Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Literatura polskiego baroku : w kręgu idei [Referaty z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Kazimierzu nad Wisłą 18-22 X 1993], pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej, Mirosławy Hanusiewicz i Adama Karpińskiego, indeks nazwisk zestawił Dariusz Chemperek, Lublin 1995

Twórca:

Cieszyńska, Beata

Data wydania/powstania:

1998

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1998)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. D. Chemperek, Poezja Daniela Naborowskiego a renesansowa i barokowa emblematyka. Inspiracje i konteksty interpretacyjne. "Barok" 1996 nr 1, s. 119-134.
2. A. Czyż, Światło i słowo. Warszawa 1995.
3. J. K. Goliński, Franciszka Gniewisza „Smutek codzienny życia ludzkiego" (1722). Problemy z autorem i poetyka tekstu. „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 3, s. 17-32.
4. J. K. Goliński, Literatura barokowa w kręgu idei.(Konferencja w Kazimierzu nad Wisłą, 18-22 pażdziernika 1993). „Barok” 1994, nr 2, s. 219-222.
5. J. K. Goliński, Vanitas. O marności w literaturze i kulturze dawnej. Warszawa 1996.
6. J. K. Goliński, W kręgu późnobarokowej melancholii. „Smutek codzienny życia ludzkiego” Gniewisza. W zb.: Między barokiem a oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie. Red. K. Stasiewicz, S. Achremczyk. Olsztyn 1996, s. 329-344.
7. R. M. Grześkowiak, Hieronim i Bóg. Z dziejów XVII-wiecznej elegii pokutnej. W zb.: Religijność literatury polskiego baroku. Red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz. Lublin 1995, s. 167-178.
8. M. Hanusiewicz, Zmysłowy świat wyobraźni religijnej poetów „sarmackich”. „Znak” 1995, nr 7, s. 24-37.
9. L. Kamykowski, Kasper Twardowski. Studium z epoki baroku. Kraków 1939.
10. E. Kotarski, Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku. Gdańsk 1993.
11. E. Kotarski, Ikonosfera w kulturze dawnego Gdańska. „Ogród” 1994, nr 2, s. 134-155.
12. J. Z. Lichański, Pieśń VII „Ksiąg wtórych”. Propozycja interpretacji. W zb.: Jan Kochanowski. 1584—1984. Epoka—twórczość—recepcja. Red. J. Pelc, P. Buchwald-Pelcowa, B. Otwinowska. T. 1. Lublin 1989.
13. L. Marinelli, O rękopiśmiennym i anonimowym charakterze poezji polskiego baroku: cenzura jako hipoteza konieczna. W zb.: Staropolska kultura rękopisu. Red. H. Dziechcińska. Warszawa 1990, s. 43-66.
14. K. Obremski, Hozjusz—Possevinus—Sarbiewski. W: „Psalmodia polska". Trzy studia nad poematem. Toruń 1995.
15. R. Ocieczek, „Obleżenie Jasnej Góry Częstochowskiej”. Dzieło i autor. Kraków 1993.
16. J. Pelc, Barok—epoka przeciwieństw. Warszawa 1994.
17. J. Pelc, Obraz—słowo—znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej. Wrocław 1973.
18. J. Pelc, Zbigniew Morsztyn, arianin i poeta. Wrocław 1966.
19. J. Sokołowska, Dwie nieskończoności. Szkice o literaturze barokowej Europy. Warszawa 1978.
20. P. Stępień, Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci. Hieronim Morsztyn, Szymon Zimorowic, Jan Andrzej Morsztyn. Warszawa 1996.
21. S. Szczęsny, „Pia desideria” Hermana Hugona-nieznany przekład sandomierski. Fragmenty. „Barok” 1996, nr 1, s. 207-217.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

131

Strona końc.:

138

Szczegółowy typ zasobu:

Recenzje

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68100 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2019-01-29

Liczba wyświetleń treści obiektu:

382

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/85173

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji