Object

Title: „Incydent” w Stopnicy 9 września 1939 roku — między zbrodnią sądową a egzekucją

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 125 nr 1 (2018)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 65-101, tab. ; Summary in English and Polish

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article deals with one of theepisodes of the fi ght put up by the „Kraków”Army in September 1939. The Germantroops committed many war crimes in thePolish lands, but also the Polish side wasresponsible for gross violations of martiallaw. The article presents one of such cases —a well-documented case of the town of Stopnicain Little Poland.

References:

Adamczyk Władysław, Przeciw nawale. Rok 1939. Pamiętnik dowódcy 201. pułku piechoty, Pax, Warszawa 1970.
Bergner Romuald, Schlesische Infanterie. Grenadier-Regiment 7, das Infanterie-Regiment 7 und seine Stamm-Truppenteile in Krieg und Frieden. Eine Chronik schlesischer Infanterie 1808–1945, Pöppinghaus, Bochum 1980.
Bębnik Grzegorz, Mikołów w początkach II wojny światowej, Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie, Mikołów 2009.
Bębnik Grzegorz, Wrzesień 1939 r. w Katowicach, IPN Katowice, Katowice 2012.
Bukko Aleksander, Od Suszca do Suśca (zapiski dowódcy plutonu). Wrześniowy szlak bojowy kompanii „Pszczyna”, „Echo” 19 IX 1984.
Datner Szymon, Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach armii regularnych w II wojnie światowej, MON, Warszawa 1964.
Jellenta Stefan, Jeszcze jeden dokument zbrodni Wehrmachtu, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 13, 1968, 2, s. 397–399.
Piątkowski Sebastian, Więzienie niemieckie w Radomiu 1939–1945, IPN Lublin, Lublin 2009.
Plato Anton Detlev von, Die Geschichte der 5. Panzerdivision 1938–1945, Gemeinschaft der Angehörigen der ehemaligen 5. Panzerdivision, Regensburg 1978.
Polnische Blutschuld, b.m.w. [ok. 1939].
Przemsza-Zieliński Jan, Jeden z tysiąca Zagłębiaków. Rzecz o pułkowniku Stanisławie Kalabińskim, ostatnim dowódcy śląsko-dąbrowskiej Obrony Narodowej, Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”, Sosnowiec 1998.
Przemsza-Zieliński Jan, Księga wrześniowej chwały pułków śląskich, t. 2, Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”, Katowice–Sosnowiec 1993.
Rzepecki Jan, Wspomnienia i przyczynki historyczne, Czytelnik, Warszawa 1983.
Schrodek Gustav W., Ihr Glaube galt dem Vaterland. Geschichte des Panzer-Regiments 15 (11. Panzer-Division), Schild-Verlag, München 1976.
Steblik Władysław, Armia „Kraków” 1939, MON, Warszawa 1975.
Szendzielarz Ryszard, Bromboszcz Bogusław, Mikołów z perspektywy 150 lat, Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie, Mikołów 2009.
Wiedemann Hanns, Wir zogen gegen Polen. Kriegserinnerungswerk des VII Armeekorps, Zentralverlag der NSDAP, Franz Eher Nachf., München [po 1940].
Zayas Alfred-Maurice de, Die Wehrmacht-Untersuchungsstelle. Deutsche Ermittlungen über alliierte Völkerrechtsverletzungen im Zweiten Weltkrieg, Verlag Universitas Langen-Müller, Monachium 1979.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

125

Issue:

1

Start page:

65

End page:

101

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:65818 ; 0023-5903 ; 2451-1315 ; 10.12775/KH.2018.125.1.03

Source:

IH PAN, sygn. A.52/125/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/125/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information