Object structure

Title:

"Narodowej sprawy męczennicy" : o adresatach dedykacji "Dziadów" części III

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1998)

Creator:

Sudolski, Zbigniew

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

III część Dziadów Mickiewicza ; dedykacja ; biografia Jana Sobolewskiego ; biografia Feliksa Kółakowskiego ; biografia Cypriana Daszkiewicza ; Filomaci ; Towarzystwo Filomatyczne

References:

1. Archiwum filomatów. Zebr., oprac. i wstęp Z. Sudolski przy współpr. M. Grzebień. T.1. Listy z zesłania. Krąg O. Pietraszkiewicza i C. Daszkiewicza. Warszawa 1997.
2. M. Brensztein, Bracia Czarni. Kartka z przeszłości Litwy. „Biblioteka Warszawska” 1906, t. 2, s. 459-564.
3. S. S. Łanda, Do jednego ze „spółuczniów, spółwięźniów, spółwygnańców...” (Nieznana improwizacja Mickiewicza). Tł. M. Biernacka. W zb.: Archiwum filomatów. T. 1: Na zesłaniu. Pod red. Cz. Zgorzelskiego. Wrocław 1973, s. 205-217.
4. H. Łopaciński, Listy i wiersze Feliksa Kołakowskiego. W: Księga pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin A. Mickiewicza. T. 1. Warszawa 1899.
5. A. Mickiewicz, Przedmowa do III części Dziadów. W: Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 3. Warszawa 1948.
6. N. J. Roszkowski, Wspomnienie o C. Daszkiewiczu. „Atheneum” 1847, t. 3.
7. Z. Stefanowska, Posłowie w: A. Mickiewicz, Dziadów część III. Warszawa 1967, s. 235-259.
8. D. Zamącińska, Listy O. Pietraszkiewicza do rodziny z pierwszych lat wygnania. W zb.: Archiwum filomatów. T. 1: Na zesłaniu. Pod red. Cz. Zgorzelskiego. Wrocław 1973, s. 11-47.

Issue:

1

Start page:

95

End page:

102

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: