Object

Title: Trudna sztuka mówienia głupstw : o "Narkotykach" Stanisława Ignacego Witkiewicza

Creator:

Grochowski, Grzegorz

Date issued/created:

1998

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1998)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. G. Bachelard, Bestiarium Lautréamonta. Przeł. H. Chudak. „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 2, s. 189-205.
2. B. Bakuła, Człowiek jako dzieło sztuki. Poznań 1994.
3. B. Bakuła, Człowiek jako dzieło sztuki. W zb.: Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej. Red. J. Ziomek, J. Sławiński, W. Bolecki. Warszawa 1992.
4. S. Balbus, Między stylami. Kraków 1996.
5. Ch. Baudelaire, Dandys. W: O sztuce. Szkice krytyczne. Wybrała i przeł. J. Guze. Wrocław 1961.
6. Ch. Baudelaire, Sztuczne raje: traktat o winie, haszyszu i opium. Przeł. S. Kreutz, P. Majewski. Warszawa 1992.
7. M. Beaujour, Autobiografia i autoportret (fragment). Przeł. K. Falicka. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 317-336.
8. A. Bielik-Robson, Wielka przygoda egzystencjalna: człowiek estetyczny i jego doświadczenie nowoczesności. „Res Publica Nowa” 1997, nr 4, s. 18-24.
9. J. Błoński, Od Stasia do Witkacego. Kraków 1997.
10. J. Błoński, Sarmatyzm u Gombrowicza. W zb.: Tradycje szlacheckie w kulturze polskiej. Red. Z. Stefanowska. Warszawa 1976, s. 137-153.
11. W. Bolecki, Groteska, Groteskowość. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław 1992, s. 345-361.
12. S. Brzozowski, Eseje i studia o literaturze. Wybór, oprac., wstęp H. Markiewicz. T. 1. Wrocław 1990.
13. S. T. Coleridge, Kubła Khan. W: Angielscy „poeci jezior". W. Wordsworth—S. T. Coleridge—R. Southey. Wybór, przekł., wstęp i objaśnienia S. Kryński. BN II 143. Wrocław 1963.
14. P. Czapliński, Obecna, nieusprawiedliwiona. „Teksty Drugie” 1994, nr 5/6, s. 115-127.
15. S. Dali, Dziennik geniusza. Przeł. J. Kortas. Gdańsk 1996.
16. J. Degler, Witkacy—wychowawca narodu. „Odra” 1976, nr 10, s. 95-97.
17. M. Foucault, Troska o siebie. Przeł. T. Komendant. W: Historia seksualności. Warszawa 1995.
18. A. Frycz Modrzewski, Sylwy. Przeł. L. Joachimowicz. W: Dzieła wszystkie. T. 5. Warszawa 1959.
19. M. Głowiński, Witkacy jako pantagruelista. W: Gry powieściowe. Warszawa 1973.
20. M. Gołębiewska, Homo aestheticus—swobodnie wynaleziony znak. W zb.: Estetyczne przestrzenie współczesności. Red. A. Zeidler-Janiszewska. Warszawa 1996.
21. W. Gombrowicz, Sienkiewicz. W: Dziennik 1953 — 1956. Red. nauk. tekstu J. Błoński. Wyd. 2. Dzieła. T. 7. Kraków 1988.
22. E. Grzeszczyk, Camp. „Kultura i Społeczeństwo” 1997, nr 3, s. 155-175.
23. L. Hutcheon, Ironia, satyra, parodia — o ironii w ujęciu pragmatycznym. Przeł. K. Górska. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 331-350.
24. A. Huxley, Drzwi percepcji. Niebo i piekło. Przeł. P. Kołyszko. Warszawa 1991.
25. J. K. Huysmans, Na wspak. Przeł. J. Rogoziński. Warszawa 1976.
26. I. Jakimowicz, O rozmaitym użytkowaniu lustra, czyli autoportrety Witkacego. Warszawa 1987.
27. M. Janion, Życie wewnętrzne na Lizbońskiej. W: Odnawianie znaczeń. Kraków 1980.
28. A. Kostołowski, Firma Portretowa „S. I. Witkiewicz”(I). „Miesięcznik Literacki” 1970, nr 3, s. 59-65.
29. C. de Lautréamont (I. Ducasse), Pieśni Maldorora i Poezje. Przekł., wstęp i przypisy M. Żurowski. Warszawa 1976.
30. R. Lydenberg, Cut-up: Negative Poetics in William Burroughs and Roland Barthes. „Comparative Literary Studies” 1979, nr 1.
31. A. Makowiecki, Młodopolski portret artysty. Warszawa 1971.
32. A. Makowiecki, Witkacy. W: Trzy legendy literackie. Warszawa 1980.
33. R. Malczewski, Pępek świata. Wspomnienia o Zakopanem. Warszawa 1960.
34. P. Michałowski, Moje, cudze, wspólne, niczyje. Postawy twórców wobec autorstwa. W zb.: Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej. Red. D. Śnieżko. Warszawa 1996, s. 89-98.
35. A. Micińska, Na marginesie „Narkotyków" i "Niemytych dusz" St. I. Witkiewicza. „Twórczość” 1974, nr 11, s. 30-47.
