Object structure

Title:

Przypowieść o Marszałkowiczu : literackie konteksty pierwszej wersji fragmentu księgi I "Pana Tadeusza"

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1998)

Creator:

Inglot, Mieczysław

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Adam Mickiewicz’s Sir Thaddeus ; creative proces ; rough text ; literary context ; nobility tale ; parable ; Old Polish customs ; xenophobia ; tradition of Polish nobility ; foreign influences ; native nature

References:

1. A. Bławat, Antypedagogika. Postmodernistyczne zakwestionowanie wychowania. W zb.: Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa. Red. Z. Sareta. Poznań 1995.
2. A. Brodzka, O kryteriach realizmu w badaniach literackich. Warszawa 1976.
3. A. Fredro, Śluby panieńskie. Oprac. M. Inglot. BN I 22. Wrocław 1982.
4. A. Fredro, Pisma wszystkie. T. 14. Wybór i oprac. tekstów K. Czajkowska, S. Pigoń. Wstęp i komentarz K. Czajkowska. Warszawa 1976.
5. J. Grabieński, Rady przyjacielskie dane młodemu kawalerowi udającemu się w świat. Warszawa 1769.
6. M. Inglot, O czytance w galicyjskich podręcznikach dla niższych klas szkół elementarnych. W zb.: Literatura i wychowanie. Z dziejów edukacji literackiej w Galicji. Red. M. Inglot. Wrocław 1983.
7. M. Inglot, Wyznaczniki gatunkowe czytanki. Studium z kręgu pogranicza literatury pięknej i tekstów użytkowych. W: W kręgu historii i teorii literatury. Księga ku czci prof. Jana Trzynadlowskiego. Red. B. Zakrzewski, A. Bazan. Wrocław 1987, s. 39-54.
8. J. Kleiner, Mickiewicz. T. 2, cz. 2. Lublin 1948.
9. M. Klimowicz, Cudzoziemszczyzna i rodzimość. Elementy kultury polskiej czasów Oświecenia. W zb.: Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej. Red. Z. Stefanowska. Warszawa 1973, s. 169-185.
10. L. Kołakowski, Kaplan i błazen. Rozważania o teologicznym dziedzictwie współczesnego myślenia. W : Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955—1968. T. 2. Przedm. Z. Mentzel. Londyn 1989.
11. А. Кremiec, Zakłócenia w odbiorze, czyli kilka uwag o recepcji „Pana Tadeusza". „Polonistyka” 1997, nr 5, s. 286-289.
12. J. Michalski, Sarmatyzm a europeizacja Polski w XVIII wieku. W zb.: Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej. Red. Z. Stefanowska. Warszawa 1973, s. 113-168.
13. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz. W: Dzieła. T. 4. Oprac. Z. J. Nowak. Warszawa 1995.
14. A. Mickiewicz, Wybór poezji. T. 1. BN I 6. Wrocław 1997.
15. Molier, Mizantrop. W: Dzieła. T. 4. Przeł., oprac. wstęp T. Żeleński-Boy. Warszawa 1952.
16. Mowa p-а Hermenegilda Pchajbiedy. „Bałamut” 1831, nr 6.
17. A. Opacka, Ślady oralności w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza. Katowice 1997.
18. S. Pigoń, Objaśnienia w: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz. BN I 83. Wrocław 1994.
19. Z. Szmydtowa, Czynniki gawędowe w poezji Mickiewicza. W: Rousseau—Mickiewicz. I inne studia. Warszawa 1961.
20. J. Tischner, Naród, który nie walczy myślą. „Nasz Uniwersytet” 1997, nr 40.
21. Z. Wołoszyńska, Wstęp. W zb.: Komedia obyczajowa warszawska. Oprac., wstęp Z. Wołoszyńska. T. 1. Warszawa 1961, s. 7-114.
22. K. Wyka, Pan Tadeusz. T. 1: Studia o poemacie. Warszawa 1963.
23. K. Wyka, Wstęp w: A. Fredro, Pisma wszystkie. T. 1. Oprac. S. Pigoń. Wstęp K. Wyka. Warszawa 1955, s. 7-142.

Issue:

1

Start page:

103

End page:

115

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: