Object structure

Title:

Armaty Mickiewicza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1998)

Creator:

Axer, Jerzy ; Stefanowska, Zofia

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng. ; Rozdz. I. - J. Axer, Pod ogniem z Reduty Ordona. s. 15-23. ; Rozdz. II. - Z. Stefanowska, Armaty w Soplicowie. s. 23-29.

Subject and Keywords:

Adam Mickiewicz’s Ordon’s Redoubt ; Mickiewicz’s Sir Thaddeus ; motif of artillery ; military themes in literature

References:

1. R. Bielecki, Wielka Armia. Warszawa 1995. ; 2. R. Gerber, Fabrykacja dział w powstaniu listopadowym. „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 1930, t. 3. ; 3. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyczna poezja wojny. „Polonistyka” 1977, nr 3, s. 167-174. ; 4. J. Jaszowski, Pamiętnik dowódcy rakietników konnych. Przedm. J. Łojek. Warszawa 1968. ; 5. Z. Krasiński, Listy do różnych adresatów. Zebrał, oprac., wstęp Z. Sudolski. T. 1. Warszawa 1991. ; 6. A. Mickiewicz, Dzieła. Wydanie zupełne, przez dzieci autora dokonane. T. 5. Paryż 1880. ; 7. A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie. Pod red. K. Górskiego. T. 1, cz. 3: Wiersze 1829 — 1855. Oprac. Cz. Zgorzelski. Wrocław 1981. ; 8. A. Mickiewicz, Pierwsza bitwa. (Tydzień miodowy rekruta. Ułamek z pamiętnika sierżanta polskiego). W: Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 5. Warszawa 1996. ; 9. A. Mickiewicz, La Semaine de miel d'un conscrit. Fragment des Mémoires d ’un conscrit polonais. / Mémoires d ’un sergent polonais. Ma première bataille. W: Mélanges posthumes. Publiés [...] par L. Mickiewicz. T. 1. Paris 1872. ; 10. N. Â. Nilsson, „Reduta Ordona". Kilka uwag o stylu batalistycznym. „Pamiętn i Literacki” 1968, z. 4, s. 157-163. ; 11. S. Pigoń, Littera, quae nocet. (Usterka tekstu w „Reducie Ordona"). „Ruch Literacki” 1961, nr 1, s. 32-34. ; 12. S. Pigoń, Littera, quae nocet. (Usterka tekstu w „Reducie Ordona"). W: Miłe życia drobiazgi. Pokłosie. Warszawa 1964. ; 13. S. Pigoń, Metamorfozy „Historii przyszłości". W: Zawsze o Nim. Kraków 1960. ; 14. S. Sandler, Reduta Ordona w życiu i poezji. Gawęda historyczno-literacka. Warszawa 1956. ; 15. A. Skałkowski, Bontemps Piotr. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 2. Kraków 1936, s. 305-306. ; 16. S. Skwarczyńska, Mickiewicza „Historia przyszłości” i jej realizacje literackie. Łódź 1964. ; 17. W. Weintraub, Dokoła Mickiewiczowskiej „Historii przyszłości". „Ruch Literacki” 1963, z. 5/6, s. 227-234. ; 18. K. Wyka, Adam Mickiewicz: „Reduta Ordona. Opowiadanie adiutanta". W zb.: Liryka polska. Interpretacje. Red. J. Prokop, J. Sławiński. Kraków 1971, s. 94-111. ; 19. S. Żeromski, Dzieła. Pod red. S. Pigonia. Wstęp H. Markiewicza. Dział II, t 1. Warszawa 1956.

Issue:

3

Start page:

15

End page:

29

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)