36. J. E. Miller, Pasja Michela Foucaulta. Przeł. Ł. Medeksza. „Odra” 1996, nr 10, s. 38-45.
37. M. Nowotny-Szybistowa, O szkodliwości narkotyków językiem S. I. Witkiewicza. W zb.: Z zagadnień języka artystycznego. Red. J. Bubak, A. Wilkoń. Kraków 1977.
38. M. Nowotny-Szybistowa, Osobliwości leksykalne w języku Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wrocław 1979.
39. R. Nycz, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu. Wrocław 1984.
40. R. Nycz, Tropy "ja". Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. W zb.: Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej. Red. D. Śnieżko. Warszawa 1996, s. 38-57.
41. R. Okulicz-Kozaryn, Dziwna przyjaźń. O Romanie Jaworskim, Stanisławie Ignacym Witkiewiczu i ich dandysowskim pokrewieństwie. W zb. : Fakty i interpretacje. Szkice z historii literatury i kultury polskiej. Red. T. Lewandowski. Warszawa 1991, s. 326-345.
42. R. Okulicz-Kozaryn, Mała historia dandyzmu. Poznań 1995.
43. H. Pearson, Oskar Wilde. Przeł. J. Dmochowska. Warszawa 1963.
44. S. I. Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Red. T. Kotarbiński, J. E. Płomieński. Warszawa 1957.
45. B. Sadkowska, Homo dandys. „Miesięcznik Literacki” 1972, nr 8, s. 80-89.
46. J. P. Sartre, O dandyzmie. Przeł. A. Wasilewska. „Literatura na Świecie” 1982, nr 7, s. 52-69.
47. S. Skwarczyńska, Estetyka makaronizmu. Próba postawienia problemu. W zb.: Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu. Wilno 1937, s. 337-370.
48. S. Skwarczyńska, Kariera literacka form rodzajowych bloku silva. W: Wokół teatru i literatury. Studia i szkice. Warszawa 1970.
49. D. Sperber, D. Wilson, Ironia a rozróżnienie między użyciem i przywołaniem. Przeł. M . B. Fedewicz. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 265-288.
50. M. Szpakowska, Szczotki firmy braci Sennebaldt. „Twórczość” 1976, nr 3, s. 98-103.
51. W. Sztaba, Gra ze sztuką. Kraków 1982.
52. J. T. Trembecki, Wirydarz poetycki. Z rękopisu wydał A. Brückner. T. 2. Lwów 1911.
53. W. White, Camp jako przymiotnik: 1909—1966. Przeł. M. Umińska. „Literatura na Świecie” 1994, nr 12, s. 326-328.
54. O. Wilde, „Nie lubię zasad, wolę przesądy” i inne aforyzmy. Wybór, przekł., wstęp M. Dobrosielski. Kalisz 1994.
55. O. Wilde, Upadek sztuki kłamstwa: obserwacje. Przeł. M. Umińska. „Literatura na Świecie” 1994, nr 12, s. 272-309.
56. S. I. Witkiewicz, Bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne. Wybór i oprac. J. Degler. Warszawa 1976.
57. S. I. Witkiewicz, Jedyne wyjście. Oprac. T. Jodełka-Burzecki. Warszawa 1968.
58. S. I. Witkiewicz, Nikotyna—alkohol—kokaina—peyotl—morfina—eter+appendix. W: Narkotyki.—Niemyte dusze. Wstęp i oprac. A. Micińska. Wyd. 2. Warszawa 1979.
59. M. Wojtak, Styl w perspektywie struktury tekstu. (Wybrane zagadnienia na przykładzie tekstów sylw). W zb.: Styl a tekst. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Red. S. Gajda, M. Balowski. Opole 1996, s. 177-186.
60. M. Zachara, Silva rerum. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Wrocław 1990, s. 872-875.
61. M. Zachara, Sylwy—dokument szlacheckiej kultury umysłowej w XVII wieku. W zb.: Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku. Red. H. Dziechcińska. Wrocław 1980, s. 197-219.
62. K. Żera, Vorago rerum. Torba śmiechu. Groch z kapustą. A każdy pies z innej wsi... Wstęp, komentarz i oprac. K. Żukowska. Warszawa 1980.
63. S. Żeromski, Snobizm i postęp. Warszawa 1923.
64. T. Żuliński, O wpływie dymu tytoniowego na ustrój ludzki i zwierzęcy. Kraków 1884.

Issue:

3

Start page:

115

End page:

141

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68160 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 30, 2019

Number of object content hits:

123

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/85433

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information