Obiekt

Tytuł: Antyk, wojna i propaganda : o kilku "odach" Jarosława Iwaszkiewicza

Twórca:

Chojnowski, Zbigniew

Data wydania/powstania:

1998

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1998)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. L. M. Bartelski, Pieśń niepodległa. Kraków 1988.
2. Z. Chojnowski, Kręgi poematu. Wokół podróży do Patagonii” Jarosława Iwaszkiewicza. W zb.: Biografia i historia: studia i szkice o związkach literatury z przeszłością. Red. A. Staniszewski, K. D. Szatrawski. Olsztyn 1997, s. 19-47.
3. Z. Chojnowski, Rozbieranie Tristana. „Twórczość” 1997, nr 2, s. 52-65.
4. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tł. i oprac. A. Borowski. Kraków 1997.
5. A. Gronczewski, Jarosław Iwaszkiewicz. Wyd. 2. Warszawa 1974.
6. M. Grydzewski, J. Iwaszkiewicz, Listy 1922—1967. Oprac. M. Bojanowska. Warszawa 1997.
7. M. Grześczak, Olimpijskie konkursy sztuki (w polskiej perspektywie). W zb. : Stadion ze słów. Antologia. Sport w poetyckiej polszczyźnie. [Oprac.] M. Grześczak. Warszawa 1985, s. 222-225.
8. J. Iwaszkiewicz, "A spieszył się z pisaniem..." W zb.: Żołnierz, poeta, czasu kurz... Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Red. Z. Wasilewski. Wyd. 3. Kraków 1979, s. 148-152.
9. J. Iwaszkiewicz, Aleja przyjaciół. Warszawa 1984.
10. J. Iwaszkiewicz, Mój wiersz. „Poglądy” 1963, nr 4.
11. J. Iwaszkiewicz, Notatki 1939—1945. Aneks A. Iwaszkiewiczowa. Przygotował do druku, uzupełnił przypisy i posł. A. Zawada. Wrocław 1991.
12. J. Iwaszkiewicz, O wierszach Jastruna. „Życie Literackie” 1945, nr 7/8, s. 20—21.
13. J. Iwaszkiewicz, Odes olympiques. Trad. P. Seghers. Paris 1949.
14. J. Iwaszkiewicz, Podróże do Polski. Warszawa 1977.
15. J. Iwaszkiewicz, Przedmowa. [1943]. W: Nowele włoskie. Warszawa 1947.
16. J. Iwaszkiewicz, Rozmowy o książkach. Warszawa 1968.
17. J. Iwaszkiewicz, Wstęp. W: J. Krzyżewski, Poezje. Wybór i oprac. P. Mitzner. Wstęp J. Iwaszkiewicz. Warszawa 1978, s. 5-7.
18. J. Iwaszkiewicz, Wstęp. W: Wiersze. T. 1. Warszawa 1977.
19. M. Janion, Polacy i ich wampiry. W: Wobec zła. Chotomów 1989.
20. Jarosława Iwaszkiewicza „Ody olimpijskie". „Wolni Ludzie” 1948, nr 17.
21. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury. Wyd. 4. Warszawa 1991.
22. W. Kopaliński, Słownik symboli. Warszawa 1991.
23. T. Kostkiewiczowa, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku. Wrocław 1996.
24. E. Kuźma, Egzotyzm. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław 1992, s. 242-245.
25. E. Kuźma, Semiologia egzotyki. W zb.: Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej. Red. E. Balcerzan i S. Wysłouch. Warszawa 1985, s. 301-324.
26. J. Kwiatkowski, Miejsce Iwaszkiewicza w poezji polskiej XX wieku. W: Magia poezji. (O poetach polskich XX wieku). Wybór M. Podraza-Kwiatkowska, A. Łebkowska. Posł. M. Stala. Kraków 1995.
27. J. Kwiatkowski, Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1975.
28. Leksykon symboli. Oprac. M. Oesterreicher-Mollwo. Przeł. J. Prokopiuk. Warszawa 1992.
29. Z. Łapiński, Oda. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław 1992, s. 750-752.
30. J. Łobodowski, Czy mistrz kompromisu. „Wiadomości” (Londyn) 1980, nr 20, s. 4.
31. S. Mrożek, „Niech będzie pokój”. „Dziennik Literacki” 1950, nr 33.
32. „Ody olimpijskie" Jarosława Iwaszkiewicza. „Kurier Poranny” 1948, nr 230.
33. Pindar, Oda olimpijska II. Tł. S. Srebrny. W: Wybór poezji. Oprac. A. Szastyńska-Siemion. BN II 199. Wrocław 1981.
34. Pod olimpijskim sztandarem. Myśl polska zwycięża w maratońskim biegu do lepszego świata. „Głos Pomorza” 1948, nr 224.
35. G. Ritz, Stosunek niejednoznaczny, czyli Jarosław Iwaszkiewicz wobec władzy. Oprac. na podstawie spolszczenia A. Kopackiego. W zb.: Literatura i władza. Warszawa 1996, s. 195-206.
36. R. Roński [J. Iwaszkiewicz], O postawę pisarza. „Życie Literackie” 1945, nr 2, s. 1—2.
37. S. Stabryła, Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945—1975. Kraków 1983.
38. Theates [W. Weintraub], "Oda" Iwaszkiewicza. „Wiadomości” (Londyn) 1950, nr 5/6, s. 4.
39. Z. Wasilewski, Legenda Baczyńskiego. Warszawa 1996.
40. H. Wielowieyska, Wiersze o wolności. „Ody olimpijskie" Jarosława Iwaszkiewicza. „Robotnik” 1948, nr 223.
41. K. Wierzyński, Pamiętnik poety. Oprac., wstęp P. Kądziela. Warszawa 1991.
42. K. Wierzyński, Poezje zebrane. Zebrał i posł. W. Smaszcz. T. 1. Białystok 1994.
43. A. Witkowska, Wielcy romantycy polscy. Sylwetki. Mickiewicz. Słowacki. Krasiński. Norwid. Warszawa 1980.
44. T. Wójcik, Kompleks niemiecki w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. „Przegląd Humanistyczny” 1993, nr 6, s. 111-120.
45. T. Wójcik, Pejzaż w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Paramonografia liryki poety. Warszawa 1993.
46. A. Zawada, Jarosław Iwaszkiewicz. Warszawa 1994.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

73

Strona końc.:

97

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68190 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2019-02-01

Liczba wyświetleń treści obiektu:

178

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/85498

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji