RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Literatura polskiego baroku : w kręgu idei [Referaty z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Kazimierzu nad Wisłą 18-22 X 1993], pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej, Mirosławy Hanusiewicz i Adama Karpińskiego, indeks nazwisk zestawił Dariusz Chemperek, Lublin 1995

Creator:

Cieszyńska, Beata

Date issued/created:

1998

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1998)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. D. Chemperek, Poezja Daniela Naborowskiego a renesansowa i barokowa emblematyka. Inspiracje i konteksty interpretacyjne. "Barok" 1996 nr 1, s. 119-134.
2. A. Czyż, Światło i słowo. Warszawa 1995.
3. J. K. Goliński, Franciszka Gniewisza „Smutek codzienny życia ludzkiego" (1722). Problemy z autorem i poetyka tekstu. „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 3, s. 17-32.
4. J. K. Goliński, Literatura barokowa w kręgu idei.(Konferencja w Kazimierzu nad Wisłą, 18-22 pażdziernika 1993). „Barok” 1994, nr 2, s. 219-222.
5. J. K. Goliński, Vanitas. O marności w literaturze i kulturze dawnej. Warszawa 1996.
6. J. K. Goliński, W kręgu późnobarokowej melancholii. „Smutek codzienny życia ludzkiego” Gniewisza. W zb.: Między barokiem a oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie. Red. K. Stasiewicz, S. Achremczyk. Olsztyn 1996, s. 329-344.
7. R. M. Grześkowiak, Hieronim i Bóg. Z dziejów XVII-wiecznej elegii pokutnej. W zb.: Religijność literatury polskiego baroku. Red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz. Lublin 1995, s. 167-178.
8. M. Hanusiewicz, Zmysłowy świat wyobraźni religijnej poetów „sarmackich”. „Znak” 1995, nr 7, s. 24-37.
9. L. Kamykowski, Kasper Twardowski. Studium z epoki baroku. Kraków 1939.
10. E. Kotarski, Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku. Gdańsk 1993.
11. E. Kotarski, Ikonosfera w kulturze dawnego Gdańska. „Ogród” 1994, nr 2, s. 134-155.
12. J. Z. Lichański, Pieśń VII „Ksiąg wtórych”. Propozycja interpretacji. W zb.: Jan Kochanowski. 1584—1984. Epoka—twórczość—recepcja. Red. J. Pelc, P. Buchwald-Pelcowa, B. Otwinowska. T. 1. Lublin 1989.
13. L. Marinelli, O rękopiśmiennym i anonimowym charakterze poezji polskiego baroku: cenzura jako hipoteza konieczna. W zb.: Staropolska kultura rękopisu. Red. H. Dziechcińska. Warszawa 1990, s. 43-66.
14. K. Obremski, Hozjusz—Possevinus—Sarbiewski. W: „Psalmodia polska". Trzy studia nad poematem. Toruń 1995.
15. R. Ocieczek, „Obleżenie Jasnej Góry Częstochowskiej”. Dzieło i autor. Kraków 1993.
16. J. Pelc, Barok—epoka przeciwieństw. Warszawa 1994.
17. J. Pelc, Obraz—słowo—znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej. Wrocław 1973.
18. J. Pelc, Zbigniew Morsztyn, arianin i poeta. Wrocław 1966.
19. J. Sokołowska, Dwie nieskończoności. Szkice o literaturze barokowej Europy. Warszawa 1978.
20. P. Stępień, Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci. Hieronim Morsztyn, Szymon Zimorowic, Jan Andrzej Morsztyn. Warszawa 1996.
21. S. Szczęsny, „Pia desideria” Hermana Hugona-nieznany przekład sandomierski. Fragmenty. „Barok” 1996, nr 1, s. 207-217.

Issue:

1

Start page:

131

End page:

138

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68100 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 29, 2019

Number of object content hits:

360

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/85173

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information