downloads / hits:

344

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/84730

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information