Obiekt

Tytuł: Józef Bachórz, Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie. (Gdańsk 2003)

Twórca:

Bagłajewski, Arkadiusz

Data wydania/powstania:

2007

Typ zasobu:

Recenzje

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2007)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. J. Bachórz, Grupy literackie w Królestwie Polskim w okresie międzypowstaniowym. W zb.: Literatura krajowa w okresie romantyzmu. 1831-1863. T. 2. Red. M. Janion, M. Demałowicz, M. Maciejewski. Kraków 1988. „Obraz Literatury Polskiej”. Seria III. ; 2. J. Bachórz, Józef Ignacy Kraszewski. W zb.: Literatura krajowa w okresie romantyzmu. 1831-1863, t. 3. Red. M. Janion, M. Maciejewski, M. Gumkowski. Warszawa 1992, s. 439-520. ; 3. J. Bachórz, Romantyzm a romanse. Studia i szkice o prozie polskiej w pierwszej połowie XIX wieku. Gdańsk 2005. ; 4. J. Bachórz, „Złączyć się z burzą... ” Tuzin studiów i szkiców o romantycznych wyobrażeniach morza i egzotyki. Gdańsk 2005. ; 5. A. Bagłajewski, Śmierć Ojczyzny w poezji polskiej końca XVIII i początku XIX wieku. "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”. Sectio FF, t. 7 (1989), s. 117-135. ; 6. B. Dopart, Nasz literacki wiek XIX i „izmy”. W zb.: Na początku wieku. Rozważania o tradycji. Red. Z. Trojanowiczowa, K. Trybuś. Poznań 2002, s. 147-170. ; 7. J. Fiećko, Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu. Poznań 2005. ; 8. E. T. Hall, Ukryty wymiar. Przei. T. Hołówka. Wstęp A. Wallis. Warszawa 1976. ; 9. E. Kiślak, Car-Trup i Król-Duch. Rosja w twórczości Słowackiego. Warszawa 1991. ; 10. Mickiewicz. W 190-lecie urodzin. Red. H. Krukowska. Białystok 1995. ; 11. A. Nawarecki, M. Bieńczyk, D. Siwicka, Tajemnice zwierząt. Tryptyk. W zb.: Tajemnice Mickiewicza. Red. M. Zielińska. Warszawa 1998, s. 179-215. ; 12. E. Orzeszkowa, Nad Niemnem. T. 1-3. Oprac. J. Вachórz. Wrocław 1996. BN I 292. ; 13. W. Owczarski, Mickiewiczowskie figury wyobraźni. Gdańsk 2002. ; 14. S. Pigoń, „Pan Tadeusz". Wzrost, wielkość i sława. Warszawa 1934. ; 15. М. Piwińska, Nauka budownicza w „Panu Tadeuszu". W: Wolny myśliwy. Osiem prób czytania Mickiewicza. Gdańsk 2003. ; 16. B. Prus, Kroniki. Wybór. Oprac. J. Вachórz. Wrocław 1994. BN I 285. ; 17. B. Prus: Lalka. T. 1-2. Oprac. J. Bachórz. Wrocław 1991. BN I 262. ; 18. Z. Przychodniak, Walka o rząd dusz. O strategii i stylu artykułów politycznych w „Pielgrzymie Polskim”. W zb.: Księga mickiewiczowska. Patronowi Uczelni w dwusetną rocznicę urodzin. 1798-1998. Red. Z. Trojanowiczowa, Z. Przychodniak. Poznań 1998, s. 135-161. ; 19. Z. Przychodniak, Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji. Poznań 2001. ; 20. D. Seweryn, O wyobraźni lirycznej Adama Mickiewicza. Warszawa 1996. ; 21. D. Siwicka, Fredro na Polach Elizejskich. W zb.: Romantyzm - Janion - Fantazmaty. Prace ofiarowane Profesor Marii Janion na jej siedemdziesięciolecie. Red. D. Siwicka, M. Bieńczyk. Warszawa 1996, s. 137-150. ; 22. D. Siwicka, Śmiech jowialny. W zb.: Trzynaście arcydzieł romantycznych. Red. E. Kiślak, M. Gumkowski. Warszawa 1996, s. 169-176. ; 23. Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991. ; 24. Z. Szweykowski, „Pan Tadeusz" - poemat humorystyczny. Poznań 1949. ; 25. A. Walicki, Problematyka filozoficzna w Mickiewiczowskich prelekcjach paryskich. W: Mesjanizm Adama Mickiewicza w perspektywie porównawczej. Warszawa 2006. ; 26. K. Wyka, „Pan Tadeusz". T. 1: Studia o poemacie. T. 2: Studia o tekście. Warszawa 1963. ; 27. Zapomniane wielkości romantyzmu. Pokłosie sesji. Red. Z. Trojanowiczowa, Z. Przychodniak. Poznań 1995. ; 28. L. Zwierzyński, Wyobraźnia akwatyczna Mickiewicza. Katowice 1998.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

163

Strona końc.:

174

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:112932 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-02-11

Data dodania obiektu:

2020-02-11

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/84730

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji