Obiekt

Tytuł: Krzysztof Stala, Na marginesach rzeczywistości : o paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza. Warszawa 1995

Twórca:

Kostrzewa, Radosław

Data wydania/powstania:

1998

Typ zasobu:

Recenzje

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1998)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

1. T. Breza, Nelly.O kolegach i o sobie. Warszawa 1972.
2. T. Breza, Sobowtór zwykłej rzeczywistości. „Kurier Poranny” 1934, nr 103.
3. G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze. Z języka francuskiego przeł. B. Banasiak. „Colloquia Communia” 1988, nr 1/3.
4. G. Deleuze, F. Guattari, 1227 — traktat o nomadologii: maszyna wojenna. Z języka francuskiego przeł. B. Banasiak. „Colloquia Communia” 1988, nr 1/3.
5. J. Derrida, List do jednego z japońskich przyjaciół. Tł. J. M. Godzimirski. Przejrzał S. Cichowicz. „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1994, nr 1/2, s. 43-45.
6. J. Derrida, Sygnowane Ponge. Przeł. S. Cichowicz. „Literatura na Świecie” 1988, nr 8/9, s. 301-318.
7. J. Ficowski, Regiony wielkiej herezji. Rzecz o Brunonie Schulzu. Warszawa 1992.
8. M. Foucault, Szaleństwo, nieobecność dzieła. Tł. T. Komendant. „Literatura na Świecie” 1988, nr 6, s. 143-153.
9. C. Gaudin, Zamknięcie tradycji filozoficznej: Derrida, eksplorator marginesów. Przeł. K. Matuszewski. W zb.: Derridiana. Wybrał i oprac. B. Banasiak. Kraków 1994, s. 77-98.
10. W. Godziszewski, „Opętany fascynacją awersji" do uczciwego języka. „Poradnik Językowy” 1935, z. 2, s. 34-36.
11. E. Grodziński, Paradoksy semantyczne. Wrocław 1983.
12. J. Hillis Miller, Krytyk jako żywiciel i pasożyt. Przeł. G. Borkowska, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 285-295.
13. K. Kłosiński, Mimesis w chłopskich powieściach Orzeszkowej. Katowice 1990.
14. A. Krawczyk , Czas u Bruno Schulza. „Nasz Wyraz” 1939, nr 5/6.
15. F. Nietzsche, Aforyzmy. Wybrał, oprac. i wstęp S. Lichański. Warszawa 1973.
16. R. Nycz, Literatura postmodernistyczna a mimesis. (Wstępne rozróżnienia). W: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1995.
17. R. Nycz, Tropy "ja". Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. „Teksty Drugie” 1994, nr 2, s. 7-27.
18. E. Odachowska-Zielińska, Biblijny mit Jakubowy w ujęciu Tomasza Manna i Brunona Schulza. „Przegląd Humanistyczny” 1982, nr 7/8, s. 73-81.
19. A. Okopień-Sławińska, Metafora bez granic. „Teksty” 1980, nr 6, s. 3-35.
20. J.-P. Richard , Wstęp do studium: Świat wyobraźni Mallarmégo. Przeł. W. Błońska. W: Współczesna teoria badań literackich za granicą: antologia. T. 1. Oprac. H. Markiewicz. Wyd. 2 przejrz. i uzup. Kraków 1976.
21. P. Ricoeur, Meterfora i symbol. Przeł. K. Rosner. „Literatura na Świecie” 1988, nr 8/9, s. 233-254.
22. S. Rosiek, Słownik Brunona Schulza jako postulat i zadanie. „Dekada Literacka” 1993, nr 4, s. 1; 4.
23. B. Schulz, Księga listów. Zebrał, oprac., wstęp, przypisy i aneks J. Ficowski. Kraków 1975.
24. B. Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów. Oprac. J. Jarzębski. Wrocław 1989.
25. J. Sławiński, Prawdziwie poruszeni informacją. „Teksty” 1980, nr 6, s. 1.
26. Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław 1992.
27. K. Stala, Architektura Schulzowskiej wyobraźni. W zb.: Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz—w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci". Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8—10 czerwca 1992. Red. J. Jarzębski. Kraków 1994, s. 188-219.
28. K. Stala, Modalność Schulzowskiej metafory. „Kresy” 1993, nr 14, s. 57-71.
29. K. Stala, On the Margins of Reality. The Paradoxes of Representation in Bruno Schulz’s Fiction. Stockholm 1993.
30. K. Stala, Przestrzeń metafizyki, przestrzeń języka. Schulzowskie „mateczniki" sensu. „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 1, s. 81-104.
31. P. Wróblewski, Stylistyczna funkcja określeń barw w prozie Brunona Schulza. „Przegląd Humanistyczny” 1978, nr 7/8, s. 57-73.
32. W. Wyskiel, Inna twarz Hioba. Problematyka alienacyjna w dziele Brunona Schulza. Kraków 1980.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

199

Strona końc.:

213

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68142 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-01-30

Data dodania obiektu:

2019-01-30

Liczba wyświetleń treści obiektu:

73

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/85417

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji