RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Źródła do poznania gospodarki w dobrach wiejskich klarysek gnieźnieńskich od końca XVI do schyłku XVII stulecia

Creator:

Przybyłowicz, Olga Miriam

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 65 Nr 4

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Borkowska Małgorzata, 1996, Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII-XVIII w., Warszawa: PIW
Borkowska Małgorzata, 2004, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. 1: Polska Zachodnia i Północna, Warszawa: DiG
Chmarzyński G., 1976, Dzieje Gniezna, red. J. Topolski J., Poznań 1976
Das Trebnitzer Rechnungbuch von 1523–1524, 1986, Heinrich Grüger (ed.), Marburg: Johann Gottfried Herder Institut
Dochody i wydatki Konwentu Braci Eremitów św. Augustyna przy kościele św. Katarzyny w Kazimierzu. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie, 2002-2004, Krystyna. Jelonek-Litewka et. al. (eds.) 1: 1502–1505, 2: 1506–1508, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
Gospodarstwo wiejskie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, s. 174- 185
Kantak Kamil, 1938, Franciszkanie polscy. 2: 1517–1795, Kraków: Prowincja Polska OO. Franciszkanów
Kula Witold, 1983, Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa: PIW
Michalski Maciej, 2004, Kobiety i świętość w żywotach księżnych polskich, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie
Michalski Maciej, 2006, Błogosławiona Jolenta – refleksja historyczno-hagiograficzno-historiozoficzna. In: T. Janiak and D. Stryniak. Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku, Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, s. 71-82
Pasiciel Stanisław, 2005, Zespół klasztorny franciszkanów i klarysek w Gnieźnie, Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego
Przybyłowicz Miriam Olga, 2006, Wizytacje klasztoru klarysek w Gnieźnie z lat 1595-1598. In: Marta Młynarska-Kaletynowa, Jerzy Kruppé (eds.) O rzeczach minionych. Scripta rerum historicarum Annae Rutkowska-Płachcińska oblata, Studia i materiały z Historii Kultury Materialnej 71, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, s. 247–280
Przybyłowicz Miriam Olga, 2011, Rachunki klasztorne jako źródło do poznania realiów życia klasztornego. Najstarsza księga rachunkowa klarysek ze Starego Sącza. In.: Antoni Barciak (ed.) Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, Katowice – Zabrze: Studio Noa Ireneusz Olsza, s. 107-130
Przybyłowicz Miriam Olga, 2012, Archiwalia klarysek gnieźnieńskich w Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, cz. 1: Sprawozdanie z kwerendy w dniach 29–31 VIII 2012 r. Hereditas Monasteriorum 1, s. 456-462
Przybyłowicz Miriam Olga, 2013, Archiwalia klarysek gnieźnieńskich w Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, cz. 2: Sprawozdanie z kwerendy w dniach 9–12 VII 2013 r., Hereditas Monasteriorum 3, s. 552-569
Przybyłowicz Miriam Olga, 2013, „Pamięć obłóczyn kożdy probantki”. Ceremonia obłóczyn w świetle rękopisu Modus suscipiendi novitias ad habitum S. Clarae z 1600 r. z klasztoru klarysek gnieźnieńskich. Hereditas Monasteriorum 3, s. 179-194
Przybyłowicz Miriam Olga, 2014, Zając, dwa złote na pieprz i kary za gry hazardowe, Dwa przywileje klarysek dla miasta Kostrzyna z 1477 i 1615 r. In.: Ecclesia Regnum Fontes. Studia z dziejów średniowiecza. Prace ofiarowane Profesor Marii Koczerskiej, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Polski, s. 138-149
Przybyłowicz Miriam Olga, 2016, Reguła zakonna jest wozem do nieba. Realia życia w klasztorach klarysek w Małopolsce, Wielkopolsce i na Śląsku, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Przybyłowicz Miriam Olga, 2016, Rękopis Księgi wszystkich spraw Konwentu Gnieźnieńskiego zakonu S. Klary […] pilnie pisane w roku pańskim 1609 i jego zawartość, Hereditas Monasteriorum 7, s. 247-263
Przybyłowicz Miriam Olga, Archiwalia klarysek gnieźnieńskich w Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Cz. 3: Sprawozdanie z kwerendy przeprowadzone w dniach 14-17 czerwca 2016. w druku
Rosenbaiger Kazimierz, 1936, Biernacki Kazimierz. In.: Polski Słownik Biograficzny. 2, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, s. 81
Sawicki Witold, 1980, Błogosławiona Jolenta: życia i dzieje kultu, Niepokalanów: Ojcowie Franciszkanie
Sidorowska Agnieszka, Instrukcje gospodarcze, rewizje i lustracje dóbr Ordynacji Zamojskiej w XVI-XVIII wieku (na przykładzie klucza szczebrzeskiego. In.: Jadwiga. Muszyńska, Szymon Kazusek, Jacek Pielas (eds.), Folwark – Wieś – Latyfundium. Gospodarstwo wiejskie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, s. 151-157
Słownik polskich pisarzy franciszkańskich, 1981, Hieronim Eugeniusz Wyczawski (ed.). Warszawa: Archiwum Prowincji OO. Bernardynów
Szulc Alicja, 2001, Klasztory franciszkańskie w średniowiecznej Wielkopolsce, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny
Zdanek Maciej, 2009, Inwentarz dóbr i folwarków opactwa cystersów w Mogile. In.: Jadwiga. Muszyńska, Szymon Kazusek, Jacek Pielas (eds.), Folwark – Wieś – Latyfundium
Zdanek Maciej, 2011, Dochody dominikanów krakowskich w 1. poł. XVI w. In.: Wiesław Długokęcki et. al. (eds.) Inter oeconomiam coelestem et terrenam. Mendykanci a zagadnienia ekonomiczne. Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie 9, Kraków: Wydawnictwo Esprit, s. 259–271
Żytkowicz Leonid, 1962, Studia nad gospodarstwem wiejskim w dobrach kościelnych w XVI w. Warszawa: PWN

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

65

Issue:

4

Start page:

447

End page:

459

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:65929 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information