Object

Title: Tadeusz Bujnicki, Sienkiewicza „Powieść z lat dawnych : studia. Kraków 1996

Creator:

Mazan, Bogdan

Date issued/created:

1998

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1998)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Bocheński, Religia w „Trylogii”. Kraków 1993.
2. T. Bujnicki, Listy w strukturze „Trylogii”. W zb.: Henryk Sienkiewicz i jego twórczość. Red. Z. Przybyła. Częstochowa 1996.
3. M. Cybulski, Elementy polskiej etykiety językowej w "Trylogii" Sienkiewicza. "Rozprawy Komisji Językowej" [Łódź] 1997, t. 42, s. 43-131.
4. W. Danek, Nowa książka o „Trylogii”. Rec: T. Bujnicki, „Trylogia” Sienkiewicza na tle tradycji polskiej powieści historycznej. Wrocław 1973. „Ruch Literacki” 1974, z. 3, s. 191-194.
5. J. W. Goethe, Faust. Przeł. K. Lipski. Kraków 1996.
6. A. Huxley, Nowy, wspaniały świat. Przeł. S. Kuszelewska. Wyd. 2. Warszawa 1935.
7. M. Janion, Życie pośmiertne Konrada Wallenroda. Warszawa 1990.
8. Ks. M. C., Rec.: Sobieski et la Mission de la Pologne. Par le baron Kervyn de Volkaersbeke. Lille 1887. „Przegląd Powszechny” 1889, t. 23.
9. J. Krzyżanowski, Wstęp. W: H. Sienkiewicz, Listy. Wstęp i biogramy adresatów J. Krzyżanowski. Oprac. i przypisy M. Bokszczanin. T. 1, cz. 2. Warszawa 1977.
10. L. Ludorowski, Gombrowicz o Sienkiewiczu. W zb.: Z Sienkiewiczem po Mazowszu. Studia—referaty—materiały. Red. B. Strzelecka, M. Mikulska, J. Marciniak, L. Ludorowski. Płock—Lublin 1990, s. 205-225.
11. J. Maciejewski, Sarmatyzm. Hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewicz. Wyd. 2. Wrocław 1991, s. 548-554.
12. T. Madsen, Art Nouveau. Przeł. J. Wiercińska. Warszawa 1987.
13. W. Majewski, Czy Sienkiewicz zamierzał odtworzyć prawdę historyczną? „Kwartalnik Historyczny” 1967, nr 2, s. 373-376.
14. H. Markiewicz, Paszkwil i pamflet. W: Przekroje i zbliżenia dawne i nowe. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. Warszawa 1976.
15. H. Markiewicz, Stare i nowe w badaniach nad pozytywizmem . „Ruch Literacki” 1996, z. 6, s. 661-667.
16. D. Mazanowa, Jeszcze o baroku w „Trylogii" Henryka Sienkiewicza—społeczność szlachecka wobec tradycji antyku. „Miscellanea Łódzkie” 1994, nr 11, s. 78-83.
17. Motywy sakralne w twórczości Henryka Sienkiewicza. Zamość 1992.
18. T. Parnicki, Historia w literaturę przekuwana. Warszawa 1980.
19. Przemiany tradycji barskiej. Studia. Red. Z. Stefanowska. Kraków 1972.
20. H. Sienkiewicz, Dzieła. Pod red. J. Krzyżanowski. T. 1—60. Warszawa 1948—1955.
21. H. Sienkiewicz, Listy. Wstęp i biogramy adresatów J. Krzyżanowski. Oprac. i przypisy M. Bokszczanin. T. 1, cz. 2. Warszawa 1977.
22. H. Sienkiewicz, Listy. Oprac. M. Bokszczanin. T. 2, cz. 1—3. Warszawa 1996.
23. H. Sienkiewicz, Potop. T. 1—3. Warszawa 1966.
24. I. B. Singer, Niewolnik. Przekł. I. Wyrzykowski. Wrocław 1996.
25. I. Skrochowski, Powieść z lat dawnych. "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza. Kraków 1884.
26. [A. Świętochowski], Opinia publiczna. „Przegląd Tygodniowy” 1872, nr 1.
27. T. Świętosławska, „Quo vadis?" Sienkiewicza. Od legendy do arcydzieła. Łódź 1997.
28. A. Waśko, Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831 — 1863. Kraków 1995.
29. J. Witan, Wierny mąż języka. (O trudnej sztuce cytatu słów kilka). „Przegląd Humanistyczny” 1977, nr 1, s. 81-88.

Issue:

3

Start page:

193

End page:

209

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68165 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 30, 2019

Number of object content hits:

105

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/85437

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information