RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: „Ondyna” Hoffmanna – u źródeł romantycznej opery i dramatu

Creator:

Borkowska-Rychlewska, Alina

Date issued/created:

2007

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. A. Borkowska-Rychlewska, Poema muzykalne. Studia o operze w Polsce w okresie romantyzmu. Kraków 2006.
2. I. Bełza, Kapelmistrz Jan Kreisler. W: Portrety romantyków. Warszawa 1974.
3. R. Caillois, Odpowiedzialność i styl. Wybór M. Żurowski. Przeł. J. Błoński. Warszawa 1967.
4. Encyklopedia powszechna Orgelbranda. T. 19. Warszawa 1865, s. 917.
5. R. Fassbind-Eigenheer, Undin, oder die nasse Grenze zwischen mir und mir: Ursprung und literarische Bearbeitungen eines Wasserfrauenmythos von Paracelsus über Friedrich de la Motte Fouqué zu Ingeborg Bachmann. Stuttgart 1994.
6. F. Ferlan, Le Thème d’Ondine dans la littérature et l’opéra allemands au XIXème siècle. Berne 1987.
7. M. Janion, Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji. Warszawa 2001.
8. W. Klinger, Wschodnioeuropejskie rusałki i pokrewne postaci demonologii ludowej a tradycja grecko-rzymska. Lublin-Kraków 1949.
9. A. Kowalczykowa, Dramat i teatr romantyczny. Warszawa 1997.
10. J. Kosim, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann i Towarzystwo Muzyczne w Warszawie. W zb.: Szkice o Kulturze Muzycznej XIX wieku. Studia i materiały. T. 2. Red. Z. Chechlińska. Warszawa 1973, s.105-145.
11. G. Koziełek, wstęp w zb.: Dawna nowela niemieckojęzyczna. Wybór i oprac. ... T. 1-2. Warszawa 1979.
12. G. Koziełek, wstęp w zb.: Niemiecka nowela romantyczna. Wybór i oprac. ... Wrocław 1975. BN II 181.
13. I. Krieger, Undine, die Wasserfee: Friedrich de la Motte Fouqué s Märchen aus der Feder der Komponisten. Herbolheim 1999.
14. W. Kubacki, Pierwiosnki polskiego romantyzmu. Kraków 1949.
15. Lirnik z Wołoczysk, Myśli wstępne do historii muzyki polskiej. „Ruch Muzyczny” 1860, nr 45.
16. F. de la Motte Fouqué, Ondyna. Przeł. A. Górski. Lwów 1914.
17. Ch. Nieder, Von der „Zauberflötte” zum „Lohengrin”. Das deutsche Opernlibretto in der ersten Hälfte des 19. Jhs. Stuttgart 1980.
18. Niemiecka ballada romantyczna. Oprac. Z. Ciechanowska. Tłum. Z. Ciechanowska. Wrocław 1987. BN II 142.
19. E. Nowicka, Omamienie, cudowność, afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć. Poznań 2003.
20. L. J. Pełka, Polska demonologia ludowa. Warszawa 1987.
21. Z. Raszewski, O teatralnym kształcie "Balladyny". "Pamiętnik Teatralny" 1959, z.1/2/3, s. 153-186.
22. J. Rohr, E. T. A. Hoffmann Theorie des musikalischen Dramas. Baden-Baden 1985.
23. J. Schläder, Undine auf dem Musiktheater: zur Entwicklungsgeschichte der deutschen Spieloper. Bonn - Bad Godesberg 1979.
24. W. Szturc, Teoria dramatu romantycznego w Europie. Kraków 1999.
25. E. Szwankowski, Repertuar teatrów warszawskich 1814-1831. Warszawa 1973.

Issue:

2

Start page:

27

End page:

41

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:113025 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 11, 2020

Number of object content hits:

93

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/84784

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information