Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja. Pod redakcją Michała Kuziaka. Słupsk 2002

Twórca:

Ławski, Jarosław

Data wydania/powstania:

2007

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2007)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. J. Bourrilly, O doświadczeniu poetyckim młodego Słowackiego. Przeł. J. Lisowski . „Twórczość” 1959, nr 9, s. 96-106.
2. J. Brzozowski, Odczytywanie romantyków. Szkice i notatki o Mickiewiczu, Malczewskim i Słowackim. Kraków 2002.
3. G. Durand, O terminologii świata wyobrażeń. Mit, mitoanaliza, mitokrytyka. Przeł. T. Stróżyński. W: Potęga świata wyobrażeń, czyli Archetypologia według Gilberta Duranda. Red. K. Falicka. Lublin 2002.
4. G. Durand, Wielka Zmiana lub postbachelardyzm. Przeł. M. Abramowicz. W: Potęga świata wyobrażeń, czyli Archetypologia według Gilberta Duranda. Red. K. Falicka. Lublin 2002.
5. M. Głowiński, Gombrowicz i nadliteratura. Kraków 2002.
6. Inspiracje Grecji antycznej w dramacie doby romantyzmu. Rekonesans. Red. M. Kalinowska, B. Paprocka-Podlasiak. Toruń 2003.
7. M. Janik, Juliusz Słowacki 1809-1849. Próba syntezy. Kraków 1927.
8. M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej. Warszawa 1991.
9. Juliusz Słowacki. Wielokulturowe źródła twórczości. Red. A. Bajcar. Warszawa 1999.
10. M. Kalinowska, Los. Miłość. Sacrum. Studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji. Toruń 2003.
11. E. Kiślak, Walka Jakuba z aniołem. Czesław Miłosz wobec romantyczności. Warszawa 2000.
12. D. Kosiński, "Kordia " w gnostyckim świetle. W zb.: Słowacki w literaturze i kulturze XIX i XX wieku. Red. E. Łoch. Lublin 2002.
13. A. Kotliński, Mistrz "czerwonego rymu". Słowacki. Warszawa 2000.
14. A. Kowalczykowa, Pies i gwiazdy. „Prace Polonistyczne” 1997, s. 7-14.
15. A. Kowalczykowa, Słowacki. Warszawa 1994.
16. O. Krysowski, Słońc ogromnych kręgi... Malarskie inspiracje Słowackiego. Warszawa 2002.
17. D. Kudelska, Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne. Lublin 1997.
18. M. Kuziak, Fragmenty o Słowackim. Słupsk 2001.
19. M. Kuziak, Juliusz Słowacki w kręgu wczesnoromantycznej filozofii egzystencji. O antropologii muzycznej w twórczości poety. „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 3, s. 43-64.
20. L. Libera, „ Maria Stuart". Dramat Juliusza Słowackiego. Zielona Góra 2003.
22. Mickiewicz. Słowacki. Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty. Red. E. Owczarz, J. Smulski. Łowicz 2001.
23. L. Nawarecka, Idea Trójcy Świętej w mistycznej twórczości Juliusza Słowackiego. W zb.: Bizancjum. Prawosławie. Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku. Red. J. Ławski, K. Korotkich. Białystok 2004, s. 495-506.
24. L. Nawarecka, Postać Króla-Ducha w kontekście idei przebóstwienia. W zb.: Bizancjum. Prawosławie. Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIXwieku. Red. J. Ławski, K. Korotkich. Białystok 2004, s. 439-448.
25. A. Nawarecki, wstęp w zb.: Miniatura i mikrologia lteracka. T. 2. Red. ... Katowice 2001, s. 7-16.
26. M. Peckham, O koncepcję romantyzmu. Przeł. M. Orkan-Łęcki. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 1, s. 231-252.
27. M. Podraza-Kwiatkowska, Rozważania rocznicowe o Juliuszu Słowackim. „Ruch Literacki” 2000, z. 1, s. 1-10.
28. Z. Przychodniak, Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji. Poznań 2001.
29. G. Reicher-Thonowa, Ironia Juliusza Słowackiego w świetle badań estetyczno-porównawczych. Kraków 1933.
30. M. Saganiak, Mistyka i wyobraźnia. Słowackiego romantyczna teoria poezji. Warszawa 2000.
31. Słowacki i Ukraina. Red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz. Lublin 2003.
32. Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum, Warszawa, 10-11 grudnia 1979. Red. M. Janion, M. Żmigrodzka. Warszawa 1981.
33. Słowacki o współczesnych i potomnych. Red. J. Borowczyk, Z. Przychodniak. Poznań 2000.
34. Słowacki współczesny. Red. M. Troszyński. Warszawa 1999.
35. J. Słowacki, list do matki, z 30 XII 1832, pisany z Genewy. W: Korespondencja. Oprac. E. Sawrymowicz. T. 1. Wrocław 1962, s. 162.
36. J. Słowacki, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne. Oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak. Poznań 2005.
37. M. Sokołowski, „ Król-Duch ” Juliusza Słowackiego a epopeja słowiańska. Warszawa 2004.
38. W. Szturc, Archeologia wyobraźni. Studia o Słowackim i Norwidzie. Kraków 2001.
39. W. Szturc, „Balladyna” Juliusza Słowackiego. W: Moje przestrzenie. Szkice o wrażliwości ludzkiej. Kraków 2004.
40. J. Tomkowski, „Kordian"jako dramat mistyczny i gnostycki. W zb.: Lustra historii. Rozprawy i eseje ofiarowane Profesor Marii Żmigrodzkiej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej. Red. M. Kalinowska, E. Kiślak. Warszawa 1998, s. 89-98.
41. P. Wheelwright, Symbol archetypowy. Przeł. M. B. Fedewicz. W zb.: Symbolika i symbole. Wybór i wstęp: M. Głowiński. Warszawa 1990.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

223

Strona końc.:

234

Szczegółowy typ zasobu:

Recenzje

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:113034 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-02-11

Liczba wyświetleń treści obiektu:

142

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/84801

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji