RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: O przechodzeniu na ty… Narracja diadyczna wśród literackich reprezentacji świadomości bohatera

Creator:

Rembowska-Płuciennik, Magdalena ORCID

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Publisher:

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Artykuł pochodzi z książki: "(W) sieci modernizmu. Historia literatury – poetyka – krytyka". Red. A. Kluba i M. Rembowska-Płuciennik, IBL PAN, Warszawa 2017.

References:

1. Bal M., Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, przeł. E. Kraskow-ska, E. Rajewska i in., Kraków 2012.
2. Bell, A., A. Esslin, I know what it was. You know what it was: second-person narration in hypertext fiction, „Narrative” 2011, vol. 11, no 3.
3. Bolecki, W., Modalność: literaturoznawstwo i kognitywizm, „Teksty Drugie” 2001, nr 5.
4. Bonheim, H., Narration in the Second Person, „Recherches Anglaises et Americaines” 1983, vol. 16.
5. Butor, M., Użycie zaimków osobowych w powieści, [w:] tegoż, Powieść jako poszukiwanie. Wybór esejów, przeł. J. Guze, Warszawa 1971.
6. Caracciolo M., Experientiality of narrative: An enactivist approach, Boston 2014.
7. Caracciolo, M., Fictional Consciousness: A Reader’s Manual, „Style” 2012, vol. 46, iss. 1.
8. Collectivism after Modernism: the art. of social ima- gination after 1945, ed. by B. Stimson, G. Sholette, Minneapolis 2007.
9. DelConte, M., Why you can’t speak: Second-person narration, voice, and a new mo- del for understanding narrative, „Style” 2003. vol. 37, iss. 2.
10. Elliott, A., Koncepcje „ja”, przeł. S. Królak, Warszawa 2007.
11. Enaction. Toward a new paradigm of cognitive science, ed. by J. Stewart, O. Ga- penne, E. Di Paolo, Cambridge MA. 2010.
12. Fludernik M., Second-person narrative as a test case for narratology: The limits of realism, „Style” 1994, vol. 28, iss. 3.
13. Fludernik M., Second person fiction: narrative you as addressee and/or protagonist, „Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik” 1993, vol 18, no 2.
14. Gibbons, A., Multimodality, Cognition and Experimental Literature, London–New York 2012.
15. Głowiński, M., Powieść jako metodologia powieści, [w:] Porządek, chaos, znaczenie. Szkice o powieści współczesnej, Warszawa 1968.
16. Godden, R., You need to go upstairs,„Harper’sMagazine”,26.06.1944.
17. Herman, D., Textual you and double deixis in Edna O’Brien’s A Pagan Place, „Style” 1994, vol. 28, iss. 3.
18. Hutto, D., Impossible problems and careful expositions, [w:] Radical enactivism: intentionality, phenomenology and narrative. Focus on the philosophy of Daniel D. Hutto, ed. by R. Menary, Amsterdam 2006, s. 45-64.
19. Kamińska, A., Czary i mary, http://www.czary-i-mary.pl (dostęp: 10.10.2016).
20. Kirsh D., How Marking in Dance Constitutes Thinking with the Body?, „Versus: Quaderni di Studi Semiotici” 2011, vol 113–115.
21. Kluszczyński, R., Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010.
22. Kužmičova A., The Words and Worlds of Literary Narrative. The trade-off between verbal presence and direct presence in the activity of reading, [w:] Stories and Minds. Cognitive Approaches to Literary Narrative, ed. by L. Bernaerts, L. Herman, B. Vervaeck, Lincoln and London 2013, s. 107–128.
23. Kužmičová, A., Audiobooks and print narratives: similarities in text experience, [w:] Audionarratology. Interfaces of sound and narrative, ed. by. J. Mildorf, T. Kinzel, Boston 2016, s. 217–237.
24. Margolin, U., Narrative „you” revisited, „Language and Style” 1994, vol. 23, no 4.
25. McHale B., Powieść postmodernistyczna, przeł. M. Płaza, Kraków 2012.
26. Nie, B., A Study on the Second-Person Narrative in Jennifer Egan’s Black Box, „Open Journal of Social Sciences” 2015, vol. 3, s. 51–58 (10.4236/jss.2015.310008 – dostęp: 10.10. 2016).
https://doi.org/10.4236/jss.2015.310008
27. Nycz, R., Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia, [w:] tegoż, Język modernizmu. Prolegomena historyczno-literackie, Wrocław 1997, s. 97–116.
28. Oatley K., Such Stuff as Dreams: The Psychology of Fiction, Chichester 2011.
29. On getting on first-name terms. Diadic narration among literary representations of fictional consciousness.
30. Rembowska-Płuciennik, M., hasło Propriocepcja, dostęne na: Sensualność w kulturze polskiej. http://sensualnosc.bn.org. pl/pl/articles/propriocepcja-394/ (dostęp: 03.10.2016).
31. Rembowska-Płuciennik, M., Narracyjne podwojenie jaźni, [w:] Projekt na daleką metę. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi, red. Z. Łapiński i A. Nasiłowska, Warszawa 2016, s. 109-116.
32. Richardson, B. Unnatural voices. Extreme narrations in modern and contemporary fiction, Columbus 2006.
33. Richardson, B., I etcetera: on the poetics and ideology of multipersoned narratives, „Style”1994, vol. 8, iss. 3.
34. Richardson, B., The Poetics and Politics of Second Person Narrative, „Genre” 1991, vol. 24, no 3.
35. Ryan, M.-L. , Narrative as a virtual reality. Immersion and interactivity in literature and electronic media, London 2001.
36. Schilbach, L., B. Timmermans et al., Toward a second person neuroscience, „Behavioral and Brain Sciences” 2013, vol. 36.
37. Schofield, Second person narrative: a point of view? The function of second person pronoun in narrative prose fiction 1998, niepublikowana praca doktorska, http://dro.deakin.edu.au/view/DU:30023478 [dostęp: 07.09.2016].
38. Stockwell P., Texture: a cognitive aesthetics of reading, Edinburgh 2012.
39. Szczerek, Z., Siódemka, Kraków 2014.
40. Taylor, Ch., Epifanie modernizmu, [w:] tegoż: Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowo- czesnej. oprac. T. Gadacz, przeł. M. Gruszczyński, O. Latek, A. Lipszyc i in., wstęp. A. Bielik-Robson, Warszawa 2001, s. 837–909.
41. Twardoch, Sz., Morfina, Kraków 2013.
42. Wiśniewska, L., Jednostkowość i uniwersalność – dwa bieguny powieści współczesnej, „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 2, s. 60–89.
43. Witkowski, M., Jetlag, Warszawa 2014 .

Start page:

249

End page:

264

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:65757 ; 978-83-65573-91-9

Source:

IBL PAN, sygn. II-89454 IBL ; IBL PAN, sygn. II-89455 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 17, 2022

In our library since:

Jun 20, 2018

Number of object content downloads / hits:

4469

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/84969

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information