Object structure

Title:

Julian Platt (26 października 1923 - 14 marca 1997)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1998)

Creator:

Klimowicz, Mieczysław

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Platt, Julian (1923-1997) ; obituary ; Julian Platt’s biography ; Platt’s reasearch on the history of literature ; Adam Naruszewicz’s correspondence ; “Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” (“Pleasant and Useful Occupations”) ; classicism ; sentimentalism ; rococo

References:

1. E. Aleksandrowska, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”. 1770—1777. Monografia bibliograficzna. Wrocław 1959.
2. Korespondencja Adama Naruszewicza. Oprac. J. Platt. Red. T. Mikulski. Wrocław 1959.
3. T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko: szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia. Warszawa 1975.
4. J. Platt, Adam Naruszewicz w kręgu Biblioteki Załuskich. „Archiwum Literackie” 1973, t. 18.
5. J. Platt, Inspiracje literackie Adama Naruszewicza i innych poetów „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 2, s. 241-280.
6. J. Platt, Karpińsciana wileńskie. „Archiwum Literackie” 1965, t. 9.
7. J. Platt, Książka obca w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej przekłady 1650—1795. Zarys problematyki. W zb.: Rozprawy z dziejów XVIII wieku. Z dziejów komunikacji socjalnej epoki nowożytnej. Toruń 1993, s. 119-138.
8. J. Platt, Łojko, Naruszewicz i inni. Sprawa odpowiedzi potencjom zaborczym. „Archiwum Literackie” 1973, t. 18.
9. J. Platt, Masa spadkowa po Adamie Naruszewiczu. „Archiwum Literackie” 1969, t. 13.
10. J. Platt, Nieznane listy Stanisława Trembeckiego w zbiorze Jabłonny. „Pamiętnik Literacki” 1954, z. 3, s. 268-289.
11. J. Platt, Sielanki i poezje sielskie Adama Naruszewicza. Warszawa 1967.
12. J. Platt, Stanisław August jako opiekun poetów i uczonych w twórczości „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. „Wiek Oświecenia” 1984, t. 4, s. 39-66.
13. J. Platt, Tadeusz Mostowski jako wydawca. Z problemów „polskich Didotów”. „Ze skarbca kultury” 1960, z. 1(12), s. 73-119.
14. J. Platt, Topos marności w poezji polskiego Oświecenia. „Wiek Oświecenia” 1993, t. 9, s. 263-275.
15. J. Platt, Trembeciana. „Pamiętnik Literacki” 1956, z. 3, s. 151-174.
16. J. Platt, Wokół sporu Trembeckiego z Brunetem. „Ze skarbca kultury” 1960, z. 1(12), s. 224-232.
17. J. Platt, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1770-1777: zarys monografii pierwszego polskiego czasopisma literackiego. Gdańsk 1986.
18. J. Platt, Żywot chudego literata. Materiały do życia i twórczości Stanisława Szymańskiego. „Archiwum Literackie” 1969, t. 13.
19. „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” (1770–1777). Wybór, oprac. i wstęp J. Platt. BN I 195. Wrocław 1968.

Issue:

1

Start page:

203

End page:

207

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : others noncitable

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: