Object structure

Title:

Piotr Urbański, Natura i łaska w poezji polskiego baroku : okres potrydencki : studia o tekstach. Kielce 1996

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1998)

Creator:

Stępień, Paweł

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Polish baroque poetry ; period after the Council of Trent ; nature ; grace ; interdiscplinarity

References:

1. J. Aumann, Zarys historii duchowości. Tłum. J. Machniak. Kielce 1993. ; 2. S. Grabowiecki, Rymy duchowne. Wydał K. Mrowcewicz. Warszawa 1996. ; 3. M. Hanusiewicz, Świat podzielony. O poezji Sebastiana Grabowieckiego. Lublin 1994. ; 4. Cz. Hernas, Barok. Wyd. 4. Warszawa 1980. ; 5. Ignacy Loyola Św., Ćwiczenia duchowne. Przekł. J. Ożóg. Kraków 1996. ; 6. Jan od Krzyża Św., Dzieła. Przeł. B. Smyrak. Wyd. 5, przejrz. i popr. Kraków 1995. ; 7. K. Mrowcewicz, Polska poezja medytacyjna XVI stulecia—od Dantyszka do Grabowieckiego. W zb.: Nurt religijny w literaturze polskiego średniowiecza i renesansu. Red. S. Nieznanowski, J. Pelc.Lublin 1994, s. 333-363. ; 8. Z. Nowak, Polityk, poeta i duchowny—Jan Dantyszek. W zb.: Pisarze staropolscy. Sylwetki. Red. S. Grzeszczuk. T. 1. Warszawa 1991, s. 344-376. ; 9. A. Nowicka-Jeżowa, Pytania o barok A. D. 1995. W zb.: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów. Warszawa 1995. Red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński. Warszawa 1996, s. 191-222. ; 10. J. Pelc, Barok—epoka przeciwieństw. Warszawa 1993. ; 11. J. Sokołowska, „Jesteś, któryś jest, wieczny, niepojęty..." Człowiek wobec Boga w poezji polskiego baroku. W zb.: Polska liryka religijna. Red. S. Sawicki, P. Nowaczyński. Lublin 1983, s. 87-110. ; 12. P. Stępień, Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci. Hieronim Morsztyn—Szymon Zimorowic—Jan Andrzej Morsztyn. Warszawa 1996. ; 13. J. Ziomek, Renesans. Wyd. 4. Warszawa 1980.

Issue:

4

Start page:

203

End page:

211

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)