Object

Title: Narracyjne podwojenie jaźni

Creator:

Rembowska-Płuciennik, Magdalena

Date issued/created:

2016

Resource type:

Tekst

Publisher:

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Artykuł pochodzi z książki "Projekt na daleką metę. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi". Red. Z. Łapiński i A. Nasiłowska, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2016.

References:

1. Bal M., Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, przeł. E. Kraskowska, E. Rajewska i in., Wydawnictwo UJ, Kraków 2012.
2. Bell, A. Ensslin A., „Click=Kill”. Textual „you” in ludic digital fiction, „Storyworlds” 2012 Vol. 4.
3. Bell, A. Ensslin A., „I know what it was. You know what it was”. Second-person narration in hypertext fiction, „Narrative” 2011 Vol. 19, No. 3.
click here to follow the link
4. Brunyé, T., T. Ditman et al. Better You Than I: Perspectives and Emotion Simulation During Narrative Comprehension, „Journal of Cognitive Psychology” 2011 Vol. 23, No. 5.
5. de Hoop, H., L. Hogeweg The Use of Second Person in Literary Texts, „Journal of Literary Semantics” 2014 Vol. 43, No. 2 .
click here to follow the link
6. DelConte M., Why You Can’t speak: Second-Person Narration, Voice, and a New Model for Under- standing Narrative, „Style” 2003 Vol. 37, Is. 2.
7. Diengott N., The Mimetic Language Game and Two Typologies of Narrators, „Modern Fiction Studies” 1987 Vol. 33, No. 3 .
8. Fludernik M., Second Person Fiction: Narrative You as Address and/or Protagonist, „Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik” 1993 Vol. 18, No. 2.
9. Fludernik M., Second-Person Narrative as a Test Case for Narratology: The Limits of Realism, „Style” 1994 Vol. 28, Is. 3.
10. Głowiński M., Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych, PIW, Warszawa 1973.
11. Głowiński M., Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej, Ossolineum, Wrocław 1969.
12. Herman D., Textual You and Double Deixis in Edna O’Brien’s „A Pagan Place”, „Style” 1994 Vol. 28, Is. 3.
13. Horodecka M., Zbieranie głosów. Sztuka opowiadania Ryszarda Kapuścińskiego, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.
14. Hutcheon L., Narcisstic Narrative. The Metafictional Paradox, Methuen, New York–London 1980.
15. Janusiewicz M., Literatura doby internetu. Interaktywność i multimedialność tekstu, Universitas, Kraków 2013 .
16. Jeziorska-Haładyj J., Tekstowe wyznaczniki fikcji, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013.
17. Kaniewska B., Świat w granicach „ja”. O narracji pierwszoosobowej, Rebis, Poznań 1997
18. Kunda B. S., Julian Kawalec, PIW, Warszawa 1984.
19. Lubelski T., Poetyka powie- ści i filmów T. Konwickiego, Wydawnictwo UWr, Wrocław 1984.
20. Marcela M., Narracja – kolaboracja? „Artpapier” 2008 http://artpapier.com/index.php?page=arty kul&wydanie=70&artykul=1633 (07.07.2016) .
21. Marcus A., A Contextual View of Narrative Fiction in the First Person Plural, „Narrative” 2008 Vol. 16, No. 1.
click here to follow the link
22. Margolin U., Narrative „you” Revisited, „Language and Style” 1994 Vol. 23, No. 4.
23. Margolin U., Telling in Plural: From Grammar to Ideology, „Poetics Today” 2000 Vol. 21.
click here to follow the link
24. Margolin U., Telling Our Story: On „We” Literary Narratives, „Language and Literature” 1996 Vol. 5, No. 2
25. Maryl M., Życie literackie w sieci, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015 .
26. McHale B., Powieść postmodernistyczna, przeł. M. Płaza, Wydawnictwo UJ, Kraków.
27. Montfort Twisty Little Passages: an Approach to Interactive Fiction, The MIT Press, Cambridge MA 2003.
28. Morisette B., Narrative „you” in Contemporary Literature, „Comparative Literature Studies” 1965 Vol. 2, No 1.
29. Nycz R., Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012 .
30. Okopień-Sławińska A., Semantyka wypowiedzi poetyckiej, Universitas, Kraków 1998.
31. On-line/Off-line: Between Texts and Experience. Writing as a Lifestyle, ed. by P. Gär- denfors, W. Powers, J. Płuciennik, M. Wróblewski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015.
32. Pacherie E., How Does It Feel to Act Together, „Phenomenology and the Cognitive Science” 2014 Vol. 13, No. 1.
click here to follow the link
33. Płuciennik J., Czy istnieje jakaś literacka kategoryzacja świata?, „Teksty Drugie” 2010 nr 4.
34. Richardson B., I etcetera: On the Poetics and Ideology of Multipersoned Narrative, „Style” 1994 Vol. 28, Is. 3.
35. Richardson B., The Poetics and Politics of Second Person Narrative, „Genre” 1991 Vol. 24, No. 3.
36. Schilbach,L., B Timmermans at al. Toward a Second Person Neuroscience, „Behavio- ral and Brain Sciences” 2013 Vol. 36.
37. Schofield D., Second Person Narrative: a Point of View? The Function of Second Person Pronoun in Narrative Prose Fiction 1998, niepublikowana praca doktorska, http://dro.deakin.edu.au/view/DU:30023478 (07.07.2016).
38. Second Person. Role-Playing and Story in Games and Play- able media, ed. by P. Harrigan, N. Wardrip-Fruin, The MIT Press, Cambridge MA 2007.
39. Sławiński J., Tadeusz Konwicki „Sennik współczesny”, w: Czytamy utwory współczesne, red. T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, PZWS, Warszawa 1967, s. 205–223.
40. Tekst (w) sieci, red. t. 1 D. Ulicka, t. 2. A. Gumkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
41. Trevarthen C., Shared Minds and the Science of Fiction. Why Theory Will Differ, w: The Shared Mind. Perspectives on Intersubjectivity, ed. by J. Zlatev et al., John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia 2008, s. VII.
42. Trubicka H., Meandry autokomunikacji. Uwagi o roli narracji drugoosobowej w „Senniku współczesnym” Tadeusza Konwickiego, Ogrody nauk. Debiuty 2010, red. A. Kobylarek, A. Gil, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2010, s. 289–296.
43. Twardoch Sz., Morfina, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012.
44. Walker J., Do You Think You Are Part of This? Digital Texts and Second Person Address, w: Cy- bertext Yearbook, ed. by M. Eskelinen, University of Jyväskylä Press, Jyväskylä 2000, s. 34–51.
45. Watt I., Narodziny powieści: studia o Defoe’em, Richardsonie i Fieldingu, przeł. A. Kreczmar, PIW, Warszawa 1993.
46. Waugh P., Metafiction. The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction, Methuen, London–New York 1984.
47. Witosz B. O wzajemnej relacji zaimków „ja” – „ty” w narracji, „Język Artystyczny” 1981 t. 2, s. 27–36.

Start page:

109

End page:

116

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:65707 ; 978-83-65573-35-3

Source:

IBL PAN, sygn. II-88886 IBL ; IBL PAN, sygn. II-88887 ; click here to follow the link

Language:

pol.

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